PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
DANH SÁCH GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH MƯỢN ẤN PHẨM CHƯA TRẢ
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học :
Toàn trường   Giáo viên   Học sinh
 
STTHọ và tênLớpCá biệtTên ấn phẩmTên tác giảNgày mượnSố ngày
1Đặng Vũ Huyền My9 BTKNN-00360Bài luận Tiếng AnhXuân Bá13/09/2018340
2Đào Khánh Minh Hoàng9 AGKV1-00789Ngữ văn 9 : T.1Nguyễn Khắc Phi05/10/2018318
3Đào Khánh Minh Hoàng9 AGKV2-00821Ngữ văn 9 : T.2Nguyễn Khắc Phi05/10/2018318
4Đào Khánh Minh Hoàng9 AGKVL-00345Vật lí 9Vũ Quang05/10/2018318
5Đào Khánh Minh Hoàng9 AGKHH-01326Bài tập Hoá 9Lê Xuân Trọng05/10/2018318
6Đoàn Khánh Quỳnh9 CTKHH-00291Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi trung học cơ sở môn Hóa họcPhạm Ngọc Ân11/09/2018342
7Đoàn Khánh Quỳnh9 CTKHH-00283Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Hóa họcPhạm Ngọc Ân11/09/2018342
8Hoàng Thị DịuGiáo viên Xã hộiSNV-00101Ngữ văn 7 : T.2 : Sách giáo viênNguyễn Khắc Thi05/10/2018318
9Hoàng Thị DịuGiáo viên Xã hộiSNV-00098Ngữ văn 7 : T.1 : Sách giáo viênNguyễn Khắc Thi05/10/2018318
10Hoàng Thị DịuGiáo viên Xã hộiGKV2-01362Bài tập Ngữ văn 7 : T.2Nguyễn Khắc Phi05/10/2018318
11Hoàng Thị DịuGiáo viên Xã hộiGKV1-00725Bài tập ngữ văn 7 : T.1Nguyễn Khắc Phi05/10/2018318
12Hoàng Thị DịuGiáo viên Xã hộiGKV1-00706Ngữ văn 7 : T.1Nguyễn Khắc Phi05/10/2018318
13Hoàng Thị DịuGiáo viên Xã hộiGKV2-01354Ngữ văn 7 : T.2Nguyễn Khắc Phi05/10/2018318
14Hoàng Thị DịuGiáo viên Xã hộiSNV-00036Ngữ văn 6 : T.1 : Sách giáo viênNguyễn Khắc Phi05/10/2018318
15Hoàng Thị DịuGiáo viên Xã hộiSNV-00045Ngữ văn 6 : T.2 : Sách giáo viênNguyễn Khắc Phi05/10/2018318
16Hoàng Thị DịuGiáo viên Xã hộiGKV1-00683Bài tập ngữ văn 6 : T.1Nguyễn Khắc Phi05/10/2018318
17Hoàng Thị DịuGiáo viên Xã hộiGKV1-00685Bài tập ngữ văn 6 : T.1Nguyễn Khắc Phi05/10/2018318
18Hoàng Thị DịuGiáo viên Xã hộiGKV1-00635Ngữ văn 6 : T.1Nguyễn Khắc Phi05/10/2018318
19Khúc Minh Hiền7 BGKCD-01041Giáo dục công dân 7Hà Nhật Thăng05/10/2018318
20Khúc Minh Hiền7 BGKVL-00296Vật lí 7Vũ Quang05/10/2018318
21Khúc Minh Hiền7 BGKSH-00464Sinh học 7Nguyễn Quang Vinh05/10/2018318
22Khúc Minh Hiền7 BGKCN-00538Công nghệ 7 : Nông nghiệpNguyễn Minh Đường05/10/2018318
23Khúc Minh Hiền7 BGKLS-00889Lịch sử 7Phan Ngọc Liên05/10/2018318
24Khúc Minh Hiền7 BGKDL-00965Địa lí 7Nguyễn Dược05/10/2018318
25Khúc Thừa ThuầnGiáo viên Tự nhiênSNV-00086Sinh học 7 : Sách giáo viênNguyễn Quang Vinh17/12/2018245
26Lê Hồng Ngọc8 DTKDL-00123Kiến thức cơ bản địa lí THCS 8Tăng Văn Dom10/10/2018313
27Lê Mai Linh7 DSDD-00031Việt sử giai thoại : T.3 Bẩy mươi mốt giai thoại thời TrầnNguyễn Khắc Thuần22/10/2018301
28Lê Thị Khánh Linh9 BTKVL-00333Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật LýChu Văn Biên03/10/2018320
29Nguyễn Đình Dương9 CTKTO-00774279 Bài toán hình học phẳng Olympic các nướcNguyễn Bá Đang07/09/2018346
30Nguyễn Hà Linh7 ATKNV-00536Một trăm chín mươi chín bài và đoạn văn hay lớp 7Lê Anh Xuân01/03/2019171
31Nguyễn Hằng Nga8 BTKVL-00329Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Vật LýNguyễn Đức Tài27/03/2019145
32Nguyễn Hằng Nga8 BTKVL-00004Những chuyên đề nâng cao vật lý THPTTô Bá Hạ27/03/2019145
33Nguyễn Hằng Nga8 BTKVL-00290Bộ đề thi học sinh giỏiPhạm Xuân Mai27/03/2019145
34Nguyễn Hằng Nga8 BTKVL-00023Bài tập chọn lọc vật lí 8Đoàn Ngọc Căn27/03/2019145
35Nguyễn Hằng Nga8 BTKVL-00014Vật lí vui : Q.2Pê-Ren-Man Ia.I27/03/2019145
36Nguyễn Hằng Nga8 BTKVL-00050Bài tập nâng cao vật lí 8Nguyễn Thanh Hải27/03/2019145
37Nguyễn Hằng Nga8 BTKVL-00036Bài tập cơ bản và nâng cao vật lí 8Nguyễn Đức Hiệp27/03/2019145
38Nguyễn Hằng Nga8 BTKVL-00266Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi THCS môn Vật líNguyễn Đức Tài27/03/2019145
39Nguyễn Hoàng Trọng Tấn8 BTKSH-00001Atlas giải phẫu ngườiNetter H. Frank29/01/2019202
40Nguyễn Huyền Trang7 DSHCM-00009Bác Hồ thời học trò thông minhChu Trọng Hiến05/10/2018318
41Nguyễn Huyền Trang8 ATKLS-00162Tìm hiểu lịch sử Việt Nam qua hỏi - đáp : T. 3 : Từ 1858 đến 1945Nguyễn Ngọc Cơ17/10/2018306
42Nguyễn Huyền Trang8 ATKLS-00198Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi 9 và tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Lịch sửLê Thị Hà17/10/2018306
43Nguyễn Huyền Trang8 ATKLS-00198Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi 9 và tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Lịch sửLê Thị Hà17/10/2018306
44Nguyễn Huyền Trang8 ATKLS-00215Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử 11Trương Ngọc Thơi17/10/2018306
45Nguyễn Huyền Trang8 ATKLS-00213Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử 9Trương Ngọc Thơi17/10/2018306
46Nguyễn Huyền Trang8 ATKLS-00122Tư liệu lịch sử 9Nguyễn Quốc Hùng17/10/2018306
47Nguyễn Huyền Trang8 ATKLS-00196Trọng tâm kiến thức và bài tập Lịch sử 11Nguyễn Thị Bích Đào17/10/2018306
48Nguyễn Mạnh Hùng8 BGKLS-00890Lịch sử 7Phan Ngọc Liên29/01/2019202
49Nguyễn Mạnh Hùng8 BTKLS-00118Tư liệu lịch sử 8Phan Ngọc Liên29/01/2019202
50Nguyễn Mạnh Hùng8 BTKLS-00106Tư liệu lịch sử 7Nghiêm Đình Vì29/01/2019202
51Nguyễn Thị GiangGiáo viên Xã hộiGKV2-00648Ngữ văn 6 : T.2Nguyễn Khắc Phi07/01/2019224
52Nguyễn Thị GiangGiáo viên Xã hộiGKV1-01343Ngữ văn 6 : T.1Nguyễn Khắc Phi21/11/2018271
53Nguyễn Văn GiảngGiáo viên Tự nhiênTKTO-00842Bài toán qua các kì thi học sinh giỏi và luyện vào các lớp 10 chuyên Đại số 9 tập 1Nguyễn Quốc Tuấn01/11/2018291
54Nguyễn Văn HàoGiáo viên Tự nhiênGKVL-00313Bài tập vật lí 7Nguyễn Đức Thâm05/10/2018318
55Nguyễn Văn HàoGiáo viên Tự nhiênSNV-00079Vật lí 7 : Sách giáo viênVũ Quang05/10/2018318
56Nguyễn Văn HàoGiáo viên Tự nhiênTKVL-00087Bồi dưỡng vật lí THCS 7Đào Văn Phúc05/10/2018318
57Nguyễn Văn HàoGiáo viên Tự nhiênTKVL-00018Bài tập chọn lọc vật lí 7Đoàn Ngọc Căn05/10/2018318
58Nguyễn Văn HàoGiáo viên Tự nhiênTKVL-00167Một trăm hai mươi mốt bài tập vật lí nâng cao lớp 8Nguyễn Đức Hiệp05/10/2018318
59Nguyễn Vũ Nhật Minh9 ATKNV-00630Học - Luyện văn bản Ngữ văn 9 THCSNguyễn Quang Trung17/10/2018306
60Nguyễn Vũ Nhật Minh9 ATKNV-00110Một số kiến thức kĩ năng và bài tập nâng cao ngữ văn 9Nguyễn Thị Mai Hoa17/10/2018306
61Nguyễn Vũ Nhật Minh9 ATKNN-00361Bài luận Tiếng AnhXuân Bá17/10/2018306
62Nguyễn Vũ Nhật Minh9 ATKNN-00245Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh THCSHuỳnh Thị Ái Nguyên17/10/2018306
63Nguyễn Vũ Nhật Minh9 ATKNN-00327Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi trung học cơ sở môn tiếng anhPhạm Thị Thuỷ Hương17/10/2018306
64Nguyễn Vũ Nhật Minh9 ATKNN-00314Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kĩ năng đọc hiểu = Englíh reading comprehenion skillsVĩnh Bá17/10/2018306
65Nguyễn Vũ Nhật Minh9 ATKNN-00335Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn tiếng anhPhạm Thị Thuỷ Hương17/10/2018306
66Nguyễn Vũ Nhật Minh9 AGKT1-00188Toán 9 : T.1Phan Đức Chính17/10/2018306
67Nguyễn Vũ Nhật Minh9 AGKT2-00199Toán 9 : T.2Phan Đức Chính17/10/2018306
68Nguyễn Vũ Nhật Minh9 AGKVL-00356Vật lí 9Vũ Quang17/10/2018306
69Nguyễn Vũ Nhật Minh9 AGKHH-00411Hóa học 9Lê Xuân Trọng17/10/2018306
70Nguyễn Vũ Nhật Minh9 AGKCD-01076Giáo dục công dân 9Hà Nhật Thăng17/10/2018306
71Nguyễn Vũ Nhật Minh9 AGKSH-00503Sinh học 9Nguyễn Quang Vinh17/10/2018306
72Nguyễn Vũ Nhật Minh9 AGKV2-00815Ngữ văn 9 : T.2Nguyễn Khắc Phi17/10/2018306
73Nguyễn Vũ Nhật Minh9 AGKV1-00807Ngữ văn 9 : T.1Nguyễn Khắc Phi17/10/2018306
74Nguyễn Vũ Nhật Minh9 AGKLS-00925Lịch sử 9Phan Ngọc Liên17/10/2018306
75Nguyễn Vũ Nhật Minh9 AGKDL-00995Địa lí 9Nguyễn Dược17/10/2018306
76Nguyễn Vũ Nhật Minh9 AGKMT-01277Âm nhạc và mĩ thuật 9Hoàng Long17/10/2018306
77Nguyễn Vũ Nhật Minh9 ASGKC-01455Tiếng Anh 9 sách học sinh: T. 1Hoàng Văn Vân17/10/2018306
78Nguyễn Vũ Nhật Minh9 ASGKC-01458Tiếng Anh 9 sách học sinh: T. 2Hoàng Văn Vân17/10/2018306
79Nguyễn Vũ Nhật Minh9 ASGKC-01464Tiếng Anh 9 sách bài tập: T. 1Hoàng Văn Vân17/10/2018306
80Nhữ Thị Trang8 BTKNV-00554Giúp em học thành ngữ, tục ngữĐặng Thiêm14/02/2019186
81Nhữ Văn HọcGiáo viên Tự nhiênTKHH-00257Ôn tập và hệ thống hoá nhanh giáo khoa Hoá hữu cơ sơ đồ phản ứng hoá họcQuan Hán Thành14/09/2018339
82Phạm Duy Tuấn Nghĩa9 BTKVL-00326Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Vật LýNguyễn Quang Hậu03/10/2018320
83Phạm Duy Tuấn Nghĩa9 BTKVL-00315Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Vật líNguyễn Đức Tài03/10/2018320
84Phạm Duy Tuấn Nghĩa9 BTKVL-00296Ôn thi vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên môn Vật líVũ Thanh Khiết03/10/2018320
85Phạm Hữu Long7 ATKNV-00311Một trăm năm mươi lăm bài văn chọn lọc lớp 7Tạ Đức Hiền10/12/2018252
86Phạm Minh Tiến9 BTKVL-00197Năm trăm bài tập vật lí THCSPhan Hoàng Văn22/10/2018301
87Phạm Minh Tiến9 BTKVL-00328Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Vật LýNguyễn Quang Hậu14/09/2018339
88Phạm Minh Tiến9 BTKVL-00337Bộ đề Vật lí 9 ôn thi vào lớp 10Thân Thanh Sang14/09/2018339
89Phạm Minh Tiến9 BTKVL-00330Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Vật LýNguyễn Đức Tài14/09/2018339
90Phạm Ngọc Anh8 DTKDL-00088Câu hỏi tự luận và trắc nghiệm địa lí 9Trần Trọng Xuân10/10/2018313
91Phạm Ngọc Anh8 DTKDL-00282Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi 9 và tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Địa líLê Thị Hà10/10/2018313
92Phạm Thành Tín8 ATKHH-00042Bài tập nâng cao hoá học 8Nguyễn Xuân Trường25/10/2018298
93Phạm Thị Huyền GKVL-01315Vật lí 7Vũ Quang01/11/2018291
94Phạm Thị Huyền TKVL-00334Tuyển chọn đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6,7,8 môn Vật líNguyễn Tiến Long17/01/2019214
95Phạm Thị ThưGiáo viên Xã hộiGKCD-01399Giáo dục công dân 6Hà Nhật Thăng04/10/2018319
96Phạm Thị ThưGiáo viên Xã hộiGKCD-01035Giáo dục công dân 7Hà Nhật Thăng04/10/2018319
97Phạm Thị ThưGiáo viên Xã hộiGKCD-01050Giáo dục công dân 8Hà Nhật Thăng04/10/2018319
98Phạm Thị ThưGiáo viên Xã hộiGKCD-01070Giáo dục công dân 9Hà Nhật Thăng04/10/2018319
99Phan Thị Bích ThuỷGiáo viên Xã hộiTKNV-00143Ôn tập ngữ văn 9Nguyễn Văn Long11/10/2018312
100Phan Thị Thu PhươngGiáo viên Xã hộiTKNV-00313Những bài làm văn hay THCS 9Lê Xuân Soan03/10/2018320
101Tô Quang Tùng7 BTKNV-00360Truyện ngắn hay 2003Trần Thuỳ Mai06/12/2018256
102Trần Khánh Hoàng Anh8 DTKSH-00214Sinh học cơ bản và nâng cao 8Lê Đình Trung17/10/2018306
103Trần Mai Lan8 ATKDL-00135Ôn tập và kiểm tra địa lí THCS 8Tăng Văn Dom22/10/2018301
104Trần Mai Lan8 ATKDL-00138Rèn luyện kĩ năng địa lí 8Phạm Thị Xuân Thọ22/10/2018301
105Trần Mai Lan8 ATKDL-00109Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ôn luyện địa lí 9 :T.1Vũ Quốc Lịch22/10/2018301
106Trần Mai Lan8 ATKDL-00134Ôn tập và kiểm tra địa lí THCS 7Tăng Văn Dom22/10/2018301
107Trần Mai Lan8 ATKDL-00014Tập bản đồ thế giới và các châu lụcNguyễn Quý Thao22/10/2018301
108Trần Thị Quyên7 BTNHT-09.55Thiếu niên tiền phong số 95 tháng 11 năm 2009: Chủ nhậtCơ Quan Của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh02/05/2019109
109Trần Thị Thanh Nga9 BGKLS-00888Lịch sử 7Phan Ngọc Liên08/11/2018284
110Trần Thị Thanh Nga9 BTKLS-00214Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử 9Trương Ngọc Thơi10/09/2018343
111Trần Thị Thanh Nga9 BTKLS-00114Tư liệu lịch sử 8Phan Ngọc Liên10/09/2018343
112Trần Thị Vân Ngọc8 ASTN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng Quán11/09/2018342
113Trịnh Hồng Anh8 CTKHH-00053Bài tập trắc nghiệm hoá học 8Nguyễn Xuân Trường05/10/2018318
114Trịnh Hồng Anh8 CTKHH-00131Hoá học cơ bản và nâng cao 8Ngô Ngọc An05/10/2018318
115Vũ Hoàng Thế8 CTKVL-00039Bài tập cơ bản và nâng cao vật lí 8Nguyễn Đức Hiệp17/10/2018306
116Vũ Thị Huyền Linh7 DTKNV-00421Đố vui trí tuệMai Linh04/12/2018258
117Vũ Vân Anh8 BTKTO-00226Nâng cao và phát triển toán 8 : T.1Vũ Hữu Bình17/10/2018306
118Vũ Xuân Bắc9 BTKVL-00237Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi trung học cơ sở môn Vật líNguyễn Đức Tài22/10/2018301