PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU

 

TÌM KIẾM CHI TIẾT
 

Môn họcĐại số
Mã sốĐS-9-01-2
Dạy lớp9
Tuần thứ1
Tiết thứ2
Đầu bài (Theo PPCT)Căn bậc hai và hằng đẳng thức
Tên các thiết bị dạy họcMáy tính casio FX 570MS
Hiện trạng-
Thuộc tínhCó đủ
Những chi tiết thiếu hoặc hỏng 
Ngày mua 
Ngày xuất (Do hỏng, thanh lí...) 
Số chứng từ xuất