PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
STN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng QuánVũ Thị Loan8 A07/09/201116/05/2012
STN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng QuánBùi Thị Minh Thư7 A07/09/201725/10/2017
STN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng QuánTrần Thu Hằng7 D07/10/201407/02/2015
STN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng QuánTrần Thị Vân Ngọc8 A11/09/201818/10/2019
STN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng QuánNhữ Nguyệt Hà6 A13/09/201615/09/2016
STN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng QuánVũ Thanh Huyền7 C13/11/201218/04/2013
STN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng QuánPhan Thị Phương Oanh6 C14/03/201427/05/2014
STN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng QuánBùi Thu Giang9 A114/10/201020/10/2010
STN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng QuánNguyễn Anh Việt6 C15/09/201620/05/2017
STN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng QuánPhạm Thủy Tiên7 B17/04/201521/07/2015
STN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng QuánVũ Thùy Linh7 D17/10/201322/10/2013
STN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng QuánVũ Phương Thảo8 D18/09/201523/05/2016
STN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng QuánĐặng Trung Hiếu8 A22/10/201923/10/2019
STN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng QuánLê Nữ Hoàng Nhi6 C23/04/201828/05/2018
STN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng QuánVũ Thị Mỹ Duyên7 D24/10/201302/01/2014
STN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng QuánPhạm Phương Xinh9 A24/10/2019 
STN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng QuánNguyễn Thị Phương Anh A6 B25/01/201827/02/2018
STN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng QuánPhạm Thị Như7 A126/10/201021/05/2011
STN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng QuánVũ Xuân Mai6 B27/02/201818/04/2018
STN-00028Tuổi thơ dữ dộiPhùng QuánNguyễn Nhật Minh7 C27/10/201725/01/2018