PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Thống kê điểm TBM    Hai mặt giáo dục

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HAI MẶT GIÁO DỤC CẢ NĂM (NỮ THEO TRƯỜNG)
Năm học :

Thống kê chi tiết Thống kê theo trường Thống kê theo khối Thống kê theo lớp

TgHạnh kiểm THạnh kiểm KHạnh kiểm TbHạnh kiểm YTgHọc lực GHọc lực KHọc lực TbHọc lực YHọc lực KémHS giỏiHS TT
HKSL%SL%SL%SL%HLSL%SL%SL%SL%SL%SL%SL%
36035498.361.7000036033593.1246.710.3000033492.8256.9