PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 TKB học kì II năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 22/4/2019 18/04/2019 [HyperLink19]
2 Kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2018-2019 18/04/2019 [HyperLink19]
3 Phân công coi thi ngày 01, 02 tháng 4 năm 2019 31/03/2019 [HyperLink19]
4 TKB học kì II năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 18/2/2019 17/02/2019 [HyperLink19]
5 TKB học kì II năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 14/1/2019 14/01/2019 [HyperLink19]
6 TKB học kì II năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 7/1/2019 04/01/2019 [HyperLink19]
7 Phân công coi kiểm tra học kì I năm học 2018-2019 24/12/2018 [HyperLink19]
8 TKB học kì I năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 10/12/2018 07/12/2018 [HyperLink19]
9 Mẫu trình bày đề kiểm tra học kì I năm học 2018-2019 07/12/2018 [HyperLink19]
10 Phân công ra đề kiểm tra học kì I năm học 2018-2019 07/12/2018 [HyperLink19]
11 Kế hoạch kiểm tra học kì I năm học 2018-2019 07/12/2018 [HyperLink19]
12 Phân công làm nhiệm vụ thi ngày16,17/11/2018 14/11/2018 [HyperLink19]
13 TKB học kì I năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 5/11/2018 04/11/2018 [HyperLink19]
14 TKB học kì I năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 29/10/2018 27/10/2018 [HyperLink19]
15 TKB học kì I năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 8/10/2018 05/10/2018 [HyperLink19]
16 Phân phối chương trình năm học 2018-2019 01/10/2018 [HyperLink19]
17 Phân công làm nhiệm vụ thi ngày18,19/9/2018 15/09/2018 [HyperLink19]
18 TKB học kì I năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 17/9/2018 15/09/2018 [HyperLink19]
19 TKB học kì I năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 3/9/2018 02/09/2018 [HyperLink19]
20 TKB học kì I năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 27/8/2018. 23/08/2018 [HyperLink19]
12345678910...