PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
KHGD-00164Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam số 16 tháng 04 năm 2019Viện Khoa Học Giáo Dục Việt NamPhạm Đình Khánh Đoan7 A02/01/202006/01/2020
KHGD-00164Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam số 16 tháng 04 năm 2019Viện Khoa Học Giáo Dục Việt NamNgô Thị Minh Thư8 C16/01/202017/01/2020