PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Thống kê điểm TBM    Hai mặt giáo dục    Điểm kiểm tra học kì

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học :
Thống kê Toàn trường Thống kê các môn xếp loại

Thông tin chungĐiểm Học kì chưa đạt (CĐ)Điểm Học kì đạt (Đ)
MônLớpTgSL%SL%
Âm nhạc6A420042100
6B420042100
6C440044100
6D430043100
7A460046100
7B440044100
7C450045100
7D440044100
8A430043100
8B380038100
8C400040100
8D380038100
Mĩ thuật6A420042100
6B420042100
6C440044100
6D430043100
7A460046100
7B440044100
7C450045100
7D440044100
8A430043100
8B380038100
8C400040100
8D380038100
9A380038100
9B390039100
9C380038100
9D350035100
Thể dục6A420042100
6B420042100
6C440044100
6D430043100
7A460046100
7B440044100
7C450045100
7D440044100
8A430043100
8B380038100
8C400040100
8D380038100
9A380038100
9B390039100
9C380038100
9D350035100