PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Thống kê điểm TBM    Hai mặt giáo dục    Điểm kiểm tra học kì

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I (THEO KHỐI)
Năm học : Khối :

Thống kê chi tiết Thống kê theo trường Thống kê theo khối Thống kê theo lớp

Thông tin chungĐiểm Học kì chưa đạt (CĐ)Điểm Học kì đạt (Đ)
MônTgSL%SL%
Âm nhạc17400174100
Mĩ thuật17400174100
Thể dục17400174100