PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Thống kê điểm TBM    Hai mặt giáo dục    Điểm kiểm tra học kì

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học :

Thống kê Toàn trường Thống kê các môn xếp loại

Thông tin chungĐiểm Học kì chưa đạt (CĐ)Điểm Học kì đạt (Đ)
MônLớpTgSL%SL%
Âm nhạc6A440044100
6B440044100
6C440044100
6D430043100
7A410041100
7B420042100
7C380038100
7D370037100
8A400040100
8B410041100
8C350035100
8D340034100
9A410041100
9B420042100
9C400040100
9D400040100
Mĩ thuật6A440044100
6B440044100
6C440044100
6D430043100
7A410041100
7B420042100
7C380038100
7D370037100
8A400040100
8B410041100
8C350035100
8D340034100
Thể dục6A440044100
6B440044100
6C440044100
6D430043100
7A410041100
7B420042100
7C380038100
7D370037100
8A400040100
8B410041100
8C350035100
8D340034100
9A410041100
9B420042100
9C400040100
9D400040100