PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
THTT-46.01Toán học và tuổi trẻ số 502 tháng 4 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoNguyễn Quang Anh6 C11/12/202014/12/2020
THTT-46.01Toán học và tuổi trẻ số 502 tháng 4 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoVũ Tuấn Dương7 B14/01/2021 
THTT-46.01Toán học và tuổi trẻ số 502 tháng 4 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoNguyễn Vũ Phương Linh7 C17/12/202018/12/2020
THTT-46.01Toán học và tuổi trẻ số 502 tháng 4 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoPhạm Đăng An7 D24/12/202025/12/2020
THTT-46.01Toán học và tuổi trẻ số 502 tháng 4 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoDương Quang Sáng8 D28/12/202008/01/2021