PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học:  Môn:  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Văn GiảngToán6A452231
2Đặng Văn HùngToán6B442231
3Đặng Văn HùngToán6C442231
4Nguyễn Văn GiảngToán6D432231
5Trần Ngọc NamToán7A432231
6Trần Ngọc NamToán7B422231
7Phạm Văn BinhToán7C382231
8Trần Ngọc NamToán7D372231
9Phạm Viết TàiToán8A402331
10Phạm Viết TàiToán8B422331
11Vũ Thị Thu HườngToán8C352331
12Vũ Thị Thu HườngToán8D342331
13Nguyễn Văn GiảngToán9A422331
14Đặng Văn HùngToán9B422331
15Vũ Thị Thu HườngToán9C402331
16Phạm Viết TàiToán9D402331