PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ II
Năm học:  Môn:
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Văn GiảngToán6A452231
2Đặng Văn HùngToán6B442231
3Đặng Văn HùngToán6C432231
4Nguyễn Văn GiảngToán6D422231
5Trần Ngọc NamToán7A422241
6Trần Ngọc NamToán7B422241
7Phạm Văn BinhToán7C382241
8Trần Ngọc NamToán7D382241
9Phạm Viết TàiToán8A402231
10Phạm Viết TàiToán8B412231
11Vũ Thị Thu HườngToán8C352231
12Vũ Thị Thu HườngToán8D342231
13Nguyễn Văn GiảngToán9A422231
14Đặng Văn HùngToán9B422231
15Vũ Thị Thu HườngToán9C402231
16Phạm Viết TàiToán9D402231