PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Video hướng dẫn Đăng nhập
QUẢN LÍ THỜI KHÓA BIỂU

 
 
STTTên thời khóa biểuNgười đưa lênTải về
1 Thời khóa biểu học kì II năm học 2017 - 2018 thực hiện từ 12/3/2018 30296519$0020 [HyperLink19]
2 Thời khóa biểu học kì II năm học 2017 - 2018 thực hiện từ 22/1/2018 30296519$0020 [HyperLink19]
3 Thời khóa biểu học kì II năm học 2017 - 2018 thực hiện từ 3/1/2018 30296519$0020 [HyperLink19]
4 Thời khóa biểu học kì I năm học 2017 - 2018 thực hiện từ 4/12/2017 30296519$0020 [HyperLink19]
5 Thời khóa biểu học kì I năm học 2017 - 2018 thực hiện từ 27/11/2017 30296519$0020 [HyperLink19]
6 Thời khóa biểu học kì I năm học 2017 - 2018 thực hiện từ 15/10/2017 30296519$0020 [HyperLink19]
7 Thời khóa biểu học kì I năm học 2017 - 2018 thực hiện từ 21/8/2017 Phạm Văn Binh [HyperLink19]
8 Thời khóa biểu học kì II năm học 2016 - 2017 các tuần 32,33,34,35,36,37 Phạm Văn Binh [HyperLink19]
9 Thời khóa biểu học kì II năm học 2016 - 2017 thực hiện từ 27/3/2017 Phạm Văn Binh [HyperLink19]
10 Thời khóa biểu học kì II năm học 2016 - 2017 thực hiện từ 13/3/2017 Phạm Văn Binh [HyperLink19]
11 Thời khóa biểu học kì II năm học 2016 - 2017 thực hiện từ 3/1/2017 Phạm Văn Binh [HyperLink19]
12 Thời khóa biểu học kì I năm học 2016 - 2017 tuần 16, 17, 18, 19 Phạm Văn Binh [HyperLink19]
13 Thời khóa biểu học kì I năm học 2016 - 2017 thực hiện từ 5/12/2016 Phạm Văn Binh [HyperLink19]
14 Thời khóa biểu học kì I năm học 2016 - 2017 thực hiện từ 05/9/2016 Phạm Văn Binh [HyperLink19]
15 Thời khóa biểu học kì I năm học 2016 - 2017 thực hiện từ 22/8/2016 Phạm Văn Binh [HyperLink19]
16 Thời khóa biểu học bù (lớp 9) Phạm Văn Binh [HyperLink19]
17 Thời khóa biểu học kì II thực hiện từ 04/01/2016 Phạm Văn Binh [HyperLink19]
18 Thời khóa biểu thực hiện từ 14/12/2015 Phạm Văn Binh [HyperLink19]
19 Thời khóa biểu thực hiện từ 30/11/2015 Phạm Văn Binh [HyperLink19]
20 Thời khóa biểu thực hiện từ 12/10/2015 Phạm Văn Binh [HyperLink19]
12