PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Thống kê điểm TBM    Hai mặt giáo dục
THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN CẢ NĂM
Năm học :

Thống kê chi tiết Thống kê theo trường Thống kê theo khối Thống kê theo lớp Thống kê theo số nữ
Thông tin chungĐiểm TBM chưa đạt (CĐ)Điểm TBM đạt (Đ)
MônLớpTgSL%SL%
Thể dục9A7007100
 7007100
6A7007100
6B3003100
6D7007100
 170017100
 240024100
  240024100