PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
TTUT-61.10Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 202 tháng 12 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoNguyễn Vũ Minh Đức6 D10/12/202011/12/2020
TTUT-61.10Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 202 tháng 12 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoVũ Thị Anh Thư7 C13/01/202115/01/2021
TTUT-61.10Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 202 tháng 12 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoVũ Đức Minh7 A16/12/202017/12/2020
TTUT-61.10Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 202 tháng 12 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoPhạm Văn Phúc8 B19/01/202121/01/2021
TTUT-61.10Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 202 tháng 12 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoNguyễn Thị Quỳnh Trang7 B25/12/202028/12/2020
TTUT-61.10Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 202 tháng 12 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoVũ Minh Đạt7 D27/01/2021 
TTUT-61.10Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 202 tháng 12 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoPhạm Thư Trang8 D28/12/202008/01/2021
TTUT-61.10Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 202 tháng 12 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoPhạm Thư Trang8 D28/12/202008/01/2021