PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
KHGD-00162Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam số 14 tháng 02 năm 2019Viện Khoa Học Giáo Dục Việt NamVũ Minh Đức7 A02/01/202006/01/2020
KHGD-00162Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam số 14 tháng 02 năm 2019Viện Khoa Học Giáo Dục Việt NamNguyễn Phương Thảo8 C16/01/202017/01/2020