PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
TTUT-42.05Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 141 tháng 11 năm 2014Bộ Giáo Dục Và Đào TạoLê Minh Phương Hảo8 A02/11/201802/11/2018
TTUT-42.05Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 141 tháng 11 năm 2014Bộ Giáo Dục Và Đào TạoNguyễn Tố Uyên9 B06/04/201806/04/2018
TTUT-42.05Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 141 tháng 11 năm 2014Bộ Giáo Dục Và Đào TạoĐào Tuấn Anh9 D07/11/201608/11/2016
TTUT-42.05Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 141 tháng 11 năm 2014Bộ Giáo Dục Và Đào TạoVũ Thị Hạnh9 D20/04/201721/04/2017
TTUT-42.05Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 141 tháng 11 năm 2014Bộ Giáo Dục Và Đào TạoVũ Thị Hạnh9 D20/04/201721/04/2017
TTUT-42.05Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 141 tháng 11 năm 2014Bộ Giáo Dục Và Đào TạoVũ Thị Ngọc Anh8 A26/10/201626/10/2016