PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6A451111
2Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6B441111
3Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6C431111
4Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6D421111
5Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7A421111
6Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7B421111
7Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7C381111
8Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7D371111
9Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8A401111
10Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8B411111
11Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8C351111
12Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8D341111
13Nguyễn Thị DịuÂm nhạc9A42    
14Nguyễn Thị DịuÂm nhạc9B42    
15Nguyễn Thị DịuÂm nhạc9C40    
16Nguyễn Thị DịuÂm nhạc9D40    
17Trần Thị TuyếtCông nghệ6A451221
18Trần Thị TuyếtCông nghệ6B441221
19Trần Thị TuyếtCông nghệ6C431221
20Trần Thị TuyếtCông nghệ6D421221
21Trần Thị TuyếtCông nghệ7A421211
22Khúc Thừa ThuầnCông nghệ7B421211
23Trần Thị TuyếtCông nghệ7C381211
24Khúc Thừa ThuầnCông nghệ7D371211
25Phạm Thị HuyềnCông nghệ8A401221
26Phạm Thị HuyềnCông nghệ8B411221
27Phạm Thị HuyềnCông nghệ8C351221
28Phạm Thị HuyềnCông nghệ8D341221
29Nguyễn Văn HàoCông nghệ9A421211
30Nguyễn Văn HàoCông nghệ9B421211
31Nguyễn Văn HàoCông nghệ9C401211
32Nguyễn Văn HàoCông nghệ9D401211
33Phạm Thị ThanhĐịa lí6A451111
34Phạm Thị ThanhĐịa lí6B441111
35Phạm Thị ThanhĐịa lí6C431111
36Phạm Thị ThanhĐịa lí6D421111
37Vũ Thị TrangĐịa lí7A421211
38Vũ Thị TrangĐịa lí7B421211
39Vũ Thị TrangĐịa lí7C381211
40Vũ Thị TrangĐịa lí7D371211
41Vũ Thị TrangĐịa lí8A401111
42Vũ Thị TrangĐịa lí8B411111
43Vũ Thị TrangĐịa lí8C351111
44Vũ Thị TrangĐịa lí8D341111
45Vũ Thị TrangĐịa lí9A421211
46Vũ Thị TrangĐịa lí9B421211
47Vũ Thị TrangĐịa lí9C401211
48Vũ Thị TrangĐịa lí9D401211
49Phạm Thị ThưGdcd6A451111
50Phạm Thị ThưGdcd6B441111
51Phạm Thị ThưGdcd6C431111
52Phạm Thị ThưGdcd6D421111
53Phạm Thị ThưGdcd7A421111
54Phạm Thị ThưGdcd7B421111
55Phạm Thị ThưGdcd7C381111
56Phạm Thị ThưGdcd7D371111
57Phạm Thị ThưGdcd8A401111
58Phạm Thị ThưGdcd8B411111
59Phạm Thị ThưGdcd8C351111
60Phạm Thị ThưGdcd8D341111
61Phạm Thị ThưGdcd9A421111
62Phạm Thị ThưGdcd9B421111
63Phạm Thị ThưGdcd9C401111
64Phạm Thị ThưGdcd9D401111
65Nhữ Văn HọcHóa học8A401231
66Nhữ Văn HọcHóa học8B411231
67Trần Văn LươngHóa học8C351231
68Trần Văn LươngHóa học8D341231
69Trần Văn LươngHóa học9A421231
70Nhữ Văn HọcHóa học9B421231
71Trần Văn LươngHóa học9C401231
72Nhữ Văn HọcHóa học9D401231
73Phạm Thị ThưLịch sử6A451111
74Phạm Thị ThưLịch sử6B441111
75Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6C431111
76Phạm Thị ThưLịch sử6D421111
77Đoàn Thị Thu HảiLịch sử7A421211
78Phạm Thị ThưLịch sử7B421211
79Phạm Thị ThưLịch sử7C381211
80Đoàn Thị Thu HảiLịch sử7D371211
81Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8A401211
82Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8B411211
83Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8C351211
84Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8D341211
85Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9A421111
86Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9B421111
87Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9C401111
88Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9D401111
89Đào Thị XanhMĩ thuật6A451111
90Đào Thị XanhMĩ thuật6B441111
91Đào Thị XanhMĩ thuật6C431111
92Đào Thị XanhMĩ thuật6D421111
93Đào Thị XanhMĩ thuật7A421111
94Đào Thị XanhMĩ thuật7B421111
95Đào Thị XanhMĩ thuật7C381111
96Đào Thị XanhMĩ thuật7D371111
97Đào Thị XanhMĩ thuật8A401111
98Đào Thị XanhMĩ thuật8B411111
99Đào Thị XanhMĩ thuật8C351111
100Đào Thị XanhMĩ thuật8D341111
101Đào Thị XanhMĩ thuật9A421111
102Đào Thị XanhMĩ thuật9B421111
103Đào Thị XanhMĩ thuật9C401111
104Đào Thị XanhMĩ thuật9D401111
105Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ6A452321
106Nguyễn Lan HươngNgoại ngữ6B442321
107Nguyễn Lan HươngNgoại ngữ6C432321
108Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ6D422321
109Cù Thị HảiNgoại ngữ7A422321
110Lê Thị TrangNgoại ngữ7B422321
111Lê Thị TrangNgoại ngữ7C382321
112Cù Thị HảiNgoại ngữ7D372321
113Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ8A402321
114Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ8B412321
115Nguyễn Lan HươngNgoại ngữ8C352321
116Nguyễn Lan HươngNgoại ngữ8D342321
117Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ9A422221
118Lê Thị TrangNgoại ngữ9B422221
119Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ9C402221
120Cù Thị HảiNgoại ngữ9D402221
121Vũ Thanh ThủyNgữ văn6A452451
122Nguyễn Thị GiangNgữ văn6B442451
123Phan Thị Thu PhươngNgữ văn6C432451
124Vũ Thanh ThủyNgữ văn6D422451
125Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7A422451
126Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7B422451
127Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7C382451
128Vũ Thị ThanhNgữ văn7D372451
129Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8A402351
130Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8B412351
131Vũ Thị ThanhNgữ văn8C352351
132Vũ Thị ThanhNgữ văn8D342351
133Vũ Thị ThanhNgữ văn9A422461
134Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn9B422461
135Vũ Thanh ThủyNgữ văn9C402461
136Nguyễn Thị GiangNgữ văn9D402461
137Trần Thị TuyếtSinh học6A451311
138Trần Thị TuyếtSinh học6B441311
139Trần Thị TuyếtSinh học6C431311
140Trần Thị TuyếtSinh học6D421311
141Khúc Thừa ThuầnSinh học7A421311
142Nhữ Văn HọcSinh học7B421311
143Nhữ Văn HọcSinh học7C381311
144Khúc Thừa ThuầnSinh học7D371311
145Khúc Thừa ThuầnSinh học8A401311
146Khúc Thừa ThuầnSinh học8B411311
147Khúc Thừa ThuầnSinh học8C351311
148Khúc Thừa ThuầnSinh học8D341311
149Khúc Thừa ThuầnSinh học9A421311
150Trần Văn LươngSinh học9B421311
151Khúc Thừa ThuầnSinh học9C401311
152Trần Văn LươngSinh học9D401311
153Trương Đức QuânThể dục6A451231
154Trương Đức QuânThể dục6B441231
155Trương Đức QuânThể dục6C431231
156Trương Đức QuânThể dục6D421231
157Phạm Đình NhấtThể dục7A421231
158Phạm Đình NhấtThể dục7B421231
159Phạm Đình NhấtThể dục7C381231
160Phạm Đình NhấtThể dục7D371231
161Phạm Đình NhấtThể dục8A401231
162Phạm Đình NhấtThể dục8B411231
163Phạm Đình NhấtThể dục8C351231
164Phạm Đình NhấtThể dục8D341231
165Trương Đức QuânThể dục9A421231
166Trương Đức QuânThể dục9B421231
167Trương Đức QuânThể dục9C401231
168Trương Đức QuânThể dục9D401231
169Nguyễn Văn GiảngToán6A452231
170Đặng Văn HùngToán6B442231
171Đặng Văn HùngToán6C432231
172Nguyễn Văn GiảngToán6D422231
173Trần Ngọc NamToán7A422231
174Trần Ngọc NamToán7B422231
175Phạm Văn BinhToán7C382231
176Trần Ngọc NamToán7D372231
177Phạm Viết TàiToán8A402331
178Phạm Viết TàiToán8B412331
179Vũ Thị Thu HườngToán8C352331
180Vũ Thị Thu HườngToán8D342331
181Nguyễn Văn GiảngToán9A422331
182Đặng Văn HùngToán9B422331
183Vũ Thị Thu HườngToán9C402331
184Phạm Viết TàiToán9D402331
185Phạm Thị HuyềnVật lí6A451121
186Phạm Thị HuyềnVật lí6B441121
187Phạm Thị HuyềnVật lí6C431121
188Phạm Thị HuyềnVật lí6D421121
189Phạm Thị HuyềnVật lí7A421121
190Phạm Thị HuyềnVật lí7B421121
191Phạm Thị HuyềnVật lí7C381121
192Phạm Thị HuyềnVật lí7D371121
193Nguyễn Văn HàoVật lí8A401121
194Nguyễn Văn HàoVật lí8B411121
195Nguyễn Văn HàoVật lí8C351121
196Nguyễn Văn HàoVật lí8D341121
197Nguyễn Văn HàoVật lí9A421221
198Nguyễn Văn HàoVật lí9B421221
199Nguyễn Văn HàoVật lí9C401221
200Nguyễn Văn HàoVật lí9D401221