PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2019
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
STTTiếtMônLớpĐầu bài theo PPCTTuần (PP)Tiết (PP)Thiết bị thiếuHọ tên
13Đại số 6AChủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm tỉ số của hai số32100 Nguyễn Văn Giảng
23TC Tiếng Anh thí điểm6BThe environment: Reuse, reduce and recycle3232 Cù Thị Hải
34Tiếng Anh6BUnit 11 - Lesson 7: Looking back and project3193 Nguyễn Lan Hương
42Tiếng Anh6CUnit 11 - Lesson 7: Looking back and project3193 Nguyễn Lan Hương
53Thể dục 6CĐá cầu - Chạy bền3263 Trương Đức Quân
63Ngữ văn 6DChữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ (tiếp theo) 33130 Vũ Thanh Thủy
74Ngữ văn 6D Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)33131 Vũ Thanh Thủy
82Sinh học 7ATìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng đối với kinh tế ở địa phương3264 Trần Văn Lương
93TC Tiếng Anh thí điểm7AReview future simple and future continuous 3232 Lê Thị Trang
102Tiếng Anh7CUnit 12: Lesson 1: Getting started3296 Lê Thị Trang
113Mĩ thuật 7CVẽ tranh - Đề tài trò chơi dân gian ( Kiểm tra học kỳ II)3232 Đào Thị Xanh
124Địa lí 7CKinh tế châu Âu 3162 Vũ Thị Trang
135Sinh học 7DTìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng đối với kinh tế ở địa phương3264 Trần Văn Lương
142Hóa học 8APha chế dung dịch3264 Nhữ Văn Học
154Tiếng Anh8AUnit 12 . Life on other planets- Getting started3296 Vũ Bá Quyền
162Ngữ văn 8BViết bài TLV số 732127 Phan Thị Bích Thuỷ
173Ngữ văn 8BViết bài TLV số 732128 Phan Thị Bích Thuỷ
184Hóa học 8BNồng độ dung dịch (Tiếp theo)3263 Nhữ Văn Học
195Địa lí 8BThực hành: Củng cố kiến thức về tự nhiên VN3245 Vũ Thị Trang
203Địa lí 8CThực hành: Củng cố kiến thức về tự nhiên VN3245 Vũ Thị Trang
214Hóa học 8CPha chế dung dịch3264 Trần Văn Lương
225TC Tiếng Anh thí điểm8DReported speech (cont) + TEST 15MINUTES3332 Lê Thị Trang
232Địa lí 9AÔn tập học kì II3350 Vũ Thị Trang
243Tiếng Anh9AReview 4 (p1)34100 Vũ Bá Quyền
254Đại số 9AÔn tập cuối năm3267 Nguyễn Văn Giảng
262Lịch sử 9BHoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)3246 Đoàn Thị Thu Hải
274Tiếng Anh9BUnit 12. My future career - A closer look 13296 Lê Thị Trang
285Ngữ văn 9BKiểm tra Tiếng Việt32160 Phan Thị Bích Thuỷ
292Thể dục 9CĐá cầu - Chạy bền3263 Trương Đức Quân
304Lịch sử 9CTổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000.3449 Đoàn Thị Thu Hải
315Ngữ văn 9CKiểm tra Tiếng Việt32160 Vũ Thanh Thủy
322Tiếng Anh9DReview 4 (p1)34100 Cù Thị Hải
335Đại số 9DÔn tập cuối năm3166 Phạm Viết Tài
22 4 2019