PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
THTT-47.01Toán học và tuổi trẻ số 503 tháng 5 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoPhạm Đức Anh6 C11/12/202014/12/2020
THTT-47.01Toán học và tuổi trẻ số 503 tháng 5 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoNguyễn Thành Hưng7 B14/01/202119/01/2021
THTT-47.01Toán học và tuổi trẻ số 503 tháng 5 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoLê Thành Long7 C17/12/202018/12/2020
THTT-47.01Toán học và tuổi trẻ số 503 tháng 5 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoLê Thành Long7 C17/12/202018/12/2020
THTT-47.01Toán học và tuổi trẻ số 503 tháng 5 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoPhạm Quang Anh7 A21/01/202126/01/2021
THTT-47.01Toán học và tuổi trẻ số 503 tháng 5 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoPhạm Quang Anh7 A21/01/202126/01/2021
THTT-47.01Toán học và tuổi trẻ số 503 tháng 5 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoPhạm Quang Anh7 A21/01/202126/01/2021
THTT-47.01Toán học và tuổi trẻ số 503 tháng 5 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoNhữ Minh Dương7 D24/12/202025/12/2020
THTT-47.01Toán học và tuổi trẻ số 503 tháng 5 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoĐặng Thị Ngọc Anh8 A27/01/2021 
THTT-47.01Toán học và tuổi trẻ số 503 tháng 5 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoVũ Đức Minh8 D28/12/202008/01/2021
THTT-47.01Toán học và tuổi trẻ số 503 tháng 5 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoVũ Đức Minh8 D28/12/202008/01/2021