PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Thống kê điểm TBM    Hai mặt giáo dục    Điểm kiểm tra học kì

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học :

Thống kê Toàn trường Thống kê các môn xếp loại

Thông tin chungĐiểm Học kì chưa đạt (CĐ)Điểm Học kì đạt (Đ)
MônLớpTgSL%SL%
Âm nhạc6A450045100
6B440044100
6C430043100
6D420042100
7A420042100
7B420042100
7C380038100
7D370037100
8A400040100
8B410041100
8C350035100
8D340034100
Mĩ thuật6A450045100
6B440044100
6C430043100
6D420042100
7A420042100
7B420042100
7C380038100
7D370037100
8A400040100
8B410041100
8C350035100
8D340034100
9A420042100
9B420042100
9C400040100
9D400040100
Thể dục6A450045100
6B440044100
6C430043100
6D420042100
7A420042100
7B420042100
7C380038100
7D370037100
8A400040100
8B410041100
8C350035100
8D340034100
9A420042100
9B420042100
9C400040100
9D400040100