NGUYÊN NGỌC

TIỂU sử:
  • Tên thật Nguyễn văn Báu, sinh ngày 05/09/1932. Xuất thân trong một gia đình công chức bưu điện, quê ở huyện Thăng bình, tỉnh Qủang nam.
  • Thuở nhỏ, học ở Hội an, Ðà nẵng rồi Huế.
  • Năm 1950, gia nhập quân đội, tốt nghiệp Trường lục quân khu V, ở đơn vị chiến đấu một thời gian, rồi làm phóng viên báo Quân đội nhân dân khu V. Từ 1951-1954, ông họat động chủ yếu ở vùng Tây nguyên .

TÁC phẩm chính:

TRÍCH dẫn: