PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
 
Năm học:  Khối :  Lớp :
Kết quả tinh chỉnh xếp thứ tự ABC này sẽ bị mất đi nếu xếp lại ABC!
 
    STTHọ và tênNgày sinhid
1Lê Hồng Anh22/10/200712595
2Trương Thị Mai Anh10/01/200712751
3Đặng Thị Ngọc Anh12/02/200712594
4Nguyễn Phạm Thế Anh21/03/200712632
5Vũ Thị Vân Anh27/04/200712598
6Nguyễn Thị Ngọc Ánh02/01/200712635
7Phạm Xuân Bách23/04/200712636
8Phạm Diệp Chi03/02/200712692
9Nhữ Quỳnh Chi24/12/200712654
10Đoàn Thị Quỳnh Chi20/11/200712653
11Vũ Thị Ánh Dịu18/01/200712600
12Vũ Việt Dũng13/10/200712656
13Đào Hoàng Dương28/06/200712695
14Nguyễn Phạm Ánh Dương03/11/200712696
15Nguyễn Triệu Thủy Dương09/08/200712697
16Trần Đức Đạt22/10/200712603
17Phạm Đình Khánh Đoan04/04/200712643
18Vũ Minh Đức15/05/200712698
19Nguyễn Hương Giang15/01/200712764
20Đỗ Ngân Giang20/07/200712700
21Nguyễn Nhật Hạ10/04/200712605
22Đỗ Minh Hoàng10/07/200712730
23Vũ Thế Huy31/07/200712648
24Nguyễn Minh Huyền03/04/200712649
25Vũ Đan Khánh 01/02/200712731
26Phạm Đăng Khôi13/02/200712733
27Vũ Thị Thảo Lam03/03/200712612
28Vũ Hoàng Lâm02/01/200712669
29Phạm Khánh Linh03/01/200712708
30Vũ Khánh Linh21/06/200712615
31Nguyễn Thùy Linh07/08/200712670
32Phạm Tú Linh21/01/200712738
33Phạm Thị Phương Linh15/07/200712737
34Đỗ Thúy Loan31/05/200712672
35Nguyễn Bá Minh12/08/200712617
36Phạm Đức Minh21/07/200712674
37Quách Thiện Nhân17/12/200712622
38Nguyễn Văn Phước09/02/200712718
39Lê Anh Quang30/10/200712668
40Nhữ Minh Quang08/04/200712747
41Nguyễn Thị Thu26/03/200712753
42Hoàng Minh Thư16/05/200712754
43Hoàng Đức Tiến06/08/200712683
44Trần Mai Huyền Trang30/06/200712761
45Nguyễn Ngọc Tú25/03/200712629
45 1