PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ II
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6A451111
2Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6B441111
3Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6C431111
4Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6D421111
5Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7A421111
6Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7B421111
7Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7C381111
8Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7D381111
9Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8A401111
10Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8B411111
11Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8C351111
12Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8D341111
13Nguyễn Thị DịuÂm nhạc9A421111
14Nguyễn Thị DịuÂm nhạc9B421111
15Nguyễn Thị DịuÂm nhạc9C401111
16Nguyễn Thị DịuÂm nhạc9D401111
17Trần Thị TuyếtCông nghệ6A451211
18Trần Thị TuyếtCông nghệ6B441211
19Trần Thị TuyếtCông nghệ6C431211
20Trần Thị TuyếtCông nghệ6D421211
21Trần Thị TuyếtCông nghệ7A421211
22Khúc Thừa ThuầnCông nghệ7B421211
23Khúc Thừa ThuầnCông nghệ7C381211
24Khúc Thừa ThuầnCông nghệ7D381211
25Phạm Thị HuyềnCông nghệ8A401211
26Phạm Thị HuyềnCông nghệ8B411211
27Phạm Thị HuyềnCông nghệ8C351211
28Phạm Thị HuyềnCông nghệ8D341211
29Nguyễn Văn HàoCông nghệ9A421211
30Nguyễn Văn HàoCông nghệ9B421211
31Nguyễn Văn HàoCông nghệ9C401211
32Nguyễn Văn HàoCông nghệ9D401211
33Vũ Thị TrangĐịa lí6A451111
34Vũ Thị TrangĐịa lí6B441111
35Vũ Thị TrangĐịa lí6C431111
36Vũ Thị TrangĐịa lí6D421111
37Vũ Thị TrangĐịa lí7A421211
38Vũ Thị TrangĐịa lí7B421211
39Vũ Thị TrangĐịa lí7C381211
40Vũ Thị TrangĐịa lí7D381211
41Vũ Thị TrangĐịa lí8A401211
42Vũ Thị TrangĐịa lí8B411211
43Vũ Thị TrangĐịa lí8C351211
44Vũ Thị TrangĐịa lí8D341211
45Vũ Thị TrangĐịa lí9A421111
46Vũ Thị TrangĐịa lí9B421111
47Vũ Thị TrangĐịa lí9C401111
48Vũ Thị TrangĐịa lí9D401111
49Phạm Thị ThưGdcd6A451111
50Phạm Thị ThưGdcd6B441111
51Phạm Thị ThưGdcd6C431111
52Phạm Thị ThưGdcd6D421111
53Phạm Thị ThưGdcd7A421111
54Phạm Thị ThưGdcd7B421111
55Phạm Thị ThưGdcd7C381111
56Phạm Thị ThưGdcd7D381111
57Phạm Thị ThưGdcd8A401111
58Phạm Thị ThưGdcd8B411111
59Phạm Thị ThưGdcd8C351111
60Phạm Thị ThưGdcd8D341111
61Phạm Thị ThưGdcd9A421111
62Phạm Thị ThưGdcd9B421111
63Phạm Thị ThưGdcd9C401111
64Phạm Thị ThưGdcd9D401111
65Nhữ Văn HọcHóa học8A401231
66Nhữ Văn HọcHóa học8B411231
67Trần Văn LươngHóa học8C351231
68Trần Văn LươngHóa học8D341231
69Trần Văn LươngHóa học9A421231
70Nhữ Văn HọcHóa học9B421231
71Trần Văn LươngHóa học9C401231
72Nhữ Văn HọcHóa học9D401231
73Phạm Thị ThưLịch sử6A451111
74Phạm Thị ThưLịch sử6B441111
75Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6C431111
76Phạm Thị ThưLịch sử6D421111
77Đoàn Thị Thu HảiLịch sử7A421211
78Phạm Thị ThưLịch sử7B421211
79Phạm Thị ThưLịch sử7C381211
80Đoàn Thị Thu HảiLịch sử7D381211
81Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8A401111
82Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8B411111
83Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8C351111
84Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8D341111
85Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9A421211
86Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9B421211
87Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9C401211
88Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9D401211
89Đào Thị XanhMĩ thuật6A451111
90Đào Thị XanhMĩ thuật6B441111
91Đào Thị XanhMĩ thuật6C431111
92Đào Thị XanhMĩ thuật6D421111
93Đào Thị XanhMĩ thuật7A421111
94Đào Thị XanhMĩ thuật7B421111
95Đào Thị XanhMĩ thuật7C381111
96Đào Thị XanhMĩ thuật7D381111
97Đào Thị XanhMĩ thuật8A401111
98Đào Thị XanhMĩ thuật8B411111
99Đào Thị XanhMĩ thuật8C351111
100Đào Thị XanhMĩ thuật8D341111
101Đào Thị XanhMĩ thuật9A421111
102Đào Thị XanhMĩ thuật9B421111
103Đào Thị XanhMĩ thuật9C401111
104Đào Thị XanhMĩ thuật9D401111
105Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ6A452321
106Nguyễn Lan HươngNgoại ngữ6B442321
107Nguyễn Lan HươngNgoại ngữ6C432321
108Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ6D422321
109Cù Thị HảiNgoại ngữ7A422321
110Lê Thị TrangNgoại ngữ7B422321
111Lê Thị TrangNgoại ngữ7C382321
112Cù Thị HảiNgoại ngữ7D382321
113Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ8A402321
114Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ8B412321
115Nguyễn Lan HươngNgoại ngữ8C352321
116Nguyễn Lan HươngNgoại ngữ8D342321
117Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ9A422221
118Lê Thị TrangNgoại ngữ9B422221
119Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ9C402221
120Cù Thị HảiNgoại ngữ9D402221
121Vũ Thanh ThủyNgữ văn6A452451
122Nguyễn Thị GiangNgữ văn6B442451
123Phan Thị Thu PhươngNgữ văn6C432451
124Vũ Thanh ThủyNgữ văn6D422451
125Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7A422441
126Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7B422441
127Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7C382441
128Nguyễn Thị GiangNgữ văn7D382441
129Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8A402351
130Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8B412351
131Vũ Thị ThanhNgữ văn8C352351
132Vũ Thị ThanhNgữ văn8D342351
133Vũ Thị ThanhNgữ văn9A422451
134Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn9B422451
135Vũ Thanh ThủyNgữ văn9C402451
136Nguyễn Thị GiangNgữ văn9D402451
137Trần Thị TuyếtSinh học6A451311
138Trần Thị TuyếtSinh học6B441311
139Trần Thị TuyếtSinh học6C431311
140Trần Thị TuyếtSinh học6D421311
141Trần Văn LươngSinh học7A421311
142Nhữ Văn HọcSinh học7B421311
143Nhữ Văn HọcSinh học7C381311
144Trần Văn LươngSinh học7D381311
145Khúc Thừa ThuầnSinh học8A401311
146Khúc Thừa ThuầnSinh học8B411311
147Khúc Thừa ThuầnSinh học8C351311
148Khúc Thừa ThuầnSinh học8D341311
149Khúc Thừa ThuầnSinh học9A421311
150Trần Văn LươngSinh học9B421311
151Khúc Thừa ThuầnSinh học9C401311
152Trần Văn LươngSinh học9D401311
153Trương Đức QuânThể dục6A451241
154Trương Đức QuânThể dục6B441241
155Trương Đức QuânThể dục6C431241
156Trương Đức QuânThể dục6D421241
157Phạm Đình NhấtThể dục7A421241
158Phạm Đình NhấtThể dục7B421241
159Phạm Đình NhấtThể dục7C381241
160Phạm Đình NhấtThể dục7D381241
161Phạm Đình NhấtThể dục8A401241
162Phạm Đình NhấtThể dục8B411241
163Phạm Đình NhấtThể dục8C351241
164Phạm Đình NhấtThể dục8D341241
165Trương Đức QuânThể dục9A421241
166Trương Đức QuânThể dục9B421241
167Trương Đức QuânThể dục9C401241
168Trương Đức QuânThể dục9D401241
169Nguyễn Văn GiảngToán6A452231
170Đặng Văn HùngToán6B442231
171Đặng Văn HùngToán6C432231
172Nguyễn Văn GiảngToán6D422231
173Trần Ngọc NamToán7A422241
174Trần Ngọc NamToán7B422241
175Phạm Văn BinhToán7C382241
176Trần Ngọc NamToán7D382241
177Phạm Viết TàiToán8A402231
178Phạm Viết TàiToán8B412231
179Vũ Thị Thu HườngToán8C352231
180Vũ Thị Thu HườngToán8D342231
181Nguyễn Văn GiảngToán9A422231
182Đặng Văn HùngToán9B422231
183Vũ Thị Thu HườngToán9C402231
184Phạm Viết TàiToán9D402231
185Phạm Thị HuyềnVật lí6A451121
186Phạm Thị HuyềnVật lí6B441121
187Phạm Thị HuyềnVật lí6C431121
188Phạm Thị HuyềnVật lí6D421121
189Phạm Thị HuyềnVật lí7A421121
190Phạm Thị HuyềnVật lí7B421121
191Phạm Thị HuyềnVật lí7C381121
192Phạm Thị HuyềnVật lí7D381121
193Nguyễn Văn HàoVật lí8A401111
194Nguyễn Văn HàoVật lí8B411111
195Nguyễn Văn HàoVật lí8C351111
196Nguyễn Văn HàoVật lí8D341111
197Nguyễn Văn HàoVật lí9A421221
198Nguyễn Văn HàoVật lí9B421221
199Nguyễn Văn HàoVật lí9C401221
200Nguyễn Văn HàoVật lí9D401221