PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
THTT-46.02Toán học và tuổi trẻ số 503 tháng 5 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoVũ Hồng Chi6 C11/12/202014/12/2020
THTT-46.02Toán học và tuổi trẻ số 503 tháng 5 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoNguyễn Tuệ Giang7 B14/01/202119/01/2021
THTT-46.02Toán học và tuổi trẻ số 503 tháng 5 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoVũ Xuân Huy7 C17/12/202018/12/2020
THTT-46.02Toán học và tuổi trẻ số 503 tháng 5 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoPhạm Gia Thái Tuấn9 D20/01/202127/01/2021
THTT-46.02Toán học và tuổi trẻ số 503 tháng 5 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoVũ Tuấn Anh7 D24/12/202025/12/2020
THTT-46.02Toán học và tuổi trẻ số 503 tháng 5 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoVũ Tuấn Anh7 D24/12/202025/12/2020
THTT-46.02Toán học và tuổi trẻ số 503 tháng 5 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoNhữ Quỳnh Chi8 A27/01/202106/07/2021
THTT-46.02Toán học và tuổi trẻ số 503 tháng 5 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoQuách Thiện Nhân8 D28/12/202008/01/2021