PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
TTUT-62.03Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 203 tháng 01 năm 2020Bộ Giáo Dục Và Đào TạoVũ Thảo Anh6 D10/12/202011/12/2020
TTUT-62.03Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 203 tháng 01 năm 2020Bộ Giáo Dục Và Đào TạoVũ Đỗ Việt Tú7 C13/01/202115/01/2021
TTUT-62.03Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 203 tháng 01 năm 2020Bộ Giáo Dục Và Đào TạoHoàng Thị Phương Thảo7 A16/12/202017/12/2020
TTUT-62.03Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 203 tháng 01 năm 2020Bộ Giáo Dục Và Đào TạoHoàng Thị Phương Thảo7 A16/12/202017/12/2020
TTUT-62.03Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 203 tháng 01 năm 2020Bộ Giáo Dục Và Đào TạoĐỗ Quang Minh8 B19/01/202121/01/2021
TTUT-62.03Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 203 tháng 01 năm 2020Bộ Giáo Dục Và Đào TạoNông Vũ Hạ Vy7 B25/12/202028/12/2020
TTUT-62.03Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 203 tháng 01 năm 2020Bộ Giáo Dục Và Đào TạoVũ Trọng Hiếu7 D27/01/2021 
TTUT-62.03Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 203 tháng 01 năm 2020Bộ Giáo Dục Và Đào TạoNguyễn Thị Thu8 D28/12/202008/01/2021
TTUT-62.03Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 203 tháng 01 năm 2020Bộ Giáo Dục Và Đào TạoNguyễn Thị Thu8 D28/12/202008/01/2021