PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
KHGD-00163Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam số 15 tháng 03 năm 2019Viện Khoa Học Giáo Dục Việt NamNguyễn Minh Đức7 A02/01/202006/01/2020