PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Video hướng dẫn Đăng nhập

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 6 NĂM HỌC 2019 - 2020

STT Họ và tên Ngày Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 ĐTB (T+TV) lớp 3,4,5 Điểm KT Điểm xét tuyển Ghi chú
sinh T TV T TV T TV
1 Đào Đức An 13/03/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 9,50 9,40 Trúng tuyển
2 Đỗ Quốc An 19/05/2008 9 10 9 9 8 9 9,00 6,80 7,46 Trúng tuyển
3 Lê Hữu An 23/02/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 8,15 8,51 Trúng tuyển
4 Nguyễn Bảo An 27/03/2008 10 10 10 9 10 10 9,83 8,55 8,94 Trúng tuyển
5 Nhữ Thái An 30/08/2008 8 9 9 9 7 8 8,33 6,80 7,26 Trúng tuyển
6 Phạm Đăng An 20/11/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 5,75 6,83  
7 Phạm Nhật An 10/09/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 4,70 6,04  
8 Đào Khánh Minh Anh 02/08/2008 9 9 9 9 10 10 9,33 6,50 7,35 Trúng tuyển
9 Đào Việt Anh 25/01/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 4,15 5,61  
10 Đặng Phương Anh 02/03/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 3,40 5,08  
11 Đặng Thị Lan Anh 21/04/2008 9 9 9 10 10 10 9,50 7,10 7,82 Trúng tuyển
12 Hà Đức Anh 23/12/2008 9 8 9 9 9 6 8,33 6,75 7,23 Trúng tuyển
13 Hoàng Thị Việt Anh 12/03/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 7,40 7,98 Trúng tuyển
14 Luyện Hoàng Quỳnh Anh 15/08/2008 9 9 9 9 10 10 9,33 7,40 7,98 Trúng tuyển
15 Nguyễn Đức Anh 18/03/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 5,45 6,52  
16 Nguyễn Đức Anh 02/07/2008 9 9 9 7 9 8 8,50 3,30 4,86  
17 Nguyễn Ngọc Anh 10/03/2008 10 10 9 9 7 9 9,00 4,00 5,50  
18 Nguyễn Quỳnh Anh 16/11/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 7,15 7,76 Trúng tuyển
19 Nguyễn Thị Kim Anh 21/03/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 5,30 6,51  
20 Nguyễn Thị Minh Anh 27/03/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 4,90 6,23  
21 Nguyễn Thị Ngọc Anh 25/10/2008 9 9 8 9 10 9 9,00 6,65 7,36 Trúng tuyển
22 Nguyễn Thị Phương Anh 19/05/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 9,25 9,23 Trúng tuyển
23 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 26/05/2008 9 9 10 9 9 9 9,17 9,50 9,40 Trúng tuyển
24 Nguyễn Trung Anh 18/04/2008 7 7 9 8 9 8 8,00 6,10 6,67  
25 Nguyễn Việt Anh 03/01/2008 10 9 10 9 10 9 9,50 9,30 9,36 Trúng tuyển
26 Nhữ Đức Anh 24/08/2008 9 10 9 9 9 9 9,17 6,95 7,62 Trúng tuyển
27 Phạm Mai Anh 02/06/2008 10 10 9 9 7 9 9,00 6,25 7,08  
28 Phạm Quang Anh 13/09/2008 10 9 10 10 10 10 9,83 7,65 8,31 Trúng tuyển
29 Phạm Thị Minh Anh 18/01/2008 9 9 9 9 9 10 9,17 7,80 8,21 Trúng tuyển
30 Vũ Đình Trung Anh 11/11/2008 10 9 10 9 10 9 9,50 7,45 8,07 Trúng tuyển
31 Vũ Ngọc Bảo Anh 22/01/2008 10 9 10 9 10 9 9,50 7,75 8,28 Trúng tuyển
32 Vũ Nguyễn Hải Anh 11/01/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 5,90 6,88  
33 Vũ Thị Phương Anh 13/12/2008 10 9 10 10 10 10 9,83 8,05 8,59 Trúng tuyển
34 Vũ Thị Vân Anh 04/01/2008 9 9 9 9 9 10 9,17 8,05 8,39 Trúng tuyển
35 Vũ Tuấn Anh 06/06/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 7,90 8,33 Trúng tuyển
36 Nguyễn Thị Minh Ánh 05/01/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 7,55 8,04 Trúng tuyển
37 Phạm Thị Ngọc Ánh 04/11/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 5,95 6,87  
38 Vũ Thị Ngọc Ánh 20/02/2008 10 9 9 9 9 9 9,17 3,75 5,38  
39 Bùi Xuân Bách 15/07/2008 9 9 9 8 10 9 9,00 3,90 5,43  
40 Tạ Quốc Bảo 11/06/2008 10 9 9 8 10 10 9,33 6,45 7,32 Trúng tuyển
41 Đỗ Băng Băng 28/02/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 4,15 5,61  
42 Phạm Ngọc Tùng Chi 02/08/2008 9 9 9 9 9 10 9,17 4,85 6,15  
43 Phạm Quỳnh Chi 09/11/2008 8 8 8 9 10 10 8,83 6,10 6,92  
44 Trần Quỳnh Chi 05/10/2008 9 9 10 9 9 9 9,17 5,75 6,78  
45 Nguyễn Quốc Cường 27/11/2008 9 9 10 9 10 9 9,33 8,25 8,58 Trúng tuyển
46 Phạm Đình Cường 25/11/2008 9 9 9 7 9 9 8,67 5,65 6,56  
47 Vũ Đức Cường 27/08/2008 10 10 10 10 10 10 10,00 8,40 8,88 Trúng tuyển
48 Chu Ngọc Diệp 23/01/2008 9 10 10 9 9 9 9,33 8,60 8,82 Trúng tuyển
49 Dương Thị Ngọc Diệp 13/10/2008 10 9 10 10 10 9 9,67 7,25 7,98 Trúng tuyển
50 Phạm Ngọc Diệp 29/07/2008 9 9 10 9 9 9 9,17 5,80 6,81  
51 Vũ Đình Doanh 21/04/2008 9 9 9 8 9 9 8,83 6,25 7,03  
52 Hoàng Thùy Dung 29/07/2008 10 10 9 9 6 9 8,83 3,60 5,17  
53 Lê Thị Thùy Dung 11/06/2008 10 10 9 9 10 9 9,50 6,25 7,23 Trúng tuyển
54 Lê Thùy Dung 13/08/2008 9 9 10 9 9 9 9,17 7,05 7,69 Trúng tuyển
55 Vũ Mỹ Dung 13/06/2008 10 10 10 10 10 10 10,00 9,36 9,55 Trúng tuyển
56 Vũ Thảo Dung 20/02/2008 10 9 9 9 10 10 9,50 7,40 8,03 Trúng tuyển
57 Vũ Thị Thùy Dung 25/12/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 4,65 5,96  
58 Vũ Thùy Dung 01/03/2008 9 8 9 9 9 9 8,83 6,20 6,99  
59 Nguyễn Tiến Dũng 07/10/2008 10 10 10 9 9 10 9,67 6,25 7,28 Trúng tuyển
60 Lê Huy Duy 30/10/2008 9 9 10 9 9 9 9,17 7,45 7,97 Trúng tuyển
61 Vũ Trường Duy 01/01/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 6,95 7,57 Trúng tuyển
62 Nguyễn Lê Thùy Dương 17/09/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 7,05 7,74 Trúng tuyển
63 Nhữ Minh Dương 18/08/2018 9 9 9 9 9 9 9,00 8,75 8,83 Trúng tuyển
64 Trần Đức Dương 23/07/2008 9 9 10 9 10 9 9,33 7,40 7,98 Trúng tuyển
65 Vũ Đăng Dương 30/08/2008 9 9 9 9 10 10 9,33 7,35 7,95 Trúng tuyển
66 Vũ Tuấn Dương 09/02/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 4,10 5,67  
67 Đặng Nguyên Đạt 16/11/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 6,60 7,32 Trúng tuyển
68 Nhữ Thành Đạt 08/01/2008 10 10 9 9 10 10 9,67 4,00 5,70  
69 Phạm Phúc Đạt 08/01/2008 10 9 10 10 10 9 9,67 7,30 8,01 Trúng tuyển
70 Vũ Minh Đạt 03/09/2008 10 10 9 9 10 10 9,67 9,25 9,38 Trúng tuyển
71 Nhữ Hải Đăng 03/01/2008 9 9 9 10 10 10 9,50 6,20 7,19  
72 Vũ Thế Hải Đăng 31/01/2008 9 9 10 9 9 9 9,17 6,70 7,44 Trúng tuyển
73 Nguyễn An Đông 23/07/2008 10 9 9 9 9 9 9,17 7,15 7,76 Trúng tuyển
74 Nguyễn Đức Đông 13/01/2008 9 9 9 9 10 10 9,33 5,80 6,86  
75 Lê Minh Đức 03/02/2008 10 9 10 9 10 10 9,67 6,50 7,45 Trúng tuyển
76 Nguyễn Huy Anh Đức 08/09/2008 9 10 9 9 10 10 9,50 6,35 7,30 Trúng tuyển
77 Đặng Hương Giang 08/01/2008 10 9 10 9 10 10 9,67 6,88 7,72 Trúng tuyển
78 Đỗ Quang Giang 03/07/2008 10 7 10 9 9 9 9,00 6,25 7,08  
79 Nguyễn Tuệ Giang 06/08/2008 9 9 9 9 9 10 9,17 6,95 7,62 Trúng tuyển
80 Nguyễn Thu Hà 21/09/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 8,85 8,95 Trúng tuyển
81 Nguyễn Vũ Hà 08/05/2008 9 9 10 9 10 10 9,50 8,65 8,91 Trúng tuyển
82 Phạm Thu Hà 16/04/2008 9 9 9 10 10 10 9,50 6,45 7,37 Trúng tuyển
83 Vũ Ngọc Hà 21/09/2008 10 10 10 10 10 9 9,83 6,70 7,64 Trúng tuyển
84 Bùi Xuân Hải 07/09/2008 9 9 10 10 9 9 9,33 5,00 6,30  
85 Phương Thị Hảo 24/06/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 6,55 7,34 Trúng tuyển
86 Nguyễn Thị Thu Hằng 05/05/2008 10 9 10 9 10 9 9,50 7,85 8,35 Trúng tuyển
87 Vũ Khánh Hiền 01/11/2008 10 10 10 10 10 10 10,00 7,55 8,29 Trúng tuyển
88 Vũ Xuân Hiệp 15/10/2008 9 9 9 9 10 10 9,33 8,65 8,86 Trúng tuyển
89 Chu Minh Hiếu 15/06/2008 10 9 9 9 10 10 9,50 6,10 7,12  
90 Đặng Trung Hiếu 05/08/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 4,80 6,11  
91 Hà Minh Hiếu 09/04/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 5,80 6,81  
92 Nguyễn Công Hiếu 22/09/2008 9 9 9 8 10 9 9,00 6,35 7,15  
93 Nguyễn Vũ Minh Hiếu 08/01/2008 10 9 10 9 10 10 9,67 9,25 9,38 Trúng tuyển
94 Phạm Đình Trung Hiếu 04/02/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 7,35 7,85 Trúng tuyển
95 Vũ Minh Hiếu 01/03/2008 8 8 9 9 10 9 8,83 6,50 7,20 Trúng tuyển
96 Vũ Trọng Hiếu 11/09/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 8,35 8,55 Trúng tuyển
97 Nguyễn Mai Hoa 03/01/2008 10 10 9 10 10 10 9,83 8,60 8,97 Trúng tuyển
98 Vũ Thị Minh Hòa 10/10/2008 8 8 9 9 9 9 8,67 7,35 7,75 Trúng tuyển
99 Vũ Việt Hòa 31/03/2008 9 8 10 8 10 9 9,00 6,75 7,43 Trúng tuyển
100 Nguyễn Vũ Nhật Hoàng 13/08/2008 6 5 5 6 7 7 6,00 8,10 7,47 Trúng tuyển
101 Phạm Việt Hoàng 14/07/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 3,65 5,31  
102 Vũ Việt Hoàng 30/07/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 6,20 7,04  
103 Bùi Văn Huân 11/04/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 5,40 6,48  
104 Nguyễn Mạnh Hùng 31/08/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 7,35 7,85 Trúng tuyển
105 Phạm Mạnh Hùng 10/02/2008 10 10 9 9 8 9 9,17 3,40 5,13  
106 Đỗ Trung Huy 30/06/2008 9 9 9 9 9 10 9,17 7,20 7,79 Trúng tuyển
107 Lê Huy Đức Huy 13/08/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 7,40 7,98 Trúng tuyển
108 Vũ Quang Huy 21/01/2008 9 9 9 9 10 10 9,33 8,75 8,93 Trúng tuyển
109 Vũ Xuân Huy 16/11/2008 9 9 10 9 10 9 9,33 8,25 8,58 Trúng tuyển
110 Lê Ngọc Huyền 03/01/2008 10 9 9 9 10 10 9,50 6,95 7,72 Trúng tuyển
111 Nguyễn Thành Hưng 14/07/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 6,85 7,50 Trúng tuyển
112 Lê Thị Mai Hương 15/06/2008 10 10 9 10 10 10 9,83 7,80 8,41 Trúng tuyển
113 Nguyễn Thu Hương 08/01/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 6,95 7,67 Trúng tuyển
114 Nhữ Thị Quỳnh Hương 20/08/2008 10 10 10 9 10 10 9,83 8,85 9,15 Trúng tuyển
115 Triệu Quang Khải 11/02/2008 10 10 9 9 10 10 9,67 8,55 8,89 Trúng tuyển
116 Trương Văn Khải 17/09/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 7,25 7,83 Trúng tuyển
117 Nhữ Minh Khang 10/08/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 7,40 7,98 Trúng tuyển
118 Trần Duy Khang 27/02/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 6,20 7,09  
119 Đỗ Đăng Khoa 24/06/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 8,40 8,63 Trúng tuyển
120 Nguyễn Đăng Khoa 21/05/2008 10 10 9 10 9 9 9,50 6,45 7,37 Trúng tuyển
121 Phạm Minh Khôi 19/10/2008 9 9 10 9 10 10 9,50 7,50 8,10 Trúng tuyển
122 Nguyễn Trung Kiên 01/12/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 9,10 9,17 Trúng tuyển
123 Vũ Xuân Kiên 21/03/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 3,55 5,19  
124 Đặng Anh Kiệt 04/08/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 5,35 6,45  
125 Hoàng Thu Lam 03/02/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 5,35 6,45  
126 Đoàn Thị Phương Lan 21/02/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 6,25 7,08  
127 Bùi Phương Linh 06/07/2008 10 10 7 9 9 9 9,00 3,35 5,05  
128 Lê Thị Hà Linh 20/08/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 3,75 5,33  
129 Mai Thùy Linh 06/12/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 7,50 7,95 Trúng tuyển
130 Nguyễn Khánh Linh 03/09/2008 9 10 9 8 8 9 8,83 2,70 4,54  
131 Nguyễn Phương Linh 22/07/2008 9 9 9 10 9 9 9,17 5,90 6,88  
132 Nguyễn Thảo Linh 20/12/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 6,05 6,94  
133 Nguyễn Vũ Phương Linh 30/07/2008 9 9 10 9 10 10 9,50 6,95 7,72 Trúng tuyển
134 Nguyễn Vũ Thảo Linh 12/08/2008 9 10 9 9 10 10 9,50 6,60 7,47 Trúng tuyển
135 Nhữ Phương Linh 06/02/2008 10 10 9 10 9 9 9,50 7,95 8,42 Trúng tuyển
136 Trần Khánh Linh 21/11/2008 9 9 9 9 10 10 9,33 5,65 6,76  
137 Vũ Khánh Linh 10/01/2008 9 9 10 10 10 9 9,50 6,70 7,54 Trúng tuyển
138 Vũ Thùy Linh 03/11/2008 9 9 10 9 10 9 9,33 6,45 7,32 Trúng tuyển
139 Võ Thị Thanh Loan 11/05/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 5,35 6,55  
140 Lê Thành Long 19/05/2008 9 10 9 9 9 10 9,33 7,55 8,09 Trúng tuyển
141 Nguyễn Ngọc Long 06/05/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 7,35 7,95 Trúng tuyển
142 Trần Thành Long 22/03/2008 9 9 10 9 9 9 9,17 5,80 6,81  
143 Đặng Nguyễn Khánh Ly 13/01/2008 9 9 9 9 9 10 9,17 7,20 7,79 Trúng tuyển
144 Bùi Ngọc Mai 07/011/2008 9 10 9 10 10 10 9,67 9,05 9,24 Trúng tuyển
145 Vũ Xuân Mạnh 06/02/2008 10 10 10 10 10 10 10,00 8,10 8,67 Trúng tuyển
146 Bùi Quang Minh 09/04/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 6,70 7,44 Trúng tuyển
147 Đỗ Thế Nhật Minh 08/01/2008 10 10 10 9 10 10 9,83 7,05 7,89 Trúng tuyển
148 Nguyễn Ngọc Minh 26/06/2008 9 9 10 9 10 10 9,50 8,80 9,01 Trúng tuyển
149 Nguyễn Tuấn Minh 04/08/2008 10 9 9 10 10 10 9,67 7,65 8,26 Trúng tuyển
150 Nhữ Vũ Minh 17/02/2008 10 10 9 9 9 10 9,50 8,85 9,05 Trúng tuyển
151 Vũ Duy Minh 17/12/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 2,30 4,31  
152 Vũ Đức Minh 04/12/2008 9 9 10 9 10 9 9,33 7,80 8,26 Trúng tuyển
153 Vũ Huy Hoàng Minh 07/09/2008 9 9 10 9 9 9 9,17 3,80 5,41  
154 Vũ Nhật Minh 29/09/2008 9 7 8 9 10 9 8,67 4,05 5,44  
155 Vũ Quang Minh 18/09/2008 9 10 9 9 10 10 9,50 6,30 7,26 Trúng tuyển
156 Dương Vũ Hà My 19/01/2008 10 9 10 9 9 10 9,50 4,20 5,79  
157 Nguyễn Thái Hà My 19/06/2008 9 9 7 8 9 9 8,50 5,00 6,05  
158 Nguyễn Trà My 18/12/2008 10 10 9 9 9 8 9,17 2,10 4,22  
159 Hoàng Cao Nam 15/09/2008 7 6 8 7 9 8 7,50 3,75 4,88  
160 Lê Đăng Nam 29/07/2008 9 8 8 9 10 8 8,67 7,50 7,85 Trúng tuyển
161 Nguyễn Hải Nam 14/11/2008 10 9 9 8 9 9 9,00 6,10 6,97  
162 Nguyễn Quang Nam 25/11/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 5,15 6,36  
163 Trần Đại Nam 20/02/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 5,70 6,69  
164 Vũ Đình Bảo Nam 07/11/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 7,50 8,00 Trúng tuyển
165 Trần Quỳnh Nga 20/05/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 7,25 7,78 Trúng tuyển
166 Vũ Thiên Nga 19/02/2008 10 10 10 10 9 10 9,83 9,25 9,43 Trúng tuyển
167 Chu Ngọc Ngân 23/01/2008 9 9 10 9 10 9 9,33 8,25 8,58 Trúng tuyển
168 Đỗ Quang Nghĩa 10/02/2008 9 9 10 9 10 9 9,33 7,30 7,91 Trúng tuyển
169 Phạm Minh Nghĩa 06/04/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 8,15 8,46 Trúng tuyển
170 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 20/04/2008 9 8 9 9 9 9 8,83 5,30 6,36  
171 Vũ Ánh Ngọc 12/11/2008 10 10 9 9 10 10 9,67 8,40 8,78 Trúng tuyển
172 Vũ Thị Bảo Ngọc 23/07/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 6,10 7,07  
173 Vũ Thị Bích Ngọc 01/01/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 6,70 7,39 Trúng tuyển
174 Vũ Thùy Hồng Ngọc 11/12/2008 9 9 9 9 10 10 9,33 5,15 6,41  
175 Nhữ Tuệ Nhân 28/06/2008 10 10 9 10 10 9 9,67 8,30 8,71 Trúng tuyển
176 Nguyễn Việt Nhật 21/01/2008 10 10 10 10 10 10 10,00 6,50 7,55 Trúng tuyển
177 Vũ Minh Nhật 18/10/2008 10 9 9 8 9 9 9,00 5,65 6,66  
178 Nguyễn Tường Nhi 29/01/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 6,80 7,56 Trúng tuyển
179 Vũ Ngọc Yến Nhi 06/02/2008 10 10 9 10 10 10 9,83 7,60 8,27 Trúng tuyển
180 Đinh Vũ Phát 08/11/2008 9 8 9 9 10 9 9,00 4,06 5,54  
181 Đỗ Huy Phong 23/02/2008 8 9 7 8 9 9 8,33 5,50 6,35  
182 Lê Hồng Phong 25/10/2008 9 10 9 9 9 9 9,17 5,45 6,57  
183 Vũ Đức Phong 25/08/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 8,15 8,46 Trúng tuyển
184 Vũ Quốc Phong 08/05/2008 9 9 10 9 10 10 9,50 9,20 9,29 Trúng tuyển
185 Đào Thị Mai Phương 14/05/2008 9 9 9 9 10 10 9,33 8,85 9,00 Trúng tuyển
186 Đỗ Thị Mai Phương 05/09/2008 10 10 10 9 10 9 9,67 6,50 7,45 Trúng tuyển
187 Nguyễn Thị Hà Phương 04/06/2008 9 9 9 10 10 10 9,50 8,55 8,84 Trúng tuyển
188 Nguyễn Thị Thu Phương 15/01/2008 9 9 9 10 10 10 9,50 8,25 8,63 Trúng tuyển
189 Phạm Mai Phương 07/02/2008 9 10 10 10 9 10 9,67 9,05 9,24 Trúng tuyển
190 Đỗ Minh Phượng 19/02/2008 9 10 9 9 9 10 9,33 7,30 7,91 Trúng tuyển
191 Phạm Minh Quân 23/06/2008 9 9 10 9 9 9 9,17 4,70 6,04  
192 Trần Hoàng Quân 20/08/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 9,00 9,10 Trúng tuyển
193 Vũ Thị Như Quỳnh 04/01/2008 9 10 9 9 9 9 9,17 6,55 7,34 Trúng tuyển
194 Lê Văn Sơn 26/11/2008 10 10 10 9 9 10 9,67 7,95 8,47 Trúng tuyển
195 Hoàng Đình Thành 18/02/2008 9 9 10 9 10 9 9,33 8,25 8,58 Trúng tuyển
196 Hoàng Thị Phương Thảo 01/04/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 6,95 7,67 Trúng tuyển
197 Nguyễn Phương Thảo 30/10/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 8,20 8,54 Trúng tuyển
198 Nguyễn Phương Thảo 16/09/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 7,60 8,07 Trúng tuyển
199 Vũ Hoàng Thu Thảo 05/01/2008 10 10 10 9 9 9 9,50 5,75 6,88  
200 Lê Việt Thắng 22/11/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 6,40 7,23 Trúng tuyển
201 Vũ Xuân Thiện 19/03/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 4,10 5,57  
202 Nhữ Viết Thống 24/11/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 8,65 8,86 Trúng tuyển
203 Nguyễn Anh Thơ 21/05/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 7,40 7,93 Trúng tuyển
204 Phạm Thị Thanh Thủy 01/02/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 6,60 7,37 Trúng tuyển
205 Võ Thị Thanh Thúy 11/05/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 7,15 7,76 Trúng tuyển
206 Nguyễn Vũ Anh Thư 16/01/2008 9 9 10 9 10 9 9,33 4,00 5,60  
207 Vũ Thị Anh Thư 27/09/2008 10 10 9 8 10 9 9,33 7,25 7,88 Trúng tuyển
208 Vũ Thị Lan Thương 20/06/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 4,30 5,76  
209 Đỗ Đức Tiến 16/02/2008 9 9 8 9 8 9 8,67 5,90 6,73  
210 Phạm Thành Tiến 20/09/2008 9 9 9 8 9 10 9,00 7,00 7,60 Trúng tuyển
211 Trần Bảo Tín 26/05/2008 9 9 10 9 10 9 9,33 9,10 9,17 Trúng tuyển
212 Đào Thư Trang 05/01/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 6,40 7,18  
213 Nguyễn Thị Mai Trang 02/05/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 6,60 7,32 Trúng tuyển
214 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 03/02/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 9,10 9,17 Trúng tuyển
215 Phạm Minh Trí 03/09/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 8,85 9,00 Trúng tuyển
216 Vũ Thành Trung 12/06/2008 9 8 9 8 7 7 8,00 3,30 4,71  
217 Đào Đức Trường 13/03/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 8,60 8,77 Trúng tuyển
218 Nguyễn Thị Cẩm Tú 17/01/2008 10 9 10 10 10 9 9,67 7,70 8,29 Trúng tuyển
219 Phạm Quang Tú 23/09/2008 9 10 10 9 10 9 9,50 9,30 9,36 Trúng tuyển
220 Trần Ngọc Tú 03/03/2008 9 10 9 9 10 9 9,33 7,25 7,88 Trúng tuyển
221 Vũ Đỗ Việt Tú 22/12/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 8,35 8,65 Trúng tuyển
222 Vũ Xuân Tú 23/05/2008 10 10 10 10 10 10 10,00 7,85 8,50 Trúng tuyển
223 Vũ Xuân Tú 17/02/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 8,05 8,39 Trúng tuyển
224 Phạm Sỹ Tuấn 04/04/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 8,25 8,53 Trúng tuyển
225 Phạm Thanh Tuấn 05/08/2008 10 9 9 9 9 9 9,17 4,35 5,80  
226 Phạm Quang Tuệ 21/10/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 8,20 8,54 Trúng tuyển
227 Đinh Quang Tùng 02/06/2008 9 9 10 9 10 10 9,50 5,90 6,98  
228 Phạm Khả Tùng 17/11/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 6,40 7,18  
229 Phạm Thanh Tùng 13/01/2008 10 10 9 9 10 9 9,50 7,95 8,42 Trúng tuyển
230 Vũ Nguyễn Sơn Tùng 25/04/2008 9 10 10 9 10 9 9,50 6,10 7,12  
231 Đỗ Anh Tuyên 16/09/2008 9 9 9 9 9 7 8,67 3,85 5,30  
232 Trần Nhật Văn 27/07/2008 9 8 9 9 9 9 8,83 4,80 6,01  
233 Đoàn Thị Cẩm Vân 23/11/2008 10 9 10 10 10 9 9,67 7,80 8,36 Trúng tuyển
234 Nhữ Thị Yến Vi 02/01/2008 10 9 9 9 10 10 9,50 6,35 7,30 Trúng tuyển
235 Lê Quang Vinh 30/03/2008 10 10 10 9 9 9 9,50 9,00 9,15 Trúng tuyển
236 Lê Quang Vinh 10/10/2008 9 10 9 9 9 9 9,17 5,80 6,81  
237 Nguyễn Thế Vinh 26/03/2008 9 8 9 8 9 9 8,67 6,85 7,40 Trúng tuyển
238 Đào Phương Vy 09/07/2008 9 10 9 9 9 9 9,17 6,35 7,20 Trúng tuyển
239 Nông Vũ Hạ Vy 21/09/2008 9 10 9 9 9 9 9,17 7,50 8,00 Trúng tuyển
240 Phạm Thùy Vy 21/08/2008 10 10 9 9 8 9 9,17 8,00 8,35 Trúng tuyển
241 Vũ Thảo Vy 17/06/2008 9 9 10 9 10 10 9,50 4,55 6,04  
242 Nguyễn Bùi Hải Yến 24/10/2008 10 9 10 9 10 9 9,50 9,30 9,36 Trúng tuyển
243 Nguyễn Hải Yến 30/07/2008 10 10 9 9 10 9 9,50 5,65 6,81  
244 Nguyễn Hải Yến 15/12/2008 9 9 10 9 10 10 9,50 Bỏ    
245 Vũ Ngọc Yến 10/02/2008 10 9 10 9 9 10 9,50 8,80 9,01 Trúng tuyển
246 Vũ Phạm Hải Yến 21/12/2008 9 10 10 9 10 10 9,67 7,60 8,22 Trúng tuyển
247 Vũ Thị Hải Yến 25/10/2008 9 9 9 9 10 10 9,33 6,10 7,07  
248 Vũ Thị Hải Yến 08/03/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 4,30 5,71  
249 Vũ Thị Hải Yến 24/10/2008 9 9 8 8 10 9 8,83 7,60 7,97 Trúng tuyển
250 Phạm Ngọc Lam Trinh 08/10/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 5,90 6,83  
251 Vũ Ngọc Thu Trang 30/11/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 7,25 7,78 Trúng tuyển

- Công thức tính điểm tuyển sinh:

Điểm tuyển sinh  = ax30% + bx70%, trong đó:

a = (Tổng điểm kiểm tra Toán + Tiếng Việt cuối năm lớp 3, 4, 5) : 6

b = Điểm bài kiểm tra năng lực của học sinh (theo thang điểm 10).


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Lịch công tác tuần 16 từ (21/12/2020 - 27/12/2020), các thầy cô theo dõi thực hiện. ... Cập nhật lúc : 8 giờ 7 phút - Ngày 21 tháng 12 năm 2020
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần 15 từ (14/12/2020 - 20/12/2020), các thầy cô theo dõi thực hiện. ... Cập nhật lúc : 14 giờ 33 phút - Ngày 9 tháng 12 năm 2020
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần 14 từ (07/12/2020 - 13/12/2020), các thầy cô theo dõi thực hiện. ... Cập nhật lúc : 14 giờ 35 phút - Ngày 9 tháng 12 năm 2020
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần 13 từ (30/11/2020 - 06/12/2020), các thầy cô theo dõi thực hiện. ... Cập nhật lúc : 14 giờ 36 phút - Ngày 9 tháng 12 năm 2020
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần 12 từ (23/11/2020 - 29/11/2020), các thầy cô theo dõi thực hiện. ... Cập nhật lúc : 14 giờ 34 phút - Ngày 25 tháng 11 năm 2020
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần 11 từ (16/11/2020 - 22/11/2020), các thầy cô theo dõi thực hiện. ... Cập nhật lúc : 10 giờ 59 phút - Ngày 13 tháng 11 năm 2020
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần 10 từ (9/11/2020 - 15/11/2020), các thầy cô theo dõi thực hiện. ... Cập nhật lúc : 16 giờ 16 phút - Ngày 5 tháng 11 năm 2020
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần 09 từ (02/11/2020 - 08/11/2020), các thầy cô theo dõi thực hiện. ... Cập nhật lúc : 15 giờ 25 phút - Ngày 31 tháng 10 năm 2020
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần 08 từ (26/10/2020 - 01/11/2020), các thầy cô theo dõi thực hiện. ... Cập nhật lúc : 9 giờ 13 phút - Ngày 23 tháng 10 năm 2020
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần 07 từ (19/10/2020 - 25/10/2020), các thầy cô theo dõi thực hiện. ... Cập nhật lúc : 16 giờ 0 phút - Ngày 16 tháng 10 năm 2020
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi và đáp án tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019.
Đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên, chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 2018 - 2019.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Toán.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Hóa.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Vật lý.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Sinh.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Văn.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Sử.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Địa.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn tiếng Anh.
Đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên, chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 2017 - 2018.
Đề, đáp án HSG lớp 9 năm học 2016 - 2017 tỉnh Hải Dương.
Hướng dẫn viết SKKN năm học 2016-2017
Cấu trúc đề kiểm tra 45 phút, học kỳ, tuyển sinh THPT môn Tiếng Anh, thực hiện từ năm 2016 - 2017.
Đề thi, đáp án tuyển sinh THPT Hải Dương 2016 - 2017 các môn chuyên và không chuyên.
12345678910...
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
TKB học kì II năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 18/1/2021
TKB học kì II năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 11/1/2021
TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 4/1/2021 đến 9/1/2021
Phân công coi KTHK I năm học 2020 - 2021
TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 28/12/2020 đến 2/1/2021
Kế hoạch kiểm tra học kì I năm học 2020-2021
TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 14/112/2020
TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 7/112/2020
TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 16/11/2020
Kế hoạch tổ chức Kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 9/11/2020(mới)
TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 9/11/2020
TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 12/10/2020
TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 5/10/2020
Kế hoạch tổ chức HNVC năm học 2020 - 2021
12345678910...