PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Video hướng dẫn Đăng nhập

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 6 NĂM HỌC 2019 - 2020

STT Họ và tên Ngày Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 ĐTB (T+TV) lớp 3,4,5 Điểm KT Điểm xét tuyển Ghi chú
sinh T TV T TV T TV
1 Đào Đức An 13/03/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 9,50 9,40 Trúng tuyển
2 Đỗ Quốc An 19/05/2008 9 10 9 9 8 9 9,00 6,80 7,46 Trúng tuyển
3 Lê Hữu An 23/02/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 8,15 8,51 Trúng tuyển
4 Nguyễn Bảo An 27/03/2008 10 10 10 9 10 10 9,83 8,55 8,94 Trúng tuyển
5 Nhữ Thái An 30/08/2008 8 9 9 9 7 8 8,33 6,80 7,26 Trúng tuyển
6 Phạm Đăng An 20/11/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 5,75 6,83  
7 Phạm Nhật An 10/09/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 4,70 6,04  
8 Đào Khánh Minh Anh 02/08/2008 9 9 9 9 10 10 9,33 6,50 7,35 Trúng tuyển
9 Đào Việt Anh 25/01/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 4,15 5,61  
10 Đặng Phương Anh 02/03/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 3,40 5,08  
11 Đặng Thị Lan Anh 21/04/2008 9 9 9 10 10 10 9,50 7,10 7,82 Trúng tuyển
12 Hà Đức Anh 23/12/2008 9 8 9 9 9 6 8,33 6,75 7,23 Trúng tuyển
13 Hoàng Thị Việt Anh 12/03/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 7,40 7,98 Trúng tuyển
14 Luyện Hoàng Quỳnh Anh 15/08/2008 9 9 9 9 10 10 9,33 7,40 7,98 Trúng tuyển
15 Nguyễn Đức Anh 18/03/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 5,45 6,52  
16 Nguyễn Đức Anh 02/07/2008 9 9 9 7 9 8 8,50 3,30 4,86  
17 Nguyễn Ngọc Anh 10/03/2008 10 10 9 9 7 9 9,00 4,00 5,50  
18 Nguyễn Quỳnh Anh 16/11/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 7,15 7,76 Trúng tuyển
19 Nguyễn Thị Kim Anh 21/03/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 5,30 6,51  
20 Nguyễn Thị Minh Anh 27/03/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 4,90 6,23  
21 Nguyễn Thị Ngọc Anh 25/10/2008 9 9 8 9 10 9 9,00 6,65 7,36 Trúng tuyển
22 Nguyễn Thị Phương Anh 19/05/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 9,25 9,23 Trúng tuyển
23 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 26/05/2008 9 9 10 9 9 9 9,17 9,50 9,40 Trúng tuyển
24 Nguyễn Trung Anh 18/04/2008 7 7 9 8 9 8 8,00 6,10 6,67  
25 Nguyễn Việt Anh 03/01/2008 10 9 10 9 10 9 9,50 9,30 9,36 Trúng tuyển
26 Nhữ Đức Anh 24/08/2008 9 10 9 9 9 9 9,17 6,95 7,62 Trúng tuyển
27 Phạm Mai Anh 02/06/2008 10 10 9 9 7 9 9,00 6,25 7,08  
28 Phạm Quang Anh 13/09/2008 10 9 10 10 10 10 9,83 7,65 8,31 Trúng tuyển
29 Phạm Thị Minh Anh 18/01/2008 9 9 9 9 9 10 9,17 7,80 8,21 Trúng tuyển
30 Vũ Đình Trung Anh 11/11/2008 10 9 10 9 10 9 9,50 7,45 8,07 Trúng tuyển
31 Vũ Ngọc Bảo Anh 22/01/2008 10 9 10 9 10 9 9,50 7,75 8,28 Trúng tuyển
32 Vũ Nguyễn Hải Anh 11/01/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 5,90 6,88  
33 Vũ Thị Phương Anh 13/12/2008 10 9 10 10 10 10 9,83 8,05 8,59 Trúng tuyển
34 Vũ Thị Vân Anh 04/01/2008 9 9 9 9 9 10 9,17 8,05 8,39 Trúng tuyển
35 Vũ Tuấn Anh 06/06/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 7,90 8,33 Trúng tuyển
36 Nguyễn Thị Minh Ánh 05/01/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 7,55 8,04 Trúng tuyển
37 Phạm Thị Ngọc Ánh 04/11/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 5,95 6,87  
38 Vũ Thị Ngọc Ánh 20/02/2008 10 9 9 9 9 9 9,17 3,75 5,38  
39 Bùi Xuân Bách 15/07/2008 9 9 9 8 10 9 9,00 3,90 5,43  
40 Tạ Quốc Bảo 11/06/2008 10 9 9 8 10 10 9,33 6,45 7,32 Trúng tuyển
41 Đỗ Băng Băng 28/02/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 4,15 5,61  
42 Phạm Ngọc Tùng Chi 02/08/2008 9 9 9 9 9 10 9,17 4,85 6,15  
43 Phạm Quỳnh Chi 09/11/2008 8 8 8 9 10 10 8,83 6,10 6,92  
44 Trần Quỳnh Chi 05/10/2008 9 9 10 9 9 9 9,17 5,75 6,78  
45 Nguyễn Quốc Cường 27/11/2008 9 9 10 9 10 9 9,33 8,25 8,58 Trúng tuyển
46 Phạm Đình Cường 25/11/2008 9 9 9 7 9 9 8,67 5,65 6,56  
47 Vũ Đức Cường 27/08/2008 10 10 10 10 10 10 10,00 8,40 8,88 Trúng tuyển
48 Chu Ngọc Diệp 23/01/2008 9 10 10 9 9 9 9,33 8,60 8,82 Trúng tuyển
49 Dương Thị Ngọc Diệp 13/10/2008 10 9 10 10 10 9 9,67 7,25 7,98 Trúng tuyển
50 Phạm Ngọc Diệp 29/07/2008 9 9 10 9 9 9 9,17 5,80 6,81  
51 Vũ Đình Doanh 21/04/2008 9 9 9 8 9 9 8,83 6,25 7,03  
52 Hoàng Thùy Dung 29/07/2008 10 10 9 9 6 9 8,83 3,60 5,17  
53 Lê Thị Thùy Dung 11/06/2008 10 10 9 9 10 9 9,50 6,25 7,23 Trúng tuyển
54 Lê Thùy Dung 13/08/2008 9 9 10 9 9 9 9,17 7,05 7,69 Trúng tuyển
55 Vũ Mỹ Dung 13/06/2008 10 10 10 10 10 10 10,00 9,36 9,55 Trúng tuyển
56 Vũ Thảo Dung 20/02/2008 10 9 9 9 10 10 9,50 7,40 8,03 Trúng tuyển
57 Vũ Thị Thùy Dung 25/12/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 4,65 5,96  
58 Vũ Thùy Dung 01/03/2008 9 8 9 9 9 9 8,83 6,20 6,99  
59 Nguyễn Tiến Dũng 07/10/2008 10 10 10 9 9 10 9,67 6,25 7,28 Trúng tuyển
60 Lê Huy Duy 30/10/2008 9 9 10 9 9 9 9,17 7,45 7,97 Trúng tuyển
61 Vũ Trường Duy 01/01/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 6,95 7,57 Trúng tuyển
62 Nguyễn Lê Thùy Dương 17/09/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 7,05 7,74 Trúng tuyển
63 Nhữ Minh Dương 18/08/2018 9 9 9 9 9 9 9,00 8,75 8,83 Trúng tuyển
64 Trần Đức Dương 23/07/2008 9 9 10 9 10 9 9,33 7,40 7,98 Trúng tuyển
65 Vũ Đăng Dương 30/08/2008 9 9 9 9 10 10 9,33 7,35 7,95 Trúng tuyển
66 Vũ Tuấn Dương 09/02/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 4,10 5,67  
67 Đặng Nguyên Đạt 16/11/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 6,60 7,32 Trúng tuyển
68 Nhữ Thành Đạt 08/01/2008 10 10 9 9 10 10 9,67 4,00 5,70  
69 Phạm Phúc Đạt 08/01/2008 10 9 10 10 10 9 9,67 7,30 8,01 Trúng tuyển
70 Vũ Minh Đạt 03/09/2008 10 10 9 9 10 10 9,67 9,25 9,38 Trúng tuyển
71 Nhữ Hải Đăng 03/01/2008 9 9 9 10 10 10 9,50 6,20 7,19  
72 Vũ Thế Hải Đăng 31/01/2008 9 9 10 9 9 9 9,17 6,70 7,44 Trúng tuyển
73 Nguyễn An Đông 23/07/2008 10 9 9 9 9 9 9,17 7,15 7,76 Trúng tuyển
74 Nguyễn Đức Đông 13/01/2008 9 9 9 9 10 10 9,33 5,80 6,86  
75 Lê Minh Đức 03/02/2008 10 9 10 9 10 10 9,67 6,50 7,45 Trúng tuyển
76 Nguyễn Huy Anh Đức 08/09/2008 9 10 9 9 10 10 9,50 6,35 7,30 Trúng tuyển
77 Đặng Hương Giang 08/01/2008 10 9 10 9 10 10 9,67 6,88 7,72 Trúng tuyển
78 Đỗ Quang Giang 03/07/2008 10 7 10 9 9 9 9,00 6,25 7,08  
79 Nguyễn Tuệ Giang 06/08/2008 9 9 9 9 9 10 9,17 6,95 7,62 Trúng tuyển
80 Nguyễn Thu Hà 21/09/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 8,85 8,95 Trúng tuyển
81 Nguyễn Vũ Hà 08/05/2008 9 9 10 9 10 10 9,50 8,65 8,91 Trúng tuyển
82 Phạm Thu Hà 16/04/2008 9 9 9 10 10 10 9,50 6,45 7,37 Trúng tuyển
83 Vũ Ngọc Hà 21/09/2008 10 10 10 10 10 9 9,83 6,70 7,64 Trúng tuyển
84 Bùi Xuân Hải 07/09/2008 9 9 10 10 9 9 9,33 5,00 6,30  
85 Phương Thị Hảo 24/06/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 6,55 7,34 Trúng tuyển
86 Nguyễn Thị Thu Hằng 05/05/2008 10 9 10 9 10 9 9,50 7,85 8,35 Trúng tuyển
87 Vũ Khánh Hiền 01/11/2008 10 10 10 10 10 10 10,00 7,55 8,29 Trúng tuyển
88 Vũ Xuân Hiệp 15/10/2008 9 9 9 9 10 10 9,33 8,65 8,86 Trúng tuyển
89 Chu Minh Hiếu 15/06/2008 10 9 9 9 10 10 9,50 6,10 7,12  
90 Đặng Trung Hiếu 05/08/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 4,80 6,11  
91 Hà Minh Hiếu 09/04/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 5,80 6,81  
92 Nguyễn Công Hiếu 22/09/2008 9 9 9 8 10 9 9,00 6,35 7,15  
93 Nguyễn Vũ Minh Hiếu 08/01/2008 10 9 10 9 10 10 9,67 9,25 9,38 Trúng tuyển
94 Phạm Đình Trung Hiếu 04/02/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 7,35 7,85 Trúng tuyển
95 Vũ Minh Hiếu 01/03/2008 8 8 9 9 10 9 8,83 6,50 7,20 Trúng tuyển
96 Vũ Trọng Hiếu 11/09/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 8,35 8,55 Trúng tuyển
97 Nguyễn Mai Hoa 03/01/2008 10 10 9 10 10 10 9,83 8,60 8,97 Trúng tuyển
98 Vũ Thị Minh Hòa 10/10/2008 8 8 9 9 9 9 8,67 7,35 7,75 Trúng tuyển
99 Vũ Việt Hòa 31/03/2008 9 8 10 8 10 9 9,00 6,75 7,43 Trúng tuyển
100 Nguyễn Vũ Nhật Hoàng 13/08/2008 6 5 5 6 7 7 6,00 8,10 7,47 Trúng tuyển
101 Phạm Việt Hoàng 14/07/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 3,65 5,31  
102 Vũ Việt Hoàng 30/07/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 6,20 7,04  
103 Bùi Văn Huân 11/04/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 5,40 6,48  
104 Nguyễn Mạnh Hùng 31/08/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 7,35 7,85 Trúng tuyển
105 Phạm Mạnh Hùng 10/02/2008 10 10 9 9 8 9 9,17 3,40 5,13  
106 Đỗ Trung Huy 30/06/2008 9 9 9 9 9 10 9,17 7,20 7,79 Trúng tuyển
107 Lê Huy Đức Huy 13/08/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 7,40 7,98 Trúng tuyển
108 Vũ Quang Huy 21/01/2008 9 9 9 9 10 10 9,33 8,75 8,93 Trúng tuyển
109 Vũ Xuân Huy 16/11/2008 9 9 10 9 10 9 9,33 8,25 8,58 Trúng tuyển
110 Lê Ngọc Huyền 03/01/2008 10 9 9 9 10 10 9,50 6,95 7,72 Trúng tuyển
111 Nguyễn Thành Hưng 14/07/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 6,85 7,50 Trúng tuyển
112 Lê Thị Mai Hương 15/06/2008 10 10 9 10 10 10 9,83 7,80 8,41 Trúng tuyển
113 Nguyễn Thu Hương 08/01/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 6,95 7,67 Trúng tuyển
114 Nhữ Thị Quỳnh Hương 20/08/2008 10 10 10 9 10 10 9,83 8,85 9,15 Trúng tuyển
115 Triệu Quang Khải 11/02/2008 10 10 9 9 10 10 9,67 8,55 8,89 Trúng tuyển
116 Trương Văn Khải 17/09/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 7,25 7,83 Trúng tuyển
117 Nhữ Minh Khang 10/08/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 7,40 7,98 Trúng tuyển
118 Trần Duy Khang 27/02/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 6,20 7,09  
119 Đỗ Đăng Khoa 24/06/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 8,40 8,63 Trúng tuyển
120 Nguyễn Đăng Khoa 21/05/2008 10 10 9 10 9 9 9,50 6,45 7,37 Trúng tuyển
121 Phạm Minh Khôi 19/10/2008 9 9 10 9 10 10 9,50 7,50 8,10 Trúng tuyển
122 Nguyễn Trung Kiên 01/12/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 9,10 9,17 Trúng tuyển
123 Vũ Xuân Kiên 21/03/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 3,55 5,19  
124 Đặng Anh Kiệt 04/08/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 5,35 6,45  
125 Hoàng Thu Lam 03/02/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 5,35 6,45  
126 Đoàn Thị Phương Lan 21/02/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 6,25 7,08  
127 Bùi Phương Linh 06/07/2008 10 10 7 9 9 9 9,00 3,35 5,05  
128 Lê Thị Hà Linh 20/08/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 3,75 5,33  
129 Mai Thùy Linh 06/12/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 7,50 7,95 Trúng tuyển
130 Nguyễn Khánh Linh 03/09/2008 9 10 9 8 8 9 8,83 2,70 4,54  
131 Nguyễn Phương Linh 22/07/2008 9 9 9 10 9 9 9,17 5,90 6,88  
132 Nguyễn Thảo Linh 20/12/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 6,05 6,94  
133 Nguyễn Vũ Phương Linh 30/07/2008 9 9 10 9 10 10 9,50 6,95 7,72 Trúng tuyển
134 Nguyễn Vũ Thảo Linh 12/08/2008 9 10 9 9 10 10 9,50 6,60 7,47 Trúng tuyển
135 Nhữ Phương Linh 06/02/2008 10 10 9 10 9 9 9,50 7,95 8,42 Trúng tuyển
136 Trần Khánh Linh 21/11/2008 9 9 9 9 10 10 9,33 5,65 6,76  
137 Vũ Khánh Linh 10/01/2008 9 9 10 10 10 9 9,50 6,70 7,54 Trúng tuyển
138 Vũ Thùy Linh 03/11/2008 9 9 10 9 10 9 9,33 6,45 7,32 Trúng tuyển
139 Võ Thị Thanh Loan 11/05/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 5,35 6,55  
140 Lê Thành Long 19/05/2008 9 10 9 9 9 10 9,33 7,55 8,09 Trúng tuyển
141 Nguyễn Ngọc Long 06/05/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 7,35 7,95 Trúng tuyển
142 Trần Thành Long 22/03/2008 9 9 10 9 9 9 9,17 5,80 6,81  
143 Đặng Nguyễn Khánh Ly 13/01/2008 9 9 9 9 9 10 9,17 7,20 7,79 Trúng tuyển
144 Bùi Ngọc Mai 07/011/2008 9 10 9 10 10 10 9,67 9,05 9,24 Trúng tuyển
145 Vũ Xuân Mạnh 06/02/2008 10 10 10 10 10 10 10,00 8,10 8,67 Trúng tuyển
146 Bùi Quang Minh 09/04/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 6,70 7,44 Trúng tuyển
147 Đỗ Thế Nhật Minh 08/01/2008 10 10 10 9 10 10 9,83 7,05 7,89 Trúng tuyển
148 Nguyễn Ngọc Minh 26/06/2008 9 9 10 9 10 10 9,50 8,80 9,01 Trúng tuyển
149 Nguyễn Tuấn Minh 04/08/2008 10 9 9 10 10 10 9,67 7,65 8,26 Trúng tuyển
150 Nhữ Vũ Minh 17/02/2008 10 10 9 9 9 10 9,50 8,85 9,05 Trúng tuyển
151 Vũ Duy Minh 17/12/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 2,30 4,31  
152 Vũ Đức Minh 04/12/2008 9 9 10 9 10 9 9,33 7,80 8,26 Trúng tuyển
153 Vũ Huy Hoàng Minh 07/09/2008 9 9 10 9 9 9 9,17 3,80 5,41  
154 Vũ Nhật Minh 29/09/2008 9 7 8 9 10 9 8,67 4,05 5,44  
155 Vũ Quang Minh 18/09/2008 9 10 9 9 10 10 9,50 6,30 7,26 Trúng tuyển
156 Dương Vũ Hà My 19/01/2008 10 9 10 9 9 10 9,50 4,20 5,79  
157 Nguyễn Thái Hà My 19/06/2008 9 9 7 8 9 9 8,50 5,00 6,05  
158 Nguyễn Trà My 18/12/2008 10 10 9 9 9 8 9,17 2,10 4,22  
159 Hoàng Cao Nam 15/09/2008 7 6 8 7 9 8 7,50 3,75 4,88  
160 Lê Đăng Nam 29/07/2008 9 8 8 9 10 8 8,67 7,50 7,85 Trúng tuyển
161 Nguyễn Hải Nam 14/11/2008 10 9 9 8 9 9 9,00 6,10 6,97  
162 Nguyễn Quang Nam 25/11/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 5,15 6,36  
163 Trần Đại Nam 20/02/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 5,70 6,69  
164 Vũ Đình Bảo Nam 07/11/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 7,50 8,00 Trúng tuyển
165 Trần Quỳnh Nga 20/05/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 7,25 7,78 Trúng tuyển
166 Vũ Thiên Nga 19/02/2008 10 10 10 10 9 10 9,83 9,25 9,43 Trúng tuyển
167 Chu Ngọc Ngân 23/01/2008 9 9 10 9 10 9 9,33 8,25 8,58 Trúng tuyển
168 Đỗ Quang Nghĩa 10/02/2008 9 9 10 9 10 9 9,33 7,30 7,91 Trúng tuyển
169 Phạm Minh Nghĩa 06/04/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 8,15 8,46 Trúng tuyển
170 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 20/04/2008 9 8 9 9 9 9 8,83 5,30 6,36  
171 Vũ Ánh Ngọc 12/11/2008 10 10 9 9 10 10 9,67 8,40 8,78 Trúng tuyển
172 Vũ Thị Bảo Ngọc 23/07/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 6,10 7,07  
173 Vũ Thị Bích Ngọc 01/01/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 6,70 7,39 Trúng tuyển
174 Vũ Thùy Hồng Ngọc 11/12/2008 9 9 9 9 10 10 9,33 5,15 6,41  
175 Nhữ Tuệ Nhân 28/06/2008 10 10 9 10 10 9 9,67 8,30 8,71 Trúng tuyển
176 Nguyễn Việt Nhật 21/01/2008 10 10 10 10 10 10 10,00 6,50 7,55 Trúng tuyển
177 Vũ Minh Nhật 18/10/2008 10 9 9 8 9 9 9,00 5,65 6,66  
178 Nguyễn Tường Nhi 29/01/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 6,80 7,56 Trúng tuyển
179 Vũ Ngọc Yến Nhi 06/02/2008 10 10 9 10 10 10 9,83 7,60 8,27 Trúng tuyển
180 Đinh Vũ Phát 08/11/2008 9 8 9 9 10 9 9,00 4,06 5,54  
181 Đỗ Huy Phong 23/02/2008 8 9 7 8 9 9 8,33 5,50 6,35  
182 Lê Hồng Phong 25/10/2008 9 10 9 9 9 9 9,17 5,45 6,57  
183 Vũ Đức Phong 25/08/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 8,15 8,46 Trúng tuyển
184 Vũ Quốc Phong 08/05/2008 9 9 10 9 10 10 9,50 9,20 9,29 Trúng tuyển
185 Đào Thị Mai Phương 14/05/2008 9 9 9 9 10 10 9,33 8,85 9,00 Trúng tuyển
186 Đỗ Thị Mai Phương 05/09/2008 10 10 10 9 10 9 9,67 6,50 7,45 Trúng tuyển
187 Nguyễn Thị Hà Phương 04/06/2008 9 9 9 10 10 10 9,50 8,55 8,84 Trúng tuyển
188 Nguyễn Thị Thu Phương 15/01/2008 9 9 9 10 10 10 9,50 8,25 8,63 Trúng tuyển
189 Phạm Mai Phương 07/02/2008 9 10 10 10 9 10 9,67 9,05 9,24 Trúng tuyển
190 Đỗ Minh Phượng 19/02/2008 9 10 9 9 9 10 9,33 7,30 7,91 Trúng tuyển
191 Phạm Minh Quân 23/06/2008 9 9 10 9 9 9 9,17 4,70 6,04  
192 Trần Hoàng Quân 20/08/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 9,00 9,10 Trúng tuyển
193 Vũ Thị Như Quỳnh 04/01/2008 9 10 9 9 9 9 9,17 6,55 7,34 Trúng tuyển
194 Lê Văn Sơn 26/11/2008 10 10 10 9 9 10 9,67 7,95 8,47 Trúng tuyển
195 Hoàng Đình Thành 18/02/2008 9 9 10 9 10 9 9,33 8,25 8,58 Trúng tuyển
196 Hoàng Thị Phương Thảo 01/04/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 6,95 7,67 Trúng tuyển
197 Nguyễn Phương Thảo 30/10/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 8,20 8,54 Trúng tuyển
198 Nguyễn Phương Thảo 16/09/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 7,60 8,07 Trúng tuyển
199 Vũ Hoàng Thu Thảo 05/01/2008 10 10 10 9 9 9 9,50 5,75 6,88  
200 Lê Việt Thắng 22/11/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 6,40 7,23 Trúng tuyển
201 Vũ Xuân Thiện 19/03/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 4,10 5,57  
202 Nhữ Viết Thống 24/11/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 8,65 8,86 Trúng tuyển
203 Nguyễn Anh Thơ 21/05/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 7,40 7,93 Trúng tuyển
204 Phạm Thị Thanh Thủy 01/02/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 6,60 7,37 Trúng tuyển
205 Võ Thị Thanh Thúy 11/05/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 7,15 7,76 Trúng tuyển
206 Nguyễn Vũ Anh Thư 16/01/2008 9 9 10 9 10 9 9,33 4,00 5,60  
207 Vũ Thị Anh Thư 27/09/2008 10 10 9 8 10 9 9,33 7,25 7,88 Trúng tuyển
208 Vũ Thị Lan Thương 20/06/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 4,30 5,76  
209 Đỗ Đức Tiến 16/02/2008 9 9 8 9 8 9 8,67 5,90 6,73  
210 Phạm Thành Tiến 20/09/2008 9 9 9 8 9 10 9,00 7,00 7,60 Trúng tuyển
211 Trần Bảo Tín 26/05/2008 9 9 10 9 10 9 9,33 9,10 9,17 Trúng tuyển
212 Đào Thư Trang 05/01/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 6,40 7,18  
213 Nguyễn Thị Mai Trang 02/05/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 6,60 7,32 Trúng tuyển
214 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 03/02/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 9,10 9,17 Trúng tuyển
215 Phạm Minh Trí 03/09/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 8,85 9,00 Trúng tuyển
216 Vũ Thành Trung 12/06/2008 9 8 9 8 7 7 8,00 3,30 4,71  
217 Đào Đức Trường 13/03/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 8,60 8,77 Trúng tuyển
218 Nguyễn Thị Cẩm Tú 17/01/2008 10 9 10 10 10 9 9,67 7,70 8,29 Trúng tuyển
219 Phạm Quang Tú 23/09/2008 9 10 10 9 10 9 9,50 9,30 9,36 Trúng tuyển
220 Trần Ngọc Tú 03/03/2008 9 10 9 9 10 9 9,33 7,25 7,88 Trúng tuyển
221 Vũ Đỗ Việt Tú 22/12/2008 10 9 9 9 10 9 9,33 8,35 8,65 Trúng tuyển
222 Vũ Xuân Tú 23/05/2008 10 10 10 10 10 10 10,00 7,85 8,50 Trúng tuyển
223 Vũ Xuân Tú 17/02/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 8,05 8,39 Trúng tuyển
224 Phạm Sỹ Tuấn 04/04/2008 9 9 9 9 10 9 9,17 8,25 8,53 Trúng tuyển
225 Phạm Thanh Tuấn 05/08/2008 10 9 9 9 9 9 9,17 4,35 5,80  
226 Phạm Quang Tuệ 21/10/2008 10 10 9 9 9 9 9,33 8,20 8,54 Trúng tuyển
227 Đinh Quang Tùng 02/06/2008 9 9 10 9 10 10 9,50 5,90 6,98  
228 Phạm Khả Tùng 17/11/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 6,40 7,18  
229 Phạm Thanh Tùng 13/01/2008 10 10 9 9 10 9 9,50 7,95 8,42 Trúng tuyển
230 Vũ Nguyễn Sơn Tùng 25/04/2008 9 10 10 9 10 9 9,50 6,10 7,12  
231 Đỗ Anh Tuyên 16/09/2008 9 9 9 9 9 7 8,67 3,85 5,30  
232 Trần Nhật Văn 27/07/2008 9 8 9 9 9 9 8,83 4,80 6,01  
233 Đoàn Thị Cẩm Vân 23/11/2008 10 9 10 10 10 9 9,67 7,80 8,36 Trúng tuyển
234 Nhữ Thị Yến Vi 02/01/2008 10 9 9 9 10 10 9,50 6,35 7,30 Trúng tuyển
235 Lê Quang Vinh 30/03/2008 10 10 10 9 9 9 9,50 9,00 9,15 Trúng tuyển
236 Lê Quang Vinh 10/10/2008 9 10 9 9 9 9 9,17 5,80 6,81  
237 Nguyễn Thế Vinh 26/03/2008 9 8 9 8 9 9 8,67 6,85 7,40 Trúng tuyển
238 Đào Phương Vy 09/07/2008 9 10 9 9 9 9 9,17 6,35 7,20 Trúng tuyển
239 Nông Vũ Hạ Vy 21/09/2008 9 10 9 9 9 9 9,17 7,50 8,00 Trúng tuyển
240 Phạm Thùy Vy 21/08/2008 10 10 9 9 8 9 9,17 8,00 8,35 Trúng tuyển
241 Vũ Thảo Vy 17/06/2008 9 9 10 9 10 10 9,50 4,55 6,04  
242 Nguyễn Bùi Hải Yến 24/10/2008 10 9 10 9 10 9 9,50 9,30 9,36 Trúng tuyển
243 Nguyễn Hải Yến 30/07/2008 10 10 9 9 10 9 9,50 5,65 6,81  
244 Nguyễn Hải Yến 15/12/2008 9 9 10 9 10 10 9,50 Bỏ    
245 Vũ Ngọc Yến 10/02/2008 10 9 10 9 9 10 9,50 8,80 9,01 Trúng tuyển
246 Vũ Phạm Hải Yến 21/12/2008 9 10 10 9 10 10 9,67 7,60 8,22 Trúng tuyển
247 Vũ Thị Hải Yến 25/10/2008 9 9 9 9 10 10 9,33 6,10 7,07  
248 Vũ Thị Hải Yến 08/03/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 4,30 5,71  
249 Vũ Thị Hải Yến 24/10/2008 9 9 8 8 10 9 8,83 7,60 7,97 Trúng tuyển
250 Phạm Ngọc Lam Trinh 08/10/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 5,90 6,83  
251 Vũ Ngọc Thu Trang 30/11/2008 9 9 9 9 9 9 9,00 7,25 7,78 Trúng tuyển

- Công thức tính điểm tuyển sinh:

Điểm tuyển sinh  = ax30% + bx70%, trong đó:

a = (Tổng điểm kiểm tra Toán + Tiếng Việt cuối năm lớp 3, 4, 5) : 6

b = Điểm bài kiểm tra năng lực của học sinh (theo thang điểm 10).


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Kết quả tuyển sinh lớp 6 trường THCS Vũ Hữu năm học 2020-2021: Tổng số học sinh dự tuyển 311, số học sinh trúng tuyển 166. ... Cập nhật lúc : 15 giờ 56 phút - Ngày 23 tháng 7 năm 2020
Xem chi tiết
Báo Suckhoedoisong.vn: Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã liên tục đưa ra các khuyến cáo đến người dân để tự bảo vệ sức khoẻ của mìn ... Cập nhật lúc : 18 giờ 24 phút - Ngày 16 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
Khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế Việt Nam để phòng, tránh dịch viêm phổi cấp lây lan: 1. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải ... Cập nhật lúc : 20 giờ 45 phút - Ngày 28 tháng 1 năm 2020
Xem chi tiết
Kết quả tuyển sinh: Năm học 2019 - 2020, trường THCS Vũ Hữu tuyển 161 học sinh vào học lớp 6, chia thành 4 lớp. ... Cập nhật lúc : 18 giờ 8 phút - Ngày 12 tháng 6 năm 2019
Xem chi tiết
Một số hình ảnh lễ bế giảng: Ngày 27 tháng 5 năm 2019 trường THCS Vũ Hữu tổng kết và trao thưởng học sinh giỏi, giáo viên đạt thành tích xuất sắc. Một năm học nhà trường đạt được nhiều thành ... Cập nhật lúc : 9 giờ 32 phút - Ngày 30 tháng 5 năm 2019
Xem chi tiết
Thông báo tuyển sinh lớp 6: Năm học 2019-2020 trường THCS Vũ Hữu tuyển 160 học sinh lớp 5 có hộ khẩu Bình Giang vào học lớp 6. Thời gian nhận hồ sơ từ 28/5/2019 đến 7/6/2019. ... Cập nhật lúc : 9 giờ 51 phút - Ngày 25 tháng 5 năm 2019
Xem chi tiết
Ngày 5 tháng 9 năm 2018 trường THCS Vũ Hữu Khai giảng năm học mới, năm học 2018-2019. Về dự buổi lễ có ông Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông N ... Cập nhật lúc : 22 giờ 14 phút - Ngày 8 tháng 9 năm 2018
Xem chi tiết
Học sinh lớp 9 trường THCS Vũ Hữu năm học 2017 - 2018 thi vào THPT xếp thứ 3 toàn tỉnh, với điểm trung bình 37,123. Đây là năm thứ 4 liên tiếp nhà trường được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thà ... Cập nhật lúc : 21 giờ 59 phút - Ngày 8 tháng 10 năm 2018
Xem chi tiết
Tuyển sinh lớp năm học 2018 - 2019. Trường THCS Vũ Hữu tuyển sinh theo phương án: Kết hợp kết quả học tập lớp 3, 4, 5 với kiểm tra đánh giá năng lực hai môn Toán và Tiếng Việt. Điểm xét tuy ... Cập nhật lúc : 17 giờ 30 phút - Ngày 20 tháng 7 năm 2018
Xem chi tiết
Đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lí lớp 9 năm học 2017 - 2018 được thầy Nguyễn Văn Hào bồi dưỡng có kết quả tốt nhất so với các môn còn lại. Đồng đội xếp thứ Ba, đội tuyển có 1 học sinh đạt g ... Cập nhật lúc : 20 giờ 42 phút - Ngày 28 tháng 5 năm 2018
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi và đáp án tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019.
Đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên, chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 2018 - 2019.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Toán.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Hóa.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Vật lý.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Sinh.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Văn.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Sử.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Địa.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn tiếng Anh.
Đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên, chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 2017 - 2018.
Đề, đáp án HSG lớp 9 năm học 2016 - 2017 tỉnh Hải Dương.
Hướng dẫn viết SKKN năm học 2016-2017
Cấu trúc đề kiểm tra 45 phút, học kỳ, tuyển sinh THPT môn Tiếng Anh, thực hiện từ năm 2016 - 2017.
Đề thi, đáp án tuyển sinh THPT Hải Dương 2016 - 2017 các môn chuyên và không chuyên.
12345678910...
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 28/9/2020
TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 21/9/2020
Phân công làm nhiệm vụ thi khảo sát ngày 21,22 tháng 9 năm 2020
TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 7/9/2020
Kế hoạch khai giảng năm học 2020 - 2021
Phân công coi KTHK II lớp 6, 7, 8 năm học 2019 - 2020
Phân công coi KTHK II lớp 9 năm học 2019 - 2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 8/6/2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 1/6/2020
Kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2019-2020
Phân công ra đề kiểm tra học kì II năm học 2019-2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 18/5/2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 11/5/2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 27/4/2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 23/4/2020
12345678910...