PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU

 

TÌM KIẾM CHI TIẾT
 

Môn họcĐại số
Mã sốĐS-6-01-3
Dạy lớp6
Tuần thứ1
Tiết thứ3
Đầu bài (Theo PPCT)Ghi số tự nhiên
Tên các thiết bị dạy học 
Hiện trạng-
Thuộc tính 
Những chi tiết thiếu hoặc hỏng 
Ngày mua 
Ngày xuất (Do hỏng, thanh lí...) 
Số chứng từ xuất