PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
KHGD-00165Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam số 17 tháng 05 năm 2019Viện Khoa Học Giáo Dục Việt NamTrần Văn Đạt7 A02/01/202006/01/2020
KHGD-00165Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam số 17 tháng 05 năm 2019Viện Khoa Học Giáo Dục Việt NamVũ Mạnh Toàn8 C16/01/202017/01/2020