PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU

LỊCH CÔNG TÁC CỦA TỔ XÃ HỘI
 


Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 11 Năm học : 2012 - 2013
Thứ bẩy : 3.11.2012

- Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn đôn đốc học sinh viết bài dự thi " Viết về thầy cô và mái trường"

Tuần : 11 Năm học : 2012 - 2013
Thứ sáu : 2.11.2012

- Thi giảng:

+ Tiết 2: Đ/c Dịu

+ Tiết 3: Đ/c Thắng ( chuyển lịch)

- Đ/c Ngát dạy chuyên đề T3

- Chiều: Nghỉ dạy đội tuyển, Hội thảo công tác BDHSG, Rút kinh nghiệm giờ Hội giảng.

Tuần : 11 Năm học : 2012 - 2013
Thứ năm : 1.11.2012

- Giáo viên tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh và nhập điểm kịp thời.

- Một số đ/c nhập điểm chậm cần khắc phục.

Tuần : 11 Năm học : 2012 - 2013
Thứ tư : 31.10.2012

- Giáo viên bộ môn Ngữ văn SHCM tại THCS Tân Việt.

Tuần : 11 Năm học : 2012 - 2013
Thứ ba : 30.10.2012

- Thi giảng:

+ Tiết 2: Đ/c Thư

+ Tiết 3: Đ/c Thắng

+ Tiết 4: Đ/c Hải

- Giáo viên dạy đội tuyển nộp báo cáo tham luận về đ/c Thắng.

Tuần : 11 Năm học : 2012 - 2013
Thứ hai : 29.10.2012

- Giáo viên bộ môn theo dõi Kế hoạch SHCM cấp Huyện và thực hiện theo phân công.

- Thực hiện TKB mới.

Tuần : 10 Năm học : 2012 - 2013
Thứ bẩy : 27.10.2012

- Giáo viên chủ nhiệm tăng cường giáo dục ý thức học sinh lớp chủ nhiệm.

Tuần : 10 Năm học : 2012 - 2013
Thứ sáu : 26.10.2012

- Thi giảng:

+ Tiết 1: Đ/c Bích Thủy

+ Tiết 2: Đ/c Giang

+ Tiết 3: Đ/c Nhi

- Giáo viên không có giờ hoặc có giờ tự bố trí thời gian đi dự giờ.

Tuần : 10 Năm học : 2012 - 2013
Thứ năm : 25.10.2012

- Sau tiết 3 chiều: Giáo viên tham gia lớp tập huấn NCKHSP ƯD do đ/c Hiệu trưởng triển khai.

Tuần : 10 Năm học : 2012 - 2013
Thứ tư : 24.10.2012

- Giáo viên bộ môn chuẩn bị bài thi giảng.

12345678910...