PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Video hướng dẫn Đăng nhập

KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2015 - 2016
 

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Trường
Tiểu học
Hộ khẩu Tổng điểm
Toán, Tiếng Việt
lớp 3,4,5
Tuyển
thẳng
Lớp
tạm
thời
1 Vũ Văn An 19/09/2004 Nam Tân Việt Bình Giang 58 Thám hoa 6A
2 Vũ Thị Minh Hằng 19/09/2004 Nữ Tân Hồng Bình Giang 58 KK Tr.ng tỉnh 6A
3 Phạm Khánh Linh 19/08/2004 Nữ Tráng Liệt Bình Giang 57 KK Tr.ng tỉnh 6A
4 Vương Vũ Thảo Linh 25/12/2004 Nữ Thái Học Bình Giang 56 Nhất IOE 6A
5 Vũ Đình Huân 26/01/2004 Nam Vĩnh Tuy Bình Giang 55 Ba IOE 6A
6 Bùi Thị Thanh Chúc 30/07/2004 Nữ Vĩnh Hồng Bình Giang 56 Ba IOE 6A
7 Trần Vũ Huy 16/01/2004 Nam Vĩnh Tuy Bình Giang 59 KKIOE 6A
8 Nhữ Vũ Mỹ Duyên 08/11/2004 Nữ Bình Xuyên Bình Giang 57 KKIOE 6A
9 Đỗ Hoàng Khánh Linh 29/09/2004 Nữ Tráng Liệt Bình Giang 59   6A
10 Phạm Thị Vân Anh 08/04/2004 Nữ Thái Học Bình Giang 59   6A
11 Trần Thị Tú Anh 04/11/2004 Nữ Long Xuyên Bình Giang 59   6A
12 Phạm Thùy Trang 24/03/2004 Nữ Thái Học Bình Giang 59   6A
13 Nguyễn Thị Hiền 22/01/2004 Nữ Bình Xuyên Bình Giang 58   6A
14 Nguyễn Thị Lan Anh 12/01/2004 Nữ Nhân Quyền Bình Giang 58   6A
15 Nhữ Vũ Minh 06/04/2004 Nữ Bình Xuyên Bình Giang 58   6A
16 Nguyễn Thị Vân Quỳnh 06/09/2004 Nữ Tráng Liệt Bình Giang 58   6A
17 Nguyễn Minh Duy 12/10/2004 Nam Tráng Liệt Bình Giang 58   6A
18 Hoàng Dương Hồng Ngát 13-06-2004 Nữ Thúc Kháng Bình Giang 58   6A
19 Nguyễn Thị Bích Ngọc 20/06/2004 Nữ Thái Học Bình Giang 57   6A
20 Trần Ngọc Hưng 19/07/2004 Nam Bình Minh Bình Giang 57   6A
21 Đỗ Phương Yến Nhi 29/01/2004 Nữ Thái Học Bình Giang 57   6A
22 Vũ Khánh Giang 27/01/2004 Nữ Long Xuyên Bình Giang 57   6A
23 Nguyễn Lệ Quyên 14/02/2004 Nữ Thái Học Bình Giang 57   6A
24 Nguyễn Đình Dương 16/03/2004 Nam Thái Học Bình Giang 57   6A
25 Tô Thị Vân Thư 30/08/2004 Nữ Bình Minh Bình Giang 57   6A
26 Vũ Khánh Huyền 04/07/2004 Nữ Tân Hồng Bình Giang 57   6A
27 Vũ Kim Ngân 09/08/2004 Nữ Tân Hồng Bình Giang 57   6A
28 Vũ Minh Ánh 10/07/2004 Nữ Tân Hồng Bình Giang 57   6A
29 Đoàn Khánh Quỳnh 23/11/2004 Nữ Thái Học Bình Giang 57   6A
30 Vũ Thị Bích Hằng 06/02/2004 Nữ Tân Việt Bình Giang 57   6A
31 Chu Phương Anh 30/05/2004 Nữ Tráng Liệt Bình Giang 57   6A
32 Vũ Tú Uyên 21/12/2004 Nữ Tráng Liệt Bình Giang 57   6A
33 Đào Khánh Minh Hoàng 10/01/2004 Nam Tráng Liệt Bình Giang 57   6A
34 Đặng Thị Linh Chi 28/07/2004 Nữ Vĩnh Tuy Bình Giang 57   6A
35 Đặng Vũ Huyền My 15/10/2004 Nữ Vĩnh Hồng Bình Giang 57   6A
36 Vũ Thị Phương Anh 24/01/2004 Nữ Tráng Liệt Bình Giang 57   6A
37 Lê Quỳnh Dương 18/01/2004 Nữ Hưng Thịnh Bình Giang 57   6A
38 Vũ Tiến Mạnh 22/03/2004 Nam Bình Xuyên Bình Giang 57   6A
39 Nguyễn Khánh Linh 02/09/2004 Nữ Thái Dương Bình Giang 56   6A
40 Vũ Ngọc Mai Anh 20/01/2004 Nữ Kẻ Sặt Bình Giang 56   6A
41 Nguyễn Thị Yến Nhi 04/12/2004 Nữ Kẻ Sặt Bình Giang 56   6A
42 Vũ Kim Tú 01/02/2004 Nam Nhân Quyền Bình Giang 56   6A
43 Vũ Thị Phương Anh 24/01/2004 Nữ Bình Minh Bình Giang 56   6B
44 Nguyễn Thảo Yến 28/08/2004 Nữ Vĩnh Hồng Bình Giang 56   6B
45 Vũ Thị Hường 29/11/2004 Nữ Thái Học Bình Giang 56   6B
46 Vũ Quang Khánh 29/12/2004 Nam Thái Học Bình Giang 56   6B
47 Nhữ Thành Đạt 10/10/2004 Nam Bình Minh Bình Giang 56   6B
48 Nhữ Vũ Trà My 19/10/2004 Nữ Thái Học Bình Giang 56   6B
49 Nguyễn Thảo Ly 20/09/2004 Nữ Thái Học Bình Giang 56   6B
50 Nguyễn Phương Nhi 10/09/2004 Nữ Bình Minh Bình Giang 56   6B
51 Vũ Văn Duy 14/11/2004 Nam Thái Dương Bình Giang 56   6B
52 Nguyễn Thị Thu Hà 09/10/2004 Nữ Thái Dương Bình Giang 56   6B
53 Hà Thị Lý 09/05/2004 Nữ Vĩnh Hồng Bình Giang 56   6B
54 Nguyễn Vũ Nhật Minh 13/08/2004 Nam Tân Hồng Bình Giang 56   6B
55 Đồng Hoàng Anh 17/01/2004 Nam Tân Hồng Bình Giang 56   6B
56 Phạm Thị Lan Anh 27/12/2004 Nữ Bình Xuyên Bình Giang 56   6B
57 Vũ Trọng Đại 17/12/2004 Nam Tráng Liệt Bình Giang 56   6B
58 Vũ Thu Phương 13/04/2004 Nữ Tân Hồng Bình Giang 56   6B
59 Nguyễn Quỳnh Trang 23/03/2004 Nữ Tráng Liệt Bình Giang 56   6B
60 Lê Ngọc Dương Khuê 08/09/2004 Nam Hùng Thắng Bình Giang 56   6B
61 Phạm Ngọc Mai 20/11/2004 Nữ Tân Việt Bình Giang 56   6B
62 Nhữ Thị Kim Ngân 21/11/2004 Nữ Thái Học Bình Giang 56   6B
63 Vũ Duy Đạt 01/05/2004 Nam Tân Hồng Bình Giang 56   6B
64 Vũ Thị Hoài 11/04/2004 Nữ Tân Hồng Bình Giang 56   6B
65 Vũ Thị Phương Uyên 10/02/2004 Nữ Tráng Liệt Bình Giang 56   6B
66 Trịnh Thị Hiền 06/06/2004 Nữ Thái Dương Bình Giang 56   6B
67 Vũ Thị Ngọc Chi 14/09/2004 Nữ Kẻ Sặt Bình Giang 56   6B
68 Vũ Thị Thanh Huyền 24/01/2004 Nữ Vĩnh Hồng Bình Giang 56   6B
69 Nguyễn Đình Phú 24/08/2004 Nam Thái Dương Bình Giang 56   6B
70 Vũ Minh Khiêm 10/09/2004 Nam Thái Dương Bình Giang 56   6B
71 Nguyễn Thị Khánh Chi 18/12/2004 Nữ Tráng Liệt Bình Giang 56   6B
72 Vũ Phương Thảo 28/06/2004 Nữ Tân Hồng Bình Giang 56   6B
73 Phạm Thế Anh 19/09/2004 Nam Tráng Liệt Bình Giang 56   6B
74 Trần Chí Tôn 06/02/2004 Nam Tân Việt Bình Giang 56   6B
75 Nguyễn Thị Hương 03/08/2004 Nữ Hồng Khê Bình Giang 56   6B
76 Nguyễn Quang Huy 26/03/2004 Nam Thái Dương Bình Giang 56   6B
77 Vũ Sơn Tùng 28/02/2004 Nam Tân Việt Bình Giang 56   6B
78 Cao Thị Diệu Ngân 16/05/2004 Nữ Thúc Kháng Bình Giang 56   6B
79 Phạm Hải Anh 25/05/2004 Nữ Kẻ Sặt Bình Giang 56   6B
80 Vũ Đức Quân 22/05/2004 Nam Vĩnh Tuy Bình Giang 56   6B
81 Phạm Thị Ngọc Mai 12/01/2004 Nữ Tân Việt Bình Giang 56   6B
82 Nguyễn Thị Lan Hương 10/05/2004 Nữ Nhân Quyền Bình Giang 56   6B
83 Nhữ Nhật Anh 28/12/2004 Nam Thái Hòa Bình Giang 56   6B
84 Vũ Văn Đức 12/06/2004 Nam Nhân Quyền Bình Giang 56   6B
85 Hoàng Thị Phương 11/06/2004 Nữ Bình Xuyên Bình Giang 56   6C
86 Trương Ngọc Hải 18/07/2004 Nam Hồng Khê Bình Giang 56   6C
87 Nhữ Duy Nhất 20-03-2004 Nam Bình Xuyên Bình Giang 56   6C
88 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 13/02/2004 Nữ Kẻ Sặt Bình Giang 56   6C
89 Vũ Trường Giang 10/04/2004 Nam Thanh Tùng Bình Giang 56   6C
90 Lê Huy Cương 05/05/2004 Nam Vĩnh Hồng Bình Giang 56   6C
91 Vũ Xuân Bắc 28/06/2004 Nam Vĩnh Hồng Bình Giang 56   6C
92 Vũ Ngọc Minh 27/07/2004 Nữ Bình Minh Bình Giang 56   6C
93 Phạm Sỹ Quốc 07/03/2004 Nam Bình Xuyên Bình Giang 56   6C
94 Nguyễn Thu Hiền 03/03/2004 Nữ Thái Học Bình Giang 55   6C
95 Đinh Thị Diệu Linh 30/03/2004 Nữ Bình Minh Bình Giang 55   6C
96 Bùi Đức Kiên 26/02/2004 Nam Thái Học Bình Giang 55   6C
97 Vũ Bích Ngọc 24/10/2004 Nữ Hồng Khê Bình Giang 55   6C
98 Bùi Hồng Đăng 09/09/2004 Nam Nhân Quyền Bình Giang 55   6C
99 Vũ Việt Cường 21/08/2004 Nam Thái Học Bình Giang 55   6C
100 Vũ Thị Ngọc Ánh 02/07/2004 Nữ Thái Học Bình Giang 55   6C
101 Vũ Thị Kiều Trinh 22/04/2004 Nữ Vĩnh Hồng Bình Giang 55   6C
102 Vũ Đức Chính 17/10/2004 Nam Hồng Khê Bình Giang 55   6C
103 Phạm Thị Thảo 12/07/2004 Nữ Hồng Khê Bình Giang 55   6C
104 Nguyễn Khắc Tiến 17/10/2004 Nam Nguyễn Viết Xuân - QN Bình Giang 55   6C
105 Đỗ Tuấn Anh 12/01/2004 Nam Thái Học Bình Giang 55   6C
106 Đỗ Mạnh Kiên 11/10/2004 Nam Thái Học Bình Giang 55   6C
107 Lê Thị Phương Khanh 28/09/2004 Nữ Thái Học Bình Giang 55   6C
108 Vũ Tuấn Anh 06/09/2004 Nam Bình Minh Bình Giang 55   6C
109 Hà Thị Ngọc Ánh 08/02/2004 Nữ Vĩnh Hồng Bình Giang 55   6C
110 Phạm Minh Tiến 01/11/2004 Nam Tân Hồng Bình Giang 55   6C
111 Vũ Công Tấn 15/01/2004 Nam Tân Hồng Bình Giang 55   6C
112 Phạm Duy Tuấn Nghĩa 24/12/2004 Nam Tráng Liệt Bình Giang 55   6C
113 Đàm Đình Tùng 12/04/2004 Nam Bình Minh Bình Giang 55   6C
114 Nguyễn Xuân Hải Đăng 12/01/2004 Nam Hồng Khê Bình Giang 55   6C
115 Dương Thị Minh Ánh 17/06/2004 Nữ Thái Học Bình Giang 55   6C
116 Nguyễn Thu Hà 15/08/2004 Nữ Thái Học Bình Giang 55   6C
117 Vũ Quang Huy 09/07/2004 Nam Tráng Liệt Bình Giang 55   6C
118 Bùi Minh Phước 12/04/2004 Nam Thái Dương Bình Giang 55   6C
119 Nguyễn Thị Xuân 09/05/2004 Nữ Thái Dương Bình Giang 55   6C
120 Đặng Văn Trung 22/09/2004 Nam Thái Dương Bình Giang 55   6C
121 Vũ Thị Lan Anh 31/01/2004 Nữ Vĩnh Hồng Bình Giang 55   6C
122 Vũ Thị Thu Hương 27/01/2004 Nữ Kẻ Sặt Bình Giang 55   6C
123 Vũ Duy Mạnh 29/01/2004 Nam Long Xuyên Bình Giang 55   6C
124 Vũ Duy Tùng An 01/05/2004 Nam Thái Học Bình Giang 55   6C
125 Bùi Danh Nhân 20/01/2004 Nam Hùng Thắng Bình Giang 55   6C
126 Vũ Việt Phương 02/04/2004 Nam Hùng Thắng Bình Giang 55   6D
127 Vũ Văn Hậu 02/09/2004 Nam Thái Dương Bình Giang 55   6D
128 Vũ Ngọc Bảo Anh 09/09/2004 Nữ Kẻ Sặt Bình Giang 55   6D
129 Vũ Thanh Ngọc 15/02/2004 Nữ Bình Minh Bình Giang 55   6D
130 Phạm Thu Hà 16/09/2004 Nữ Thái Dương Bình Giang 55   6D
131 Vũ Tùng Duy 25/06/2004 Nam Vĩnh Hồng Bình Giang 55   6D
132 Vũ Thị Thảo 14/11/2004 Nữ Tân Hồng Bình Giang 55   6D
133 Đặng Đức Thưởng 05/01/2004 Nam Thái Học Bình Giang 55   6D
134 Lê Thị Việt Chinh 06/09/2004 Nữ Thái Học Bình Giang 55   6D
135 Nguyễn Quốc Tuấn 14/12/2004 Nam Bình Xuyên Bình Giang 55   6D
136 Vũ Thị Thanh Ngân 01-10-2004 Nữ Thái Học Bình Giang 55   6D
137 Phạm Văn Thiên Vũ 12-02-2004 Nam Nhân Quyền Bình Giang 55   6D
138 Vũ Thị Hà 07/08/2004 Nữ Kẻ Sặt Bình Giang 55   6D
139 Lê Thị Thanh Loan 01/07/2004 Nữ Tân Hồng Bình Giang 55   6D
140 Nhữ Đình Dương 26-02-2004 Nam Thái Học Bình Giang 55   6D
141 Hồ Công Vinh 07/06/2004 Nam Kẻ Sặt Bình Giang 55   6D
142 Lê Minh Phượng 01/09/2004 Nữ Nhân Quyền Bình Giang 55   6D
143 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 21/06/2004 Nữ Bình Minh Bình Giang 55   6D
144 Nguyễn Hải Dương 15/08/2004 Nam Tân Hồng Bình Giang 55   6D
145 Trần Thị Thanh Nga 13/06/2004 Nữ Hồng Khê Bình Giang 54   6D
146 Vũ Phương Thảo 16/06/2004 Nữ Thái Học Bình Giang 54   6D
147 Lê Quang Minh 12/07/2004 Nam Thái Học Bình Giang 54   6D
148 Bùi Gia Khánh 27/08/2004 Nam Kẻ Sặt Bình Giang 54   6D
149 Vũ Đình Huy 01/04/2004 Nam Hùng Thắng Bình Giang 54   6D
150 Lê Thị Khánh Linh 10/01/2004 Nữ Hùng Thắng Bình Giang 54   6D
151 Phạm Quốc Tuấn 03/03/2003 Nam Tráng Liệt Bình Giang 54   6D
152 Trần Thị Yến Nhi 09/05/2004 Nữ Kẻ Sặt Bình Giang 54   6D
153 Vũ Xuân Sơn 01/07/2004 Nam Tân Việt Bình Giang 54   6D
154 Phạm Việt Anh 29/08/2004 Nam Cẩm Phúc Bình Giang 54   6D
155 Đặng Việt Anh 10/09/2004 Nam Vĩnh Tuy Bình Giang 54   6D
156 Trương Hoàng Ánh 29/02/2004 Nữ Kẻ Sặt Bình Giang 54   6D
157 Đào Thảo Nguyên 21/11/2004 Nữ Kẻ Sặt Bình Giang 54   6D
158 Dương Quốc Lượng 02/10/2004 Nam Tráng Liệt Bình Giang 54   6D
159 Phan Nguyễn Đức Sơn 08/11/2004 Nam Tráng Liệt Bình Giang 54   6D
160 Lương Vũ Trang Nhung 07/12/2004 Nữ Thái Học Bình Giang 54   6D
161 Vũ Thị Ánh 17/04/2004 Nữ Nhân Quyền Bình Giang 54   6D
162 Vũ Phương Thảo 25/08/2004 Nữ Tân Hồng Bình Giang 54   6D
163 Vũ Xuân Huy 25/09/2004 Nam Tân Hồng Bình Giang 54   6D
164 Lê Việt Anh 29/07/2004 Nam Hưng Thịnh Bình Giang 54   6D
165 Vũ Thị Phương Anh 22/01/2004 Nữ Bình Minh Bình Giang 54   6D
166 Nguyễn Minh Tiến 09/08/2004 Nam Tân Hồng Bình Giang 54   6D
                 
        PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ngày 5 tháng 9 năm 2018 trường THCS Vũ Hữu Khai giảng năm học mới, năm học 2018-2019. Về dự buổi lễ có ông Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông N ... Cập nhật lúc : 22 giờ 14 phút - Ngày 8 tháng 9 năm 2018
Xem chi tiết
Học sinh lớp 9 trường THCS Vũ Hữu năm học 2017 - 2018 thi vào THPT xếp thứ 3 toàn tỉnh, với điểm trung bình 37,123. Đây là năm thứ 4 liên tiếp nhà trường được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thà ... Cập nhật lúc : 21 giờ 59 phút - Ngày 8 tháng 10 năm 2018
Xem chi tiết
Tuyển sinh lớp năm học 2018 - 2019. Trường THCS Vũ Hữu tuyển sinh theo phương án: Kết hợp kết quả học tập lớp 3, 4, 5 với kiểm tra đánh giá năng lực hai môn Toán và Tiếng Việt. Điểm xét tuy ... Cập nhật lúc : 17 giờ 30 phút - Ngày 20 tháng 7 năm 2018
Xem chi tiết
Đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lí lớp 9 năm học 2017 - 2018 được thầy Nguyễn Văn Hào bồi dưỡng có kết quả tốt nhất so với các môn còn lại. Đồng đội xếp thứ Ba, đội tuyển có 1 học sinh đạt g ... Cập nhật lúc : 20 giờ 42 phút - Ngày 28 tháng 5 năm 2018
Xem chi tiết
Đội tuyển dã ngoại: Ngày 28 tháng 1 năm 2018, trường THCS Vũ Hữu tổ chức cho học sinh đội tuyển lớp 9 năm học 2017 - 2018 thăm và học tập tại Lăng Bác, Văn Miếu, Bảo tàng lịch sử quân đội. H ... Cập nhật lúc : 9 giờ 57 phút - Ngày 1 tháng 3 năm 2018
Xem chi tiết
Trường THCS Vũ Hữu vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ: Năm học 2016 - 2017 là năm học tiếp nối thành công những những năm học trước. Kỳ thi HSG và thi vào THPT duy trì tốp đầu của tỉnh; c ... Cập nhật lúc : 11 giờ 2 phút - Ngày 21 tháng 2 năm 2018
Xem chi tiết
Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh của trường THCS Vũ Hữu: Năm học 2017 - 2018 thầy giáo Trần Văn Lương dự thi môn Hóa học, thầy Lương xuất sắc đạt giải Nhất, đây là giải cá nhân cao nhất của P ... Cập nhật lúc : 21 giờ 53 phút - Ngày 2 tháng 2 năm 2018
Xem chi tiết
Tháng 12 năm 2017 trường THCS Vũ Hữu tổ chức giải bóng đá học sinh. Tất cả 16 lớp của nhà trường tham dự giải. Mỗi khối chia thành một bảng. Sau vòng loại có 8 đội vào đá chung kết, kết quả ... Cập nhật lúc : 10 giờ 23 phút - Ngày 31 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Hải Dương năm 2017, trường THCS Vũ Hữu tham dự với sản phẩm Hệ thống điều khiển tự động thiết bị điện thông minh trong phòng học. Đề tài được ban tổ ... Cập nhật lúc : 9 giờ 38 phút - Ngày 31 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
Ngayf 22 tháng 12 năm 2017 trường THCS Vũ Hữu tổ chức Kỷ niệm ngày QĐND Việt Nam và tổ chức Hội khỏe Phủ Đổng. Trong hoạt động ngoại khóa học sinh các lớp được thi kéo co, đấu bóng đá học si ... Cập nhật lúc : 7 giờ 55 phút - Ngày 23 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi và đáp án tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019.
Đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên, chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 2018 - 2019.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Toán.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Hóa.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Vật lý.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Sinh.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Văn.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Sử.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Địa.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn tiếng Anh.
Đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên, chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 2017 - 2018.
Đề, đáp án HSG lớp 9 năm học 2016 - 2017 tỉnh Hải Dương.
Hướng dẫn viết SKKN năm học 2016-2017
Cấu trúc đề kiểm tra 45 phút, học kỳ, tuyển sinh THPT môn Tiếng Anh, thực hiện từ năm 2016 - 2017.
Đề thi, đáp án tuyển sinh THPT Hải Dương 2016 - 2017 các môn chuyên và không chuyên.
12345678910...
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Đề cương ôn tập môn Toán dành cho học sinh khối 6 (đến 29/2/2020)
Đề cương ôn tập môn Anh dành cho học sinh khối 6 (đến 29/2/2020)
Đề cương ôn tập môn Văn dành cho học sinh khối 6 (đến 29/2/2020)
Đề cương ôn tập môn Anh dành cho học sinh khối 7 (đến 29/2/2020)
Đề cương ôn tập môn Toán dành cho học sinh khối 7 (đến 29/2/2020)
Đề cương ôn tập môn Văn dành cho học sinh khối 7 (đến 29/2/2020)
Đề cương ôn tập môn Văn dành cho học sinh khối 8 (đến 29/2/2020)
Đề cương ôn tập môn Toán dành cho học sinh khối 8 (đến 29/2/2020)
Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh dành cho học sinh khối 8 (đến 29/2/2020)
Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh dành cho học sinh khối 9 (đến 29/2/2020)
Đề cương ôn tập Văn dành cho học sinh khối 9 (đến 29/2/2020)
Đề cương ôn tập Toán dành cho học sinh khối 9 (đến 29/2/2020)
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 3/2/2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 6/1/2020
TKB học kì I năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 23/12/2019
12345678910...