PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Video hướng dẫn Đăng nhập
QUẢN LÍ THỜI KHÓA BIỂU

 
 
STTTên thời khóa biểuNgười đưa lênTải về
1 Thời khóa biểu học kì II năm học 2019- 2020 thực hiện từ 6/1/2020 30296519$0020 [HyperLink19]
2 Thời khóa biểu học kì I năm học 2019- 2020 thực hiện từ 23/12/2019 30296519$0020 [HyperLink19]
3 Thời khóa biểu học kì I năm học 2019- 2020 thực hiện từ 9/12/2019 30296519$0020 [HyperLink19]
4 Thời khóa biểu học kì I năm học 2019- 2020 thực hiện từ 2/12/2019 30296519$0020 [HyperLink19]
5 Thời khóa biểu học kì I năm học 2019- 2020 thực hiện từ 18/11/2019 30296519$0020 [HyperLink19]
6 Thời khóa biểu học kì I năm học 2019- 2020 thực hiện từ 4/11/2019 30296519$0020 [HyperLink19]
7 Thời khóa biểu học kì I năm học 2019- 2020 thực hiện từ 7/10/2019 30296519$0020 [HyperLink19]
8 Thời khóa biểu học kì I năm học 2019- 2020 thực hiện từ 2/9/2019 30296519$0020 [HyperLink19]
9 Thời khóa biểu học kì I năm học 2019- 2020 thực hiện từ 26/8/2019 30296519$0020 [HyperLink19]
10 Thời khóa biểu học kì II năm học 2018- 2019 thực hiện từ 29/4/2019 30296519$0020 [HyperLink19]
11 Thời khóa biểu học kì II năm học 2018- 2019 thực hiện từ 22/4/2019 30296519$0020 [HyperLink19]
12 Thời khóa biểu học kì II năm học 2018- 2019 thực hiện từ 26/2/2019 30296519$0020 [HyperLink19]
13 Thời khóa biểu học kì II năm học 2018- 2019 thực hiện từ 11/2/2019 30296519$0020 [HyperLink19]
14 Thời khóa biểu học kì II năm học 2018- 2019 thực hiện từ 7/1/2019 30296519$0020 [HyperLink19]
15 Thời khóa biểu học kì I năm học 2018- 2019 thực hiện từ 17/12/2018 30296519$0020 [HyperLink19]
16 Thời khóa biểu học kì I năm học 2018- 2019 thực hiện từ 10/12/2018 30296519$0020 [HyperLink19]
17 Thời khóa biểu học kì I năm học 2018- 2019 thực hiện từ 5/11/2018 30296519$0020 [HyperLink19]
18 Thời khóa biểu học kì I năm học 2018- 2019 thực hiện từ 29/10/2018 30296519$0020 [HyperLink19]
19 Thời khóa biểu học kì I năm học 2018- 2019 thực hiện từ 8/10/2018 30296519$0020 [HyperLink19]
20 Thời khóa biểu học kì I năm học 2018- 2019 thực hiện từ 17/9/2018 30296519$0020 [HyperLink19]
123