PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
TTUT-41.09Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 139 tháng 09 năm 2014Bộ Giáo Dục Và Đào TạoNguyễn Văn Long8 D02/11/201802/11/2018
TTUT-41.09Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 139 tháng 09 năm 2014Bộ Giáo Dục Và Đào TạoVũ Quý Giang9 D06/04/201806/04/2018
TTUT-41.09Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 139 tháng 09 năm 2014Bộ Giáo Dục Và Đào TạoPhạm Quỳnh Hương9 D07/11/201608/11/2016
TTUT-41.09Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 139 tháng 09 năm 2014Bộ Giáo Dục Và Đào TạoNguyễn Thị Yến Ninh9 D20/04/201721/04/2017
TTUT-41.09Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 139 tháng 09 năm 2014Bộ Giáo Dục Và Đào TạoLê Thị Thanh Loan8 A26/10/201626/10/2016