PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Video hướng dẫn Đăng nhập
     PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG        
        TRƯỜNG THCS VŨ HỮU        
             
KẾT QUẢ THI HSG TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 - 2013
             
STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm Xếp giải Môn
1 Phạm Quang Huy 10/02/2001 6A 10 Nhất Toán
2 Vũ Thái Hằng 08/04/2001 6A 7.75 Nhất Ngữ văn
3 Hà Thị Hồng Hạnh 15/04/2001 6A 9.8 Nhất Tiếng Anh
4 Trần Thế Dương 12/06/2000 7B 9.75 Nhất Toán
5 Đặng Cẩm Nhung 08/03/2000 7A 8.3 Nhất Ngữ văn
6 Vũ Thị Thuỳ Linh 26/01/2000 7A 9.1 Nhất Tiếng Anh
7 Lê Văn Tú 25/02/1999 8A 8.75 Nhất Toán
8 Vũ Đức Thảo 01/01/1999 8A 9 Nhất Vật lí
9 Hoàng Thu Hà 02/06/1999 8A 9 Nhất Hóa
10 Phạm Khánh Duyên 22/09/1999 8A 9.25 Nhất Sinh
11 Phạm Thị Nguyệt 20/10/1999 8A 8.25 Nhất Ngữ văn
12 Đặng Thị Thanh Tâm 06/04/1999 8B 8.5 Nhất Lịch sử
13 Nguyễn Thị Dựu 01/04/1999 8B 8.75 Nhất Địa lí
14 Vũ Thuỳ Linh 09/04/1999 8A 9.3 Nhất Tiếng Anh
15 Phạm Thị Thủy 18/08/2001 6A 9.75 Nhì Toán
16 Vũ Ngọc Phúc 23/01/2001 6A 9.75 Nhì Toán
17 Đỗ Thị Huyền 05/01/2001 6A 7.5 Nhì Ngữ văn
18 Đặng Thị Thu Hằng 11/01/2001 6C 6.5 Nhì Ngữ văn
19 Bùi Thị Vân Anh 13/05/2001 6C 6.5 Nhì Ngữ văn
20 Nguyễn Thanh Minh 21/01/2001 6A 9.6 Nhì Tiếng Anh
21 Vũ Đình Việt Anh 26/04/2001 6A 9.6 Nhì Tiếng Anh
22 Vũ Như Hải 10/07/2000 7A 9.5 Nhì Toán
23 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 08/01/2000 7A 9.5 Nhì Toán
24 Vũ Quỳnh Hương 07/07/2000 7A 8 Nhì Ngữ văn
25 Nguyễn Thị Thảo 05/12/2000 7B 7.8 Nhì Ngữ văn
26 Vũ Thị Việt Phương 19/03/2000 7A 9 Nhì Tiếng Anh
27 Hoàng Thu Uyên 27/03/2000 7A 8.9 Nhì Tiếng Anh
28 Lê Tân An 19/08/1999 8B 8 Nhì Toán
29 Vũ Quang Huy 21/08/1999 8B 8.75 Nhì Vật lí
30 Bùi Thị Trà My 20/09/1999 8A 8.75 Nhì Hóa
31 Vũ Thị Hà 20/12/1999 8A 9 Nhì Sinh
32 Nguyễn Thị Huyền 22/05/1999 8A 8 Nhì Ngữ văn
33 Nguyễn Hải Hà 16/03/1999 8B 8.25 Nhì Lịch sử
34 Vũ Thuỳ Linh 13/07/1999 8A 8.5 Nhì Địa lí
35 Nguyễn Phương Linh 29/12/1999 8A 8.8 Nhì Tiếng Anh
36 Phạm Thùy Dung 17/10/2001 6A 9.5 Ba Toán
37 Phạm Xuân Hưng 08/08/2001 6A 9.5 Ba Toán
38 Nguyễn Ngọc Châu 21/12/2001 6A 9.5 Ba Toán
39 Vũ Văn Tới 15/12/2001 6A 9.5 Ba Toán
40 Vũ Thị Hường 05/03/2001 6A 6 Ba Ngữ văn
41 Phạm Thị Thanh Hằng 25/03/2001 6A 6 Ba Ngữ văn
42 NguyễnThị Diệu Linh 18/07/2001 6C 6 Ba Ngữ văn
43 Trần Thị Ngọc Huyền 27/11/2001 6A 9.4 Ba Tiếng Anh
44 Vũ Bảo Ngọc 05/05/2001 6A 9.4 Ba Tiếng Anh
45 Nguyễn Thị Diệu Linh 05/08/2001 6A 9.3 Ba Tiếng Anh
46 Hà Đình Tú 26/04/2000 7B 9.25 Ba Toán
47 Vũ Thị Phương Thảo 26/02/2000 7A 9 Ba Toán
48 Hoàng Văn Đông 07/04/2000 7A 9 Ba Toán
49 Phan Thị Mai Hương 12/04/2000 7B 7.5 Ba Ngữ văn
50 Vũ Thị Hà Trang 01/09/2000 7A 7 Ba Ngữ văn
51 Vũ Tú Anh 16/10/2000 7A 8.8 Ba Tiếng Anh
52 Vũ Thanh Lâm 27/05/2000 7B 8.6 Ba Tiếng Anh
53 Nguyễn Tuấn Long 08/08/2000 7B 8.4 Ba Tiếng Anh
54 Vũ Tiến Đạt 13/06/2000 7B 8.4 Ba Tiếng Anh
55 Phạm Quỳnh Diễm 26/12/1999 8B 7.75 Ba Toán
56 Phạm Thị Vân Anh 05/01/1999 8B 8 Ba Vật lí
57 Vũ Thị Mỹ Duyên 04/05/1999 8A 8.5 Ba Hóa
58 Dư Thị Ngọc Hà 30/04/1999 8A 8.75 Ba Sinh
59 Phạm Thảo Trang 21/12/1999 8A 7 Ba Ngữ văn
60 Trần Thị Ngọc Hà 06/12/1999 8B 8 Ba Lịch sử
61 Lê Thị Phương Dung 11/06/1999 8B 8 Ba Lịch sử
62 Phạm Thị Minh Thư 21/12/1999 8A 8.25 Ba Địa lí
63 Phạm Quế Anh 13/04/1999 8B 8.7 Ba Tiếng Anh
64 Phạm Trung Hiếu 24/09/2001 6A 9.25 Khuyến khích Toán
65 Phạm Thành Công 15/06/2001 6A 9 Khuyến khích Toán
66 Đỗ Dương Mạnh 04/06/2001 6A 8.75 Khuyến khích Toán
67 Đặng Thị Như Quỳnh 20/08/2001 6C 8.75 Khuyến khích Toán
68 Phạm Thùy Dương 27/11/2001 6A 8.5 Khuyến khích Toán
69 Vũ Thái Sơn 09/07/2001 6D 8.5 Khuyến khích Toán
70 Phạm Xuân Tưởng 29/01/2001 6A 8.5 Khuyến khích Toán
71 Vũ Thanh Tùng 10/04/2001 6A 8.5 Khuyến khích Toán
72 Đỗ Thị Phương Thanh 18/01/2001 6B 5.75 Khuyến khích Ngữ văn
73 Vũ Minh Anh 25/07/2001 6A 5.75 Khuyến khích Ngữ văn
74 Phạm Khánh Huyền 11/04/2001 6B 5.75 Khuyến khích Ngữ văn
75 Vũ Thị Mỹ Duyên 22/03/2001 6D 5.75 Khuyến khích Ngữ văn
76 Vũ Thị Ngọc Ánh 30/01/2001 6B 5.5 Khuyến khích Ngữ văn
77 Nguyễn Thanh Vân 21/11/2001 6C 9.2 Khuyến khích Tiếng Anh
78 Vũ Xuân Hoàng 24/02/2001 6B 9 Khuyến khích Tiếng Anh
79 Nhữ Vũ Bích Ngọc 05/08/2001 6A 9 Khuyến khích Tiếng Anh
80 Đào Đức Anh 14/07/2001 6B 9 Khuyến khích Tiếng Anh
81 Nguyễn Quốc Anh 17/07/2001 6A 8.7 Khuyến khích Tiếng Anh
82 Trần Việt Hà 27/08/2001 6C 8.7 Khuyến khích Tiếng Anh
83 Hoàng Minh Anh 29/11/2001 6A 8.7 Khuyến khích Tiếng Anh
84 Đặng Quỳnh Trang 22/12/2001 6A 8.7 Khuyến khích Tiếng Anh
85 Nguyễn Thanh Trúc 25/11/2001 6D 8.7 Khuyến khích Tiếng Anh
86 Vũ Ngọc Sơn 29/11/2000 7A 8.75 Khuyến khích Toán
87 Vũ Thị Thu Hiền 03/11/2000 7A 8.5 Khuyến khích Toán
88 Phạm Phương Linh 16/06/2000 7A 8.5 Khuyến khích Toán
89 Vũ Đức Anh 20/07/2000 7B 8.5 Khuyến khích Toán
90 Đỗ Hương Giang 25/12/2000 7A 8.25 Khuyến khích Toán
91 Vũ Ngọc Bích 27/07/2000 7A 8 Khuyến khích Toán
92 Trần Huyền Anh 29/08/2000 7C 8 Khuyến khích Toán
93 Vũ Xuân Thạch 20/09/2000 7A 8 Khuyến khích Toán
94 Vũ Phương Thảo 18/02/2000 7A 6.5 Khuyến khích Ngữ văn
95 Vũ Thị Minh Ánh 12/01/2000 7C 6.5 Khuyến khích Ngữ văn
96 Nguyễn Kiều Trinh 09/10/2000 7A 6.5 Khuyến khích Ngữ văn
97 Trịnh Phương Phương 29/10/2000 7A 6.5 Khuyến khích Ngữ văn
98 Nguyễn Thị Khánh Hoà 20/07/2000 7A 6.5 Khuyến khích Ngữ văn
99 Vũ Phương Anh 24/01/2000 7C 6 Khuyến khích Ngữ văn
100 Phạm Thu Ngọc 23/01/2000 7D 6 Khuyến khích Ngữ văn
101 Bùi Thị Hạnh  06/09/2000 7B 6 Khuyến khích Ngữ văn
102 Vũ Thái An 12/04/2000 7D 8.3 Khuyến khích Tiếng Anh
103 Vũ Quý Tuấn 27/06/2000 7B 8.1 Khuyến khích Tiếng Anh
104 Nguyễn Minh Thu 16/07/2000 7A 8 Khuyến khích Tiếng Anh
105 Vũ Duy Tuấn 24/05/2000 7C 8 Khuyến khích Tiếng Anh
106 Phạm Quốc Đức 27/07/2000 7B 7.7 Khuyến khích Tiếng Anh
107 Nguyễn Thị Hà Trang 17/02/2000 7B 7.5 Khuyến khích Tiếng Anh
108 Bùi Minh Tú 05/09/1999 8B 7.5 Khuyến khích Toán
109 Phạm Trung Cường 18/09/1999 8B 7.5 Khuyến khích Toán
110 Bùi Trường Sơn 29/03/1999 8A 7.25 Khuyến khích Toán
111 Đỗ Huy Mạnh 02/11/1999 8A 7.75 Khuyến khích Vật lí
112 Hà Văn Quý 13/12/1999 8A 7.5 Khuyến khích Vật lí
113 Lê Đỗ Linh Chi 26/07/1999 8A 7 Khuyến khích Vật lí
114 Phạm Hồng Văn 01/02/1999 8A 7 Khuyến khích Vật lí
115 Cao Quốc Khánh 09/02/1999 8B 8 Khuyến khích Hóa
116 Nguyễn Mạnh Hiếu 06/10/1999 8A 7.5 Khuyến khích Hóa
117 Nguyễn Thành Thắng 22/01/1999 8C 7.5 Khuyến khích Hóa
118 Nguyễn Thị Thu Phương 01/05/1999 8A 8.5 Khuyến khích Sinh
119 Lê Văn Nhất 20/02/1999 8C 8.5 Khuyến khích Sinh
120 Vũ Thị Thanh Hằng 11/02/1999 8A 8.25 Khuyến khích Sinh
121 Phạm Thanh Huyền 06/05/1999 8A 6.75 Khuyến khích Ngữ văn
122 Phạm Thanh Huyền 22/08/1999 8A 6.5 Khuyến khích Ngữ văn
123 Nhữ Hà Phương 21/10/1999 8B 6.5 Khuyến khích Ngữ văn
124 Vũ Thị Trinh 28/03/1999 8B 7.75 Khuyến khích Lịch sử
125 Vũ Thị Nhung 10/11/1999 8A 7.75 Khuyến khích Địa lí
126 Phạm Vân Anh 26/03/1999 8A 7.5 Khuyến khích Địa lí
127 Dương Thị Yến Nhi 03/05/1999 8A 7 Khuyến khích Địa lí
128 Bùi Thị Khánh Linh 14/11/1999 8A 8.5 Khuyến khích Tiếng Anh
129 Vũ Thị Thu Hường 11/01/1999 8B 8.5 Khuyến khích Tiếng Anh
130 Phạm Văn Thắng 27/07/1999 8A 8.1 Khuyến khích Tiếng Anh
             
    Bình Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2013
                                           HIỆU TRƯỞNG

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Tuyển sinh lớp năm học 2018 - 2019. Trường THCS Vũ Hữu tuyển sinh theo phương án: Kết hợp kết quả học tập lớp 3, 4, 5 với kiểm tra đánh giá năng lực hai môn Toán và Tiếng Việt. Điểm xét tuy ... Cập nhật lúc : 17 giờ 30 phút - Ngày 20 tháng 7 năm 2018
Xem chi tiết
Đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lí lớp 9 năm học 2017 - 2018 được thầy Nguyễn Văn Hào bồi dưỡng có kết quả tốt nhất so với các môn còn lại. Đồng đội xếp thứ Ba, đội tuyển có 1 học sinh đạt g ... Cập nhật lúc : 20 giờ 42 phút - Ngày 28 tháng 5 năm 2018
Xem chi tiết
Đội tuyển dã ngoại: Ngày 28 tháng 1 năm 2018, trường THCS Vũ Hữu tổ chức cho học sinh đội tuyển lớp 9 năm học 2017 - 2018 thăm và học tập tại Lăng Bác, Văn Miếu, Bảo tàng lịch sử quân đội. H ... Cập nhật lúc : 9 giờ 57 phút - Ngày 1 tháng 3 năm 2018
Xem chi tiết
Trường THCS Vũ Hữu vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ: Năm học 2016 - 2017 là năm học tiếp nối thành công những những năm học trước. Kỳ thi HSG và thi vào THPT duy trì tốp đầu của tỉnh; c ... Cập nhật lúc : 11 giờ 2 phút - Ngày 21 tháng 2 năm 2018
Xem chi tiết
Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh của trường THCS Vũ Hữu: Năm học 2017 - 2018 thầy giáo Trần Văn Lương dự thi môn Hóa học, thầy Lương xuất sắc đạt giải Nhất, đây là giải cá nhân cao nhất của P ... Cập nhật lúc : 21 giờ 53 phút - Ngày 2 tháng 2 năm 2018
Xem chi tiết
Tháng 12 năm 2017 trường THCS Vũ Hữu tổ chức giải bóng đá học sinh. Tất cả 16 lớp của nhà trường tham dự giải. Mỗi khối chia thành một bảng. Sau vòng loại có 8 đội vào đá chung kết, kết quả ... Cập nhật lúc : 10 giờ 23 phút - Ngày 31 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Hải Dương năm 2017, trường THCS Vũ Hữu tham dự với sản phẩm Hệ thống điều khiển tự động thiết bị điện thông minh trong phòng học. Đề tài được ban tổ ... Cập nhật lúc : 9 giờ 38 phút - Ngày 31 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
Ngayf 22 tháng 12 năm 2017 trường THCS Vũ Hữu tổ chức Kỷ niệm ngày QĐND Việt Nam và tổ chức Hội khỏe Phủ Đổng. Trong hoạt động ngoại khóa học sinh các lớp được thi kéo co, đấu bóng đá học si ... Cập nhật lúc : 7 giờ 55 phút - Ngày 23 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
Toàn cảnh trường THCS Vũ Hữu. Năm 2012 trường chuyển địa điểm từ Kẻ Sặt về Thái Học - trung tâm địa lý của huyện. Tại đây, UBND huyện Bình Giang ưu tiên đầu tư xây dựng, đến nay cơ sở vật ch ... Cập nhật lúc : 7 giờ 52 phút - Ngày 13 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
Một số hình ảnh giao lưu văn nghệ của Hội người mù tỉnh Hải Dương: Chiều thứ Năm ngày 23 tháng 11 năm 2017 tại nhà đa năng trường THCS Vũ Hữu đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật đặc ... Cập nhật lúc : 10 giờ 6 phút - Ngày 24 tháng 11 năm 2017
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...
DANH MỤC
Hệ thống nhắn tin nhà trường Lịch làm việc và thời khóa biểu Đăng kí giảng dạy của giáo viên Tiến độ kiểm tra cho điểm Văn bản chỉ đạo của nhà trường Công khai các hoạt động nhà trường Danh mục website các đơn vị
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi và đáp án tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019.
Đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên, chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 2018 - 2019.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Toán.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Hóa.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Vật lý.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Sinh.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Văn.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Sử.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Địa.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn tiếng Anh.
Đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên, chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 2017 - 2018.
Đề, đáp án HSG lớp 9 năm học 2016 - 2017 tỉnh Hải Dương.
Hướng dẫn viết SKKN năm học 2016-2017
Cấu trúc đề kiểm tra 45 phút, học kỳ, tuyển sinh THPT môn Tiếng Anh, thực hiện từ năm 2016 - 2017.
Đề thi, đáp án tuyển sinh THPT Hải Dương 2016 - 2017 các môn chuyên và không chuyên.
12345678910...
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Phân công coi thi ngày 16, 17 tháng 9 năm 2019
Phân phối chương trình năm học 2019 - 2020
TKB học kì I năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 2/9/2019
TKB học kì I năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 26/8/2019
Hướng dẫn xây dựng PPCT năm học 2019-2020
Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 năm học 2019-2020
Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019.
Phân công coi kiểm tra học kì II năm học 2018-2019
TKB học kì II năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 29/4/2019( mới nhất 2/5)
TKB học kì II năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 29/4/2019( mới nhất)
Phân công coi KTHK 2 lớp 9 năm học 2018-2019
Kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2018-2019
Phân công coi thi ngày 01, 02 tháng 4 năm 2019
Phân công coi thi ngày 26, 27 tháng 2 năm 2019
TKB học kì II năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 18/2/2019
12345678910...