PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ II
Năm học:  Môn:
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1 Toán6A     
2 Toán6B     
3 Toán6C     
4 Toán6D     
5 Toán7A     
6 Toán7B     
7 Toán7C     
8 Toán7D     
9 Toán8A     
10 Toán8B     
11 Toán8C     
12 Toán8D     
13 Toán9A     
14 Toán9B     
15 Toán9C     
16 Toán9D