PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
DANH SÁCH GIÁO VIÊN MƯỢN ẤN PHẨM CHƯA TRẢ
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học :
Toàn trường   Giáo viên   Học sinh
 
STTHọ và tênCá biệtTên ấn phẩmTên tác giảNgày mượnSố ngày
1Đào Thị XanhSNV-01147Tài liệu tập huấn: Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn: Mĩ ThuậtBộ Giáo Dục Và Đào Tạo19/09/20191
2Khúc Thừa ThuầnGKSH-01331Sinh học 7Nguyễn Quang Vịnh09/09/201911
3Khúc Thừa ThuầnSNV-00088Sinh học 7 : Sách giáo viênNguyễn Quang Vinh09/09/201911
4Phạm Thị HuyềnTKVL-00085Bồi dưỡng vật lí THCS7Đào Văn Phúc09/09/201911
5Phạm Thị HuyềnGKCN-00553Công nghệ 8 : Công nghiệpNguyễn Minh Đường09/09/201911
6Phạm Thị HuyềnSNV-00014Vật lí 6 : Sách giáo viênVũ Quang09/09/201911
7Phạm Thị HuyềnSNV-00083Vật lí 7 : Sách giáo viênVũ Quang09/09/201911
8Phạm Thị HuyềnSNV-00150Vật lý 8 : Sách giáo viênVũ Quang09/09/201911
9Phạm Thị HuyềnGKVL-00368Bài tập vật lí 9Đoàn Duy Hinh09/09/201911
10Phạm Thị HuyềnGKVL-00263Vật lí 6Vũ Quang09/09/201911
11Phạm Thị HuyềnGKVL-01319Vật lí 9Vũ Quang09/09/201911
12Phạm Văn BinhTKTO-00652Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 6Đặng Đức Trọng19/09/20191
13Phạm Văn BinhTKTO-00658Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 8Đặng Đức Trọng19/09/20191
14Phạm Văn BinhTKTO-00837Bồi dưỡng năng lực tự học toán 9Đặng Đức Trọng19/09/20191
15Phạm Văn BinhTKTO-00758Sử dụng AM - GM để chứng minh bất đẳng thứcVõ Quốc Bá Cẩn19/09/20191
16Phạm Văn BinhTKTO-00694Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi THCS Đại sốNguyễn Vũ Thanh19/09/20191
17Phạm Văn BinhTKTO-00584Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn toánNguyễn Ngọc Đạm19/09/20191
18Phạm Văn BinhTKTO-00852Bài toán qua các kì thi học sinh giỏi và luyện thi vào lớp 10 chuyên hình học 9Nguyễn Quốc Tuấn19/09/20191
19Phạm Văn BinhGKT2-00023Toán 6 : T.2Phan Đức Chính19/09/20191
20Phạm Văn BinhGKT2-00066Bài tập toán 6 : T.2Tôn Thân19/09/20191
21Phạm Văn BinhGKT1-00056Bài tập toán 6 : T.1Tôn Thân19/09/20191
22Phạm Văn BinhGKT1-00225Bài tập toán 9 : T.1Tôn Thân19/09/20191
23Phạm Văn BinhGKT2-00170Bài tập toán 8 : T.2Tôn Thân19/09/20191
24Phạm Văn BinhGKT2-00116Bài tập toán 7 : T.2Tôn Thân19/09/20191
25Phạm Văn BinhGKT1-00163Bài tập toán 8 : T.1Tôn Thân19/09/20191
26Phan Thị Bích ThuỷVHTT-00215Văn học và tuổi trẻ số tháng 01 (347) năm 2016Nhà Xuất Bản Giáo Dục20/09/20190
27Phan Thị Bích ThuỷVHTT-00204Văn học và tuổi trẻ số tháng 04 năm 2014Nhà Xuất Bản Giáo Dục20/09/20190
28Phan Thị Bích ThuỷVHTT-00219Văn học và tuổi trẻ số tháng 08 + 09 (362 + 363) năm 2016Nhà Xuất Bản Giáo Dục20/09/20190
29Phan Thị Bích ThuỷVHTT-00216Văn học và tuổi trẻ số tháng 02 (349) năm 2016Nhà Xuất Bản Giáo Dục20/09/20190
30Phan Thị Bích ThuỷVHTT-00159Văn học và tuổi trẻ số tháng 3 năm 2010Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo20/09/20190
31Phan Thị Bích ThuỷVHTT-00217Văn học và tuổi trẻ số tháng 04 + 05 (354 + 355) năm 2016Nhà Xuất Bản Giáo Dục20/09/20190
32Phan Thị Bích ThuỷVHTT-00218Văn học và tuổi trẻ số tháng 06 + 07 (358 + 359) năm 2016Nhà Xuất Bản Giáo Dục20/09/20190
33Phan Thị Bích ThuỷVHTT-00195Văn học và tuổi trẻ số tháng 03 năm 2013Nhà Xuất Bản Giáo Dục20/09/20190
34Phan Thị Bích ThuỷVHTT-00220Văn học và tuổi trẻ số tháng 10 (365) năm 2016Nhà Xuất Bản Giáo Dục20/09/20190
35Phan Thị Bích ThuỷVHTT-00225Văn học và tuổi trẻ số tháng 3 (375) năm 2017Nhà Xuất Bản Giáo Dục20/09/20190
36Phan Thị Bích ThuỷVHTT-00226Văn học và tuổi trẻ số tháng 4 (378 + 379) năm 2017Nhà Xuất Bản Giáo Dục20/09/20190
37Phan Thị Bích ThuỷVHTT-00223Văn học và tuổi trẻ số tháng 1 (371) năm 2017Nhà Xuất Bản Giáo Dục20/09/20190
38Phan Thị Bích ThuỷVHTT-00224Văn học và tuổi trẻ số tháng 2 (373) năm 2017Nhà Xuất Bản Giáo Dục20/09/20190
39Phan Thị Bích ThuỷVHTT-00233Văn học và tuổi trẻ số tháng 2 (399) năm 2018Nhà Xuất Bản Giáo Dục20/09/20190
40Phan Thị Bích ThuỷVHTT-00232Văn học và tuổi trẻ số tháng 1 (396 + 397) năm 2018Nhà Xuất Bản Giáo Dục20/09/20190
41Phan Thị Bích ThuỷVHTT-00231Văn học và tuổi trẻ số tháng 12 (393) năm 2017Nhà Xuất Bản Giáo Dục20/09/20190
42Phan Thị Bích ThuỷVHTT-00230Văn học và tuổi trẻ số tháng 11 (391) năm 2017Nhà Xuất Bản Giáo Dục20/09/20190
43Phan Thị Bích ThuỷVHTT-00229Văn học và tuổi trẻ số tháng 10 (389) năm 2017Nhà Xuất Bản Giáo Dục20/09/20190
44Phan Thị Bích ThuỷVHTT-00228Văn học và tuổi trẻ số tháng 9(386+387) năm 2017Nhà Xuất Bản Giáo Dục20/09/20190
45Phan Thị Thu PhươngGKV2-00660Ngữ văn 6 : T.2Nguyễn Khắc Phi09/09/201911
46Phan Thị Thu PhươngGKV1-00639Ngữ văn 6 : T.1Nguyễn Khắc Phi09/09/201911
47Phan Thị Thu PhươngGKV1-00705Ngữ văn 7 : T.1Nguyễn Khắc Phi09/09/201911
48Phan Thị Thu PhươngGKV2-00720Ngữ văn 7 : T.2Nguyễn Khắc Phi09/09/201911
49Phan Thị Thu PhươngGKV1-00791Ngữ văn 9 : T.1Nguyễn Khắc Phi09/09/201911
50Phan Thị Thu PhươngGKV2-00810Ngữ văn 9 : T.2Nguyễn Khắc Phi09/09/201911
51Vũ Bá QuyềnSNV-01164Tiếng Anh 9 sách giáo viên T.1Hoàng Văn Vân09/09/201911
52Vũ Bá QuyềnSNV-01168Tiếng Anh 9 sách giáo viên T.2Hoàng Văn Vân09/09/201911
53Vũ Thanh ThủyTKNV-00544Rèn kỹ năng làm văn biểu cảmĐoàn Thị Kim Nhung09/09/201911
54Vũ Thanh ThủyTKNV-00478Ôn tập Ngữ Văn 9 THCSTạ Đức Hiền09/09/201911
55Vũ Thanh ThủySNV-00096Ngữ văn 7 : T.1 : Sách giáo viênNguyễn Khắc Thi09/09/201911
56Vũ Thanh ThủySNV-00102Ngữ văn 7 : T.2 : Sách giáo viênNguyễn Khắc Thi09/09/201911
57Vũ Thanh ThủySNV-00273Ngữ văn 9 : T.1 : Sách giáo viênNguyễn Khắc Phi09/09/201911
58Vũ Thanh ThủySNV-00280Ngữ văn 9 : T.2 : Sách giáo viênNguyễn Khắc Phi09/09/201911