PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
VHTT-00239Văn học và tuổi trẻ số tháng 11 (415) năm 2018Nhà Xuất Bản Giáo DụcPhan Thị Bích ThuỷGiáo viên Xã hội08/10/201910/10/2019
VHTT-00239Văn học và tuổi trẻ số tháng 11 (415) năm 2018Nhà Xuất Bản Giáo DụcVũ Thị Thanh 11/10/201914/10/2019
VHTT-00239Văn học và tuổi trẻ số tháng 11 (415) năm 2018Nhà Xuất Bản Giáo DụcKhúc Minh Hiền8 B30/10/2019