PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
KHGD-00166Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam số 18 tháng 06 năm 2019Viện Khoa Học Giáo Dục Việt NamNguyễn Hoàng Trọng Tấn9 A02/01/202016/01/2020
KHGD-00166Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam số 18 tháng 06 năm 2019Viện Khoa Học Giáo Dục Việt NamNhữ Thị Thảo Vi8 C16/01/202017/01/2020