PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Thống kê điểm TBM    Hai mặt giáo dục    Điểm kiểm tra học kì

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC KÌ II (NỮ)
Năm học :

Thống kê Toàn trường Thống kê theo số nữ Thống kê các môn xếp loại

Thông tin chungĐiểm TBM chưa đạt (CĐ)Điểm TBM đạt (Đ)
MônLớpTgSL%SL%
Âm nhạc6A250025100
6B200020100
6C200020100
6D170017100
7A300030100
7B250025100
7C140014100
7D270027100
8A220022100
8B270027100
8C150015100
8D250025100
9A200020100
9B260026100
9C230023100
9D240024100
Mĩ thuật6A250025100
6B200020100
6C200020100
6D170017100
7A300030100
7B250025100
7C140014100
7D270027100
8A220022100
8B270027100
8C150015100
8D250025100
Thể dục6A250025100
6B200020100
6C200020100
6D170017100
7A300030100
7B250025100
7C140014100
7D270027100
8A220022100
8B270027100
8C150015100
8D250025100
9A200020100
9B260026100
9C230023100
9D240024100