PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Video hướng dẫn Đăng nhập

KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2014 - 2015
 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Trường TH

Tổng điểm

Điểm thi Olympic cấp huyện

1

Nguyễn Thị Dịu Hiền

02/09/2003

Nữ

Hùng Thắng

28

 

2

Vũ Việt Phương

26/07/2003

Nam

Tráng Liệt

26

 

3

Nhữ Văn Hiếu

21/05/2003

Nam

Thái Học

26

 

4

Phạm Diệu Hương

04/09/2003

Nữ

Tráng Liệt

26

 

5

Nguyễn Hải Quân

07/11/2003

Nam

Tráng Liệt

26

 

6

Vũ Thị Ngọc Anh

09/09/2003

Nữ

Bình Minh

26

 

7

Nguyễn Thị Kiều Trinh

19/09/2003

Nữ

Bình Xuyên

26

 

8

Đinh Hữu Tuyên

01/08/2003

Nam

Vĩnh Tuy

26

 

9

Vũ Phương Thảo

07/10/2003

Nữ

Kẻ Sặt

26

 

10

Nguyễn Đức Quyết

28/03/2003

Nam

Bình Xuyên

26

 

11

Nguyễn Khánh Chi

16/05/2003

Nữ

Tráng Liệt

24

 

12

Vũ Quỳnh Anh

06/08/2003

Nữ

Tráng Liệt

24

 

13

Phạm Phương Uyên

17/07/2003

Nữ

Cổ Bì

24

 

14

Đào Thị Nhật Ánh

24/01/2003

Nữ

Kẻ Sặt

24

 

15

Phạm Khánh Hòa

14-03-2003

Nữ

Long Xuyên

24

 

16

Vũ Anh Thơ

26-10-2003

Nữ

Vĩnh Tuy

24

 

17

Lê Thị Huyền

28-02-2003

Nữ

Bình Xuyên

24

 

18

Đặng Ngọc Mai

07-03-2003

Nữ

Tân Việt

24

 

19

Trần Thị Tân

26-09-2003

Nữ

Bình Xuyên

24

 

20

Trần Thị Trang

26/09/2003

Nữ

Bình Xuyên

24

 

21

Trần Xuân Trường

11/12/2003

Nam

Bình Minh

24

 

22

Nguyễn Ngọc Mai

13/06/2003

Nữ

Thái Học

24

 

23

Lê Thị Thanh Loan

06/03/2003

Nữ

Hùng Thắng

24

 

24

Nguyễn Minh Hiếu

04/04/2003

Nam

Tân Việt

24

 

25

Lã Tuấn Đạt

15/11/2003

Nam

Kẻ Sặt

24

 

26

Nguyễn Viết Thắng

02/05/2003

Nam

Bình Xuyên

24

 

27

Nguyễn Văn Phúc

06/10/2003

Nam

Tráng Liệt

24

 

28

Trần Công Minh

16/04/2003

Nam

Thái Dương

22

 

29

Bùi Ngọc Quang

10/03/2003

Nam

Bình Xuyên

22

 

30

Nguyễn Lê Minh

08/06/2003

Nam

Kẻ Sặt

22

 

31

Hoàng Tuấn Kha

15/01/2003

Nam

Bình Xuyên

22

 

32

Trần Thị Ngọc Anh

28/03/2003

Nữ

Vĩnh Hồng

22

 

33

Hà Phương Chi

16/07/2003

Nữ

Vĩnh Tuy

22

 

34

Vũ Đình Vũ

18/03/2003

Nam

Nhân Quyền

22

 

35

Nhữ Đình Đức

10/04/2003

Nam

Thái Hòa

22

 

36

Ngụy Tiến Đạt

17/02/2003

Nam

Thúc Kháng

22

 

37

Phạm Thị Phương Loan

27/03/2003

Nữ

Hùng Thắng

22

 

38

Vũ Thị Hoàng Vân

17/01/2003

Nữ

Nhân Quyền

20

 

39

Đỗ Quý Trọng

18/01/2003

Nam

Tân Hồng

20

 

40

Vũ Duy Tuấn Đạt

26/04/2003

Nam

Tráng Liệt

20

 

41

Nguyễn Tố Uyên

23/08/2003

Nữ

Tráng Liệt

20

 

42

Bùi Văn Dương

01/02/2003

Nam

Kẻ Sặt

20

 

43

Bùi Thị Phương Thảo

03/02/2003

Nữ

Thái Dương

20

 

44

Nguyễn Tiến Hùng Cường

25/09/2003

Nam

Kẻ Sặt

20

 

45

Vũ Văn Toàn

12/02/2003

Nam

Thái Hòa

20

 

46

Vũ Thị Phương Anh

05/01/2003

Nữ

Long Xuyên

20

 

47

Vũ Thị Minh Anh

14/04/2003

Nữ

Vĩnh Hồng

20

 

48

Vũ Huy Hiệu

17/04/2003

Nam

Thái Học

20

 

49

Đặng Thương Mến

02/01/2003

Nữ

Thái Dương

20

 

50

Nguyễn Việt Anh

06/01/2003

Nam

Tráng Liệt

20

 

51

Nhâm Mạnh Hùng

30/03/2003

Nam

Kẻ Sặt

20

 

52

Phạm Thị Phương Lan

20/12/2003

Nữ

Vĩnh Tuy

20

 

53

Đặng Thị Thu Hà

22/10/2003

Nữ

Tân Việt

20

 

54

Vũ Thu Minh Quỳnh

15/11/2003

Nữ

Thái Hòa

20

 

55

Trần Thị Trang

31/03/2003

Nữ

Thúc Kháng

20

 

56

Vũ Thị Quỳnh Duyên

13/03/2003

Nữ

Tân Việt

20

 

57

Nguyễn Thị Diệu Linh

16/04/2003

Nữ

Thái Học

20

 

58

Đặng Đình Phú

16/08/2003

Nam

Kẻ Sặt

20

 

59

Trần Văn Thiện

25/05/2003

Nam

Hùng Thắng

20

 

60

Phạm Thị Huyền Chi

13/07/2003

Nữ

Tân Việt

19

 

61

Vũ Thị Hằng

24/02/2003

Nữ

Thái Dương

19

 

62

Vũ Anh Quân

05/11/2003

Nam

Tráng Liệt

19

 

63

Lê Thị Diệu Hà

22/04/2003

Nữ

Bình Minh

18

 

64

Nguyễn Thị Quỳnh Giang

03/04/2003

Nữ

Thái Học

18

 

65

Phạm Đình Long

20/09/2003

Nam

Bình Xuyên

18

 

66

Nguyễn Văn Phúc

24/06/2003

Nam

Thái Học

18

 

67

Luyện Hoàng Anh

15/08/2003

Nam

Kẻ Sặt

18

 

68

Trần Thị Lan Anh

08/05/2003

Nữ

Hồng Khê

18

 

69

Vũ Đức Chiến

18/02/2003

Nam

Tân Hồng

18

 

70

Nguyễn Thị Huyền Trang

28/04/2003

Nữ

Vĩnh Hồng

18

 

71

Vũ Quyết Thắng

10/08/2003

Nam

Vĩnh Tuy

18

 

72

Lê Tùng Lâm

15/01/2003

Nam

Thái Dương

18

 

73

Lê Ngọc Thùy Dung

30/01/2003

Nữ

Thái Học

18

 

74

Nguyễn Khánh Thiện

15/10/2003

Nam

Thái Dương

18

 

75

Phạm Việt Cường

18/08/2003

Nam

Tân Việt

18

 

76

Nguyễn Thu Hiền

06/03/2003

Nữ

Kẻ Sặt

18

 

77

Vũ Minh Ánh

13/01/2003

Nữ

Thái Học

15

 

78

Đào Phương Thảo

12/09/2003

Nữ

Tráng Liệt

15

 

79

Đỗ Hà Linh

23/06/2003

Nữ

Thái Dương

15

 

80

Nguyễn Châu Anh

27/12/2003

Nữ

Bình Xuyên

15

 

81

Nguyễn Thị Thanh Hiền

20/02/2003

Nữ

Vĩnh Hồng

14

 

82

Đinh Thị Diễm Quỳnh

05/02/2003

Nữ

Vĩnh Hồng

14

 

83

Lê Thị Ngọc Hường

20/01/2003

Nữ

Tân Hồng

12

 

84

Đỗ Quang Trung

28/03/2003

Nam

Thái Học

12

 

85

Phạm Thị Thu Trang

25/02/2003

Nữ

Vĩnh Tuy

12

 

86

Nguyễn Tuấn Đạt

18/11/2003

Nam

Kẻ Sặt

11

 

87

Phạm Minh Nghĩa

10/11/2003

Nam

Kẻ Sặt

10

11.25

88

Vũ Thị Diễm Quỳnh

13/03/2003

Nữ

Hồng Khê

10

11.25

89

Phạm Thúy Vân

09/01/2003

Nữ

Vĩnh Hồng

10

11.25

90

Phạm Thanh Huyền

07/05/2003

Nữ

Tân Việt

10

11.25

91

Vũ Thị Quỳnh

28/05/2003

Nữ

Vĩnh Tuy

10

11.25

92

Vũ Thị Dung

07/04/2003

Nữ

Hồng Khê

10

11

93

Vũ Xuân Kiên

17/01/2003

Nam

Long Xuyên

10

11

94

Nguyễn Vũ Diệu Linh

06/08/2003

Nữ

Kẻ Sặt

10

11

95

Đỗ Thúy Hằng

03/10/2003

Nữ

Tân Việt

10

11

96

Vũ Quý Giang

04/02/2003

Nam

Nhân Quyền

10

11

97

Nguyễn Tiến Đoàn

26/03/2003

Nam

Bình Xuyên

10

11

98

Bùi Nghĩa Hiệp

21/04/2003

Nam

Vĩnh Hồng

10

10.75

99

Đặng Tuấn Hiệp

23/10/2003

Nam

Vĩnh Hồng

10

10.75

100

Vũ Bích Thủy

17/09/2003

Nữ

Vĩnh Tuy

10

10.75

101

Nguyễn Tuấn Minh

14/12/2003

Nam

Bình Xuyên

10

10.75

102

Vũ Thị Minh Anh

20/08/2003

Nữ

Tráng Liệt

10

10.5

103

Trần Thị Kim Ngân

02/01/2003

Nữ

Thái Học

10

10.5

104

Đỗ Minh Hằng

03/10/2003

Nữ

Tân Việt

10

10.5

105

Phạm Thị Khánh Ly

06/01/2003

Nữ

Tráng Liệt

10

10.5

106

Phạm Thị Thu Ngân

07/09/2003

Nữ

Tráng Liệt

10

10.5

107

Vũ Thị Thu Trang

28/05/2003

Nữ

Tân Hồng

10

10.25

108

Vũ Thị Kim Ngân

14/06/2003

Nữ

Thái Học

10

10.25

109

Nguyễn Bùi Kiều Trang

18/10/2003

Nữ

Thúc Kháng

10

10.25

110

Nguyễn Thị Ngọc Linh

26/04/2003

Nữ

Hồng Khê

10

10.25

111

Đỗ Thủy Tiên

15/11/2003

Nữ

Kẻ Sặt

10

10.25

112

Vũ Hải Yến

20/04/2003

Nữ

Thái Học

10

10

113

Phạm Xuân Hòa

28/01/2003

Nữ

Bình Minh

10

10

114

Nguyễn Quốc Huy

27/10/2003

Nam

Thái Hòa

10

10

115

Nguyễn Thị Lan Phương

06/01/2003

Nữ

Thái Dương

10

10

116

Vũ Thị Quỳnh Anh

17/01/2003

Nữ

Bình Minh

10

10

117

Phạm Cẩm Nhung

19/02/2003

Nữ

Thúc Kháng

10

10

118

Lê Phương Thảo

13/02/2003

Nữ

Tráng Liệt

10

10

119

Vũ Xuân Quang

16/05/2003

Nam

Tân Hồng

10

10

120

Đặng Tiến Duy

15/01/2003

Nam

Vĩnh Hồng

10

10

121

Nguyễn Thị Linh

25/08/2003

Nữ

Thái Hòa

10

10

122

Vũ Huy Quý

24/08/2003

Nam

Tân Hồng

10

10

123

Phạm Thị Phương Dung

21/04/2003

Nữ

Thái Dương

10

10

124

Phạm Quốc Tuấn

21/07/2003

Nam

Thái Dương

10

9.75

125

Vũ Thu Khánh

06/07/2003

Nữ

Tân Hồng

10

9.5

126

Vũ Tùng Dương

25/04/2003

Nam

Tân Hồng

10

9.5

127

Nguyễn Khánh Hòa

19/08/2003

Nữ

Thái Hòa

10

9.5

128

Nguyễn Minh Trang

12/09/2003

Nữ

Thái Học

10

9.5

129

Vũ Đức Quỳnh

03/12/2003

Nam

Vĩnh Hồng

10

9.5

130

Phạm Phương Thảo

08/06/2003

Nữ

Nhân Quyền

10

9.5

131

Nguyễn Thiện Thành

15/10/2003

Nam

Thái Dương

10

9.5

132

Trần Thị Nhật Linh

17/04/2003

Nữ

Hồng Khê

10

9.5

 Điểm xét tuyển: Tổng điểm = Điểm rèn luyện và học tập ở Tiểu học + Điểm khuyến khích.

 Trong đó:

      * Điểm rèn luyện và học tập của học sinh ở Tiểu học: Mỗi năm xếp loại giáo dục giỏi tính 2 điểm, mỗi năm xếp loại giáo dục khá tính 1 điểm.

      * Điểm khuyến khích: Được áp dụng đối với học sinh đạt giải trong các cuộc giao lưu Olympic Toán - Tiếng Việt do Sở Giáo dục - Đào tạo, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện tổ chức và các kỳ giao lưu khác do ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Cách tính điểm khuyến khích như sau:

Cuộc thi

Cấp

Giải Nhất

Giải Nhì

Giải Ba

Giải KK

Olympic

Tỉnh

20

18

16

14

Huyện

14

12

10

8

Thi khác

Tỉnh

8

7

5

4

Huyện

4

3

2

1

  Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, hội đồng tuyển sinh sẽ tiến hành xét tuyển học sinh theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp nhiều em có điểm xét tuyển bằng nhau thì ưu tiên tuyển học sinh đã tham gia cuộc thi Olympic Toán - Tiếng Việt lớp 5 cấp huyện theo kết quả điểm từ cao xuống thấp.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Tuyển sinh lớp năm học 2018 - 2019. Trường THCS Vũ Hữu tuyển sinh theo phương án: Kết hợp kết quả học tập lớp 3, 4, 5 với kiểm tra đánh giá năng lực hai môn Toán và Tiếng Việt. Điểm xét tuy ... Cập nhật lúc : 17 giờ 30 phút - Ngày 20 tháng 7 năm 2018
Xem chi tiết
Đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lí lớp 9 năm học 2017 - 2018 được thầy Nguyễn Văn Hào bồi dưỡng có kết quả tốt nhất so với các môn còn lại. Đồng đội xếp thứ Ba, đội tuyển có 1 học sinh đạt g ... Cập nhật lúc : 20 giờ 42 phút - Ngày 28 tháng 5 năm 2018
Xem chi tiết
Đội tuyển dã ngoại: Ngày 28 tháng 1 năm 2018, trường THCS Vũ Hữu tổ chức cho học sinh đội tuyển lớp 9 năm học 2017 - 2018 thăm và học tập tại Lăng Bác, Văn Miếu, Bảo tàng lịch sử quân đội. H ... Cập nhật lúc : 9 giờ 57 phút - Ngày 1 tháng 3 năm 2018
Xem chi tiết
Trường THCS Vũ Hữu vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ: Năm học 2016 - 2017 là năm học tiếp nối thành công những những năm học trước. Kỳ thi HSG và thi vào THPT duy trì tốp đầu của tỉnh; c ... Cập nhật lúc : 11 giờ 2 phút - Ngày 21 tháng 2 năm 2018
Xem chi tiết
Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh của trường THCS Vũ Hữu: Năm học 2017 - 2018 thầy giáo Trần Văn Lương dự thi môn Hóa học, thầy Lương xuất sắc đạt giải Nhất, đây là giải cá nhân cao nhất của P ... Cập nhật lúc : 21 giờ 53 phút - Ngày 2 tháng 2 năm 2018
Xem chi tiết
Tháng 12 năm 2017 trường THCS Vũ Hữu tổ chức giải bóng đá học sinh. Tất cả 16 lớp của nhà trường tham dự giải. Mỗi khối chia thành một bảng. Sau vòng loại có 8 đội vào đá chung kết, kết quả ... Cập nhật lúc : 10 giờ 23 phút - Ngày 31 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Hải Dương năm 2017, trường THCS Vũ Hữu tham dự với sản phẩm Hệ thống điều khiển tự động thiết bị điện thông minh trong phòng học. Đề tài được ban tổ ... Cập nhật lúc : 9 giờ 38 phút - Ngày 31 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
Ngayf 22 tháng 12 năm 2017 trường THCS Vũ Hữu tổ chức Kỷ niệm ngày QĐND Việt Nam và tổ chức Hội khỏe Phủ Đổng. Trong hoạt động ngoại khóa học sinh các lớp được thi kéo co, đấu bóng đá học si ... Cập nhật lúc : 7 giờ 55 phút - Ngày 23 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
Toàn cảnh trường THCS Vũ Hữu. Năm 2012 trường chuyển địa điểm từ Kẻ Sặt về Thái Học - trung tâm địa lý của huyện. Tại đây, UBND huyện Bình Giang ưu tiên đầu tư xây dựng, đến nay cơ sở vật ch ... Cập nhật lúc : 7 giờ 52 phút - Ngày 13 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
Một số hình ảnh giao lưu văn nghệ của Hội người mù tỉnh Hải Dương: Chiều thứ Năm ngày 23 tháng 11 năm 2017 tại nhà đa năng trường THCS Vũ Hữu đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật đặc ... Cập nhật lúc : 10 giờ 6 phút - Ngày 24 tháng 11 năm 2017
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...