PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
MÀN HÌNH IN SỔ THEO DÕI CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBMôn loạiGiá tiền
1 Uỷ Ban Kiểm Tra Trung ƯơngCông tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng     
2 Bộ Giáo Dục - Đào TạoÁt lát địa lí Việt Nam     
3 Bộ Giáo Dục - Đào TạoÁt lát địa lí Việt Nam     
4 Bộ Giáo Dục - Đào TạoÁt lát địa lí Việt Nam     
5 Bộ Giáo Dục - Đào TạoÁt lát địa lí Việt Nam     
6 Bộ Giáo Dục - Đào TạoÁt lát địa lí Việt Nam     
7 Bộ Giáo Dục - Đào TạoÁt lát địa lí Việt Nam     
8 Bộ Giáo Dục - Đào TạoÁt lát địa lí Việt Nam     
9 Bộ Giáo Dục - Đào TạoÁt lát địa lí Việt Nam     
10 Bộ Giáo Dục - Đào TạoÁt lát địa lí Việt Nam     
12345678910...